Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0140(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0128/2013

Ingivna texter :

A7-0128/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2013 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0178

Antagna texter
PDF 186kWORD 19k
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar ***
P7_TA(2013)0178A7-0128/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar (12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12012/2012),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar (10871/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0201/2012),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0128/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Moldavien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy