Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0055(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0132/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0132/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Pieņemtie teksti
PDF 677kWORD 72k
Ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis - Strasbūra
Kuģu pārstrāde ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 18. aprīlī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kuģu pārstrādi (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
Virsraksts
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA
par kuģu pārstrādi
par kuģu videi drošu pārstrādi un apstrādi, ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK un Regulu (EK) Nr. 1013/2006
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1.aapsvērums (jauns)
(1a)  Tā kā visbiežāk izmantotā kuģu demontāžas metode — tā sauktā sēkļa metode — nav uzskatāma un nevar tikt uzskatīta par drošu un saprātīgu pārstrādi, un to turpmāk vairs nevar pieļaut.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3.apsvērums
(3)   Kuģu pārstrādes jaudas ESAO valstīs, kurās ir likumīgi atļauts nodot dalībvalstu karoga kuģus, ir nepietiekamas. Drošas un nekaitīgas pārstrādes jaudas, kas izvietotas valstīs, kuras nav ESAO locekles, ir pietiekamas, lai pārstrādātu visus ES dalībvalstu karoga kuģus, un paredzams, ka līdz 2015. gadam šīs jaudas vēl palielināsies, jo pārstrādājošās valstis būs veikušas pasākumus, lai izpildītu Honkongas konvencijas prasības.
(3)   Kuģu pārstrādes jaudas ESAO valstīs, kurās ir likumīgi atļauts nodot eksportam kuģus, kas ir bīstami atkritumi, nav pienācīgi izmantotas. Ir pretrunas attiecībā uz kuģu pārstrādes rūpnīcu pieejamību un jaudu Amerikas Savienotajās Valstīs. Bet, neraugoties uz situāciju Amerikas Savienotajās Valstīs, dažas dalībvalstis un ESAO valstis potenciāli varētu nodrošināt jaudu, kas gandrīz būtu pietiekama dalībvalstu karoga kuģu (ES kuģu) pārstrādei un apstrādei, ja šo valstu jauda tiktu pilnībā mobilizēta. Kopā ar pašreizējām un potenciālām drošas un nekaitīgas pārstrādes jaudām valstīs, kuras nav ESAO locekles, būtu nodrošinātas pietiekamas iespējas, lai pārstrādātu visus ES dalībvalstu karoga kuģus.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
3.aapsvērums (jauns)
(3a)  Pašreizējā situācija kuģu pārstrādē ir raksturojama ar izmaksu galēju eksternalizāciju. Augstāko cenu par nolietotajiem kuģiem piedāvā kuģu pārstrādes rūpnīcas, kurām ir ļoti zemi darbinieku aizsardzības, veselības un vides standarti vai to nav vispār. Tā rezultātā lielākā daļa pārstrādāšanai paredzēto pasaules kuģu tiek demontēti dažās valstīs uz sēkļiem — cilvēka cieņu pazemojošos un vidi postošos nepieņemamos apstākļos. Ir pienācīgi izveidot finanšu mehānismu, kas būtu piemērojams visiem kuģiem, kas ienāk Savienības ostās, neatkarīgi no to karoga valsts, lai normalizētu šo situāciju, atbalstot videi drošu pārstrādi un apstrādi kuģiem, kas rada bīstamos atkritumus, tādējādi nodrošinot konkurētspēju ar uzņēmumiem, kas neievēro standartus.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
3.bapsvērums (jauns)
(3b)  Ņemot vērā principu „piesārņotājs maksā”, izmaksas par kuģu videi drošu pārstrādi un apstrādi ir jāuzņemas kuģu īpašniekiem. Lai aizsargātu cilvēka veselību un vidi, ir jāizveido finanšu mehānismi, kas ģenerētu līdzekļus, ar kuriem atbalstīt kuģu videi drošas pārstrādes un apstrādes ekonomisko konkurētspēju ES sarakstā iekļautajās rūpnīcās attiecībā gan uz ES kuģiem, gan ES nepiederošiem kuģiem. Visiem kuģiem, kas ienāk Savienības ostās un enkurvietās būtu jādod savs ieguldījums kuģu videi drošas pārstrādes un apstrādes izmaksu segšanā, lai tādējādi samazinātu ekonomiskos stimulus pārstrādei standartiem neatbilstošos apstākļos, kā arī novērstu stimulus karoga maiņai. Kuģi, kuri nodrošina finansiālu garantiju tam, ka to pārstrāde un apstrāde notiks ES sarakstā iekļautajās rūpnīcās, ir jāatbrīvo no pārstrādes nodevas. Pārstrādes nodevai, kā arī finansiālajai garantijai vajadzētu būt taisnīgai, nediskriminējošai un pārredzamai.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
4.apsvērums
(4)   Honkongas starptautiskā konvencija par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi ("Honkongas konvencija") pieņemta 2009. gada 15. maijā Starptautiskās jūrniecības organizācijas paspārnē pēc Bāzeles konvencijas pušu lūguma. Honkongas konvencija stāsies spēkā tikai 24 mēnešus pēc tam, kad to ratificējušas vismaz 15 valstis, kuru kopējā tirdzniecības flotes bruto tilpība ir vismaz 40 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības un kuru ikgadējā pārstrādāto kuģu bruto tilpība pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz 3 % no šo valstu kopējās tirdzniecības flotes bruto tilpības. Dalībvalstīm vajadzētu pēc iespējas drīzāk ratificēt šo konvenciju, lai paātrinātu tās stāšanos spēkā. Konvencija attiecas uz kuģu projektēšanu, būvi, ekspluatāciju un sagatavošanu, lai atvieglotu drošu un videi nekaitīgu kuģu pārstrādi, tajā pašā laikā nekaitējot kuģu drošībai un ekspluatācijas efektivitātei; tā attiecas arī uz kuģu pārstrādes rūpnīcu drošu un videi nekaitīgu ekspluatāciju un uz pienācīga izpildes mehānisma izveidošanu attiecībā uz kuģu pārstrādi.
(4)   Honkongas starptautiskā konvencija par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi ("Honkongas konvencija") pieņemta 2009. gada 15. maijā Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO paspārnē. Honkongas konvencija stāsies spēkā tikai 24 mēnešus pēc tam, kad to ratificējušas vismaz 15 valstis, kuru kopējā tirdzniecības flotes bruto tilpība ir vismaz 40 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības un kuru ikgadējā pārstrādāto kuģu bruto tilpība pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz 3 % no šo valstu kopējās tirdzniecības flotes bruto tilpības. Konvencija attiecas uz bīstamu materiālu izmantošanu kuģos, lai atvieglotu drošu un videi nekaitīgu kuģu pārstrādi, tajā pašā laikā nekaitējot kuģu drošībai un ekspluatācijas efektivitātei; tā, nosakot vadlīnijas, attiecas arī uz kuģu pārstrādes rūpnīcām un tajā noteikts arī izpildes mehānisms attiecībā uz kuģu pārstrādi. Honkongas konvencija neattiecas nedz uz kuģiem, kas ir valdības īpašumā, nedz arī uz kuģiem, kas ir mazāki par 500 tonnām bruto tilpības (BT), nedz arī uz kuģiem, kas visā ekspluatācijas laikā tiek izmantoti tikai tās valsts suverēnajos vai tās jurisdikcijā esošajos ūdeņos, ar kuras karogu tiem ir tiesības kuģot. Honkongas konvencija neattiecas arī uz tā tērauda otrreizēju pārstrādi, kas atgūts kuģu pārstrādes rūpnīcā, vai to rūpnīcu darbībām, kas apstrādā atkritumus, kas nāk no sākotnējās kuģu pārstrādes rūpnīcām. Honkongas konvencijas mērķis nav novērst to kuģu, kas veido bīstamus atkritumus, eksportu uz valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis — praksi, kas patlaban ir aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006. Tiek paredzēts, ka līdz Honkongas konvencijas spēkā stāšanās dienai būtu jāgaida līdz pat desmit gadiem.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
5.apsvērums
(5)   Honkongas konvencijā nepārprotami noteikts, ka tās pusēm ir jāveic stingrāki, starptautiskajām tiesībām atbilstoši pasākumi attiecībā uz kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi, lai nepieļautu, vājinātu vai samazinātu jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Izveidojot to Eiropas kuģu pārstrādes rūpnīcu sarakstu, kas atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tiktu sekmēta gan minētā mērķa sasniegšana, gan labāka izpilde, jo karoga valstīm būtu vieglāk kontrolēt kuģus, kas nolemti pārstrādei. Šīm prasībām par kuģu pārstrādi būtu jābalstās uz Honkongas konvencijas prasībām.
(5)   Honkongas konvencijā noteikts, ka tās pusēm ir jāspēj veikt stingrākus, starptautiskajām tiesībām atbilstošus pasākumus attiecībā uz kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi, lai nepieļautu, vājinātu vai samazinātu jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Izveidojot to Eiropas kuģu pārstrādes rūpnīcu sarakstu, kas atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, būtu jāsekmē gan minētā mērķa sasniegšana, gan labāka izpilde, jo karoga valstīm būtu vieglāk kontrolēt kuģus, kas nolemti pārstrādei. Šīm prasībām par kuģu pārstrādi būtu jābalstās uz Honkongas konvencijas prasībām, bet jāiet tālāk par tām, lai panāktu tādu cilvēka veselības un vides aizsardzības līmeni, kas visumā atbilstu Savienības līmenim. Tam būtu arī jādod savs ieguldījums Savienības rūpnīcu konkurētspējas veicināšanā, tajās droši un nekaitīgi pārstrādājot un apstrādājot kuģus.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)   Kuģus, uz kuriem neattiecas Honkongas konvencija un šī regula, arī turpmāk vajadzētu pārstrādāt saskaņā ar prasībām attiecīgi Regulā (EK) Nr. 1013/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.
(7)   Kuģus, uz kuriem neattiecas Honkongas konvencija, kuģus, kuri nevar pārvietoties, izņemot gadījumus, ja attiecībā uz tiem ir noslēgts līgums par kapitālremontu, un kuģus, kas neatbilst piemērojamajiem noteikumiem saskaņā ar Savienības un starptautiskajiem tiesību aktiem attiecībā uz to drošumu, ja tie kļūst ekspluatācijai nederīgi teritorijā, kas ir dalībvalsts jurisdikcijā, arī turpmāk vajadzētu pārstrādāt saskaņā ar prasībām attiecīgi Regulā (EK) Nr. 1013/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)   Ir jāprecizē šīs regulas, Regulas (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvas 2008/98/EK darbības joma, lai novērstu vairāku tādu regulatīvo instrumentu savstarpējo pārklāšanos, kam ir viens mērķis.
(8)   Ir jāprecizē attiecīgi šīs regulas, Regulas (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvas 2008/98/EK darbības joma, lai novērstu atšķirīgu juridisku prasību piemērošanu vienādās situācijās.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
8.aapsvērums (jauns)
(8a)  Piemērojot šo regulu, ir jāievēro starptautiskajos tiesību aktos noteiktās tranzīta valstu tiesības.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
9.aapsvērums (jauns)
(9a)  Dalībvalstīm būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai bez kavēšanās ratificētu Honkongas konvenciju, lai uzlabotu kuģu pārstrādes praksi un nosacījumus.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
11.apsvērums
(11)   Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, kas piemērojami šīs regulas pārkāpšanas gadījumā, kā arī būtu jānodrošina šo sodu piemērošana, lai nepieļautu kuģu pārstrādes noteikumu apiešanu. Sodiem, kas var būt civiltiesiski un administratīvi sodi, vajadzētu būt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.
(11)   Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, kas piemērojami šīs regulas pārkāpšanas gadījumā, kā arī būtu jānodrošina šo sodu piemērošana, lai nepieļautu kuģu pārstrādes noteikumu apiešanu. Sodiem, kas var būt kriminālsodi, civiltiesiski un administratīvi sodi, vajadzētu būt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
14.apsvērums
(14)   Ņemot vērā to, ka mērķi, proti, nepieļaut, samazināt vai izskaust negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada dalībvalstu karoga kuģu pārstrāde, ekspluatācija un apkope, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs kuģošanas un kuģu pārstrādes starptautiskā rakstura dēļ, un to, ka šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,
(14)   Ņemot vērā to, ka mērķi, proti, nepieļaut, samazināt vai izskaust negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada ES kuģu pārstrāde un apstrāde, nevar vienmēr pietiekami labi sasniegt atsevišķa dalībvalsts kuģošanas un kuģu pārstrādes starptautiskā rakstura dēļ, un to, ka šo mērķi dažos gadījumos var labāk sasniegt Savienības līmenī, lai gan, ratificējot Honkongas konvenciju, Savienības kompetence kuģu pārstrādes regulējuma jomā tiktu atkal nodota ES dalībvalstīm, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants
Šīs regulas mērķis ir nepieļaut, samazināt vai izskaust kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada dalībvalstu karoga kuģu pārstrāde, ekspluatācija un apkope.
Šīs regulas mērķis ir nepieļaut, samazināt līdz minimumam un pēc iespējas izskaust negadījumus, kaitējumus un citu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada ES kuģu pārstrāde un apstrāde, cita starpā nodrošinot, ka tās tiek veiktas ES sarakstā iekļautajās rūpnīcās, kas atrodas Savienībā vai ārpus Savienības, kā arī uzlabot apstākļus to kuģu pārstrādei, kas nav ES kuģi.
Šīs regulas mērķis arī ir palīdzēt samazināt pašreizējo nevienlīdzību starp operatoriem Savienībā, ESAO valstīs un attiecīgās trešās valstīs attiecībā uz standartiem arodveselības un drošības, kā arī vides jomā.
Šīs regulas mērķis ir arī veicināt Honkongas konvencijas ratifikāciju.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
(1a)  „ES kuģis” ir kuģis, kas kuģo ar dalībvalsts karogu vai darbojas tās pakļautībā;
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)
(1b)  „ES nepiederošs kuģis" ir kuģis, kas kuģo ar trešās valsts karogu;
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)
(3a)  „atkritumi” ir atkritumi, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 1. punktā;
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.b apakšpunkts (jauns)
(3b)  „bīstamie atkritumi” ir bīstamie atkritumi, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 2. punktā;
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.c apakšpunkts (jauns)
(3c)  „apstrāde” ir apstrāde, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 14. punktā;
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.d apakšpunkts (jauns)
(3d)  „apsaimniekošana videi drošā veidā” ir apsaimniekošana videi drošā veidā, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 2. panta 8. punktā
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
(5)   "kuģu pārstrāde" ir kuģa pilnīga vai daļēja demontāža kuģu pārstrādes rūpnīcā, lai atgūtu detaļas un materiālus pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai, tajā pašā laikā apsaimniekojot bīstamus un citus materiālus, un tas ietver arī saistītās darbības, piemēram, detaļu un materiālu glabāšanu un apstrādi rūpnīcā, taču neietver to tālāku apstrādi vai apglabāšanu citos uzņēmumos;
(5)   "kuģu pārstrāde" ir kuģa pilnīga vai daļēja demontāža kuģu pārstrādes rūpnīcā, lai atgūtu detaļas un materiālus pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai, tajā pašā laikā apsaimniekojot bīstamus un citus materiālus, un tas ietver arī saistītās darbības, piemēram, detaļu un materiālu glabāšanu un apstrādi rūpnīcā, taču neietver to tālāku apstrādi citos uzņēmumos; šīs regulas kontekstā „pārstrādes” definīcija atšķiras no Direktīvas 2008/98/EK 3.panta 17. punktā noteiktās definīcijas;
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts
(6)   "kuģu pārstrādes rūpnīca" ir noteikta teritorija, kas ir objekts, laukums vai iekārta, ko izmanto kuģu pārstrādei un kas atrodas dalībvalstī vai trešā valstī;
(6)   "kuģu pārstrādes rūpnīca" ir noteikta teritorija, kas ir izbūvēts laukums vai iekārta, ko izmanto kuģu pārstrādei un kas atrodas dalībvalstī vai trešā valstī;
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts
7.   "pārstrādes uzņēmums" ir kuģu pārstrādes rūpnīcas īpašnieks vai jebkura cita persona vai organizācija, kas atbildību par kuģu pārstrādi ir pārņēmusi no kuģu pārstrādes rūpnīcas īpašnieka;
(7)   "kuģu pārstrādes uzņēmums" ir kuģu pārstrādes rūpnīcas īpašnieks vai jebkura cita persona vai organizācija, kas atbildību par kuģu pārstrādi ir pārņēmusi no kuģu pārstrādes rūpnīcas īpašnieka;
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns)
(9a)  „tranzīts” ir kuģa pārvietošanās uz tā pārstrādes galamērķi saskaņā ar šo regulu caur tādas valsts teritoriju, kas nav nodošanas vai galamērķa valsts, un kurai saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem ir tiesības iebilst pret šādu pārvietošanu.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 20.a apakšpunkts (jauns)
(20a)  „pamests kuģis” ir kuģis, kuru tā pēdējais reģistrētais īpašnieks ir atstājis bez uzraudzības un pametis Savienības ostā;
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.   Šī regula attiecas uz kuģiem, kam ir tiesības kuģot ar kādas dalībvalsts karogu vai kas darbojas šīs dalībvalsts pakļautībā.
1.   Šo regulu piemēro ES kuģiem.
Šīs regulas 5.a pants, 5.b pants, 11.b pants un 23. panta 1. punkts, kā arī 29. panta 1. punkts attiecas arī uz ES nepiederošiem kuģiem, kas ienāk dalībvalstu ostās vai enkurvietās, lai notiktu kuģa/ostas mijiedarbība.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca un cb apakšpunkts (jauni)
(ca)  neatkarīgi no to karoga — kuģiem, kas nav spējīgi patstāvīgi pārvietoties, un tādējādi uzskatāmi par atkritumiem Regulas (EK) Nr. 1013/2006 izpratnē, izņemot gadījumus, ja tie var uzrādīt derīgu līgumu par kapitālremontu;
(cb)  kuģiem, kuri neatbilst piemērojamo Savienības un starptautisko tiesību aktu noteikumu prasībām attiecībā uz drošību.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts
Bīstamo materiālu kontrole
Aizliegto vai ierobežoto bīstamo materiālu kontrole
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)
3a.  Ir aizliegts no jauna uzklāt pretapaugšanas sistēmas, kas satur alvorganiskos savienojumus, kā biocīdu, vai jebkuru citu pretapaugšanas sistēmu, kuras uzklāšana vai izmantošana ir aizliegta ar Starptautisko konvenciju par kuģu kaitīgo pretapaugšanas sistēmu kontroli.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
5. pants
Bīstamo materiālu uzskaitījums
Bīstamo materiālu uzskaitījums
1.   Katrā jaunā kuģī atrodas bīstamo materiālu uzskaitījums.
1.   Dalībvalstis nodrošina, ka katrā jaunā ES kuģī tiek izstrādāts un ir pieejams bīstamo materiālu uzskaitījums.
2.   Bīstamo materiālu uzskaitījumu sagatavo pirms kuģa nodošanas pārstrādei, un tas atrodas uz kuģa.
2.   Dalībvalstis nodrošina, ka katrā pašreizējā ES kuģī saskaņā ar termiņiem, kas noteikti 2.a pantā vai pirms kuģa nodošanas pārstrādei, atbilstīgi tajā gadījumā, kas notiek agrāk, tiek izstrādāts un ir pieejams bīstamo materiālu uzskaitījums.
2a.  Uzskaitījuma izstrādei tiek noteikti šādi termiņi:
–  kuģiem, kas vecāki par 25 gadiem ... * ;
–  kuģiem, kas vecāki par 20 gadiem ...**;
–  kuģiem, kas vecāki par 15 gadiem ... ***;
–  kuģiem, kas jaunāki par 15 gadiem ... ****;
3.  Zem trešās valsts karoga reģistrēti esošie kuģi, kas iesniedz pieteikumu par reģistrāciju zem dalībvalsts karoga, nodrošina, ka uz kuģa atrodas bīstamo materiālu uzskaitījums.
4.   Bīstamo materiālu uzskaitījums:
4.   Bīstamo materiālu uzskaitījums:
(a)   ir specifisks katram kuģim;
(a)   ir specifisks katram kuģim;
(b)   sniedz pierādījumus, ka kuģis atbilst bīstamo materiālu uzstādīšanas vai izmantošanas aizliegumam vai ierobežojumiem saskaņā ar 4. pantu;
(b)   sniedz pierādījumus, ka kuģis atbilst bīstamo materiālu uzstādīšanas vai izmantošanas aizliegumam vai ierobežojumiem saskaņā ar 4. pantu;
(c)   tajā ir identificēti vismaz tie bīstamie materiāli, kas minēti I pielikumā un kas ir kuģa konstrukcijā vai iekārtās, kā arī to atrašanās vieta un aptuvenais daudzums.
(c)   jaunu kuģu gadījumā tajā ir identificēti vismaz tie bīstamie materiāli, kas minēti I pielikumā un kas ir kuģa konstrukcijā vai iekārtās, kā arī to atrašanās vieta un precīzais daudzums;
(ca)  jau esošo kuģu gadījumā tajā ir identificēti vismaz tie bīstamie materiāli, kas minēti I pielikumā un kas ir kuģa konstrukcijā vai iekārtās, kā arī to atrašanās vieta un tik precīzs daudzums, cik vien tas ir praktiski iespējams;
(cb)  ņem vērā SJO izstrādātās pamatnostādnes.
5.   Papildus 4. punkta noteikumiem attiecībā uz esošajiem kuģiem sagatavo plānu, kurā apraksta vizuālu apskati/paraugu ņemšanu, ar kuras palīdzību izveido bīstamo materiālu uzskaitījumu.
5.   Papildus 4. punkta noteikumiem attiecībā uz esošajiem kuģiem sagatavo plānu, kurā apraksta vizuālu apskati/paraugu ņemšanu, ar kuras palīdzību ticis izveidots bīstamo materiālu uzskaitījums.
6.   Bīstamo materiālu uzskaitījumu veido trīs daļas:
6.   Bīstamo materiālu uzskaitījumu veido trīs daļas:
(a)   to I pielikumā minēto bīstamo materiālu uzskaitījums, ko satur kuģa konstrukcija vai iekārtas, kā arī to atrašanās vieta un aptuvenais daudzums (I daļa);
(a)   to I pielikumā minēto bīstamo materiālu uzskaitījums, ko satur kuģa konstrukcija vai iekārtas, kā arī to atrašanās vieta un daudzums (I daļa), saskaņā ar 4. punkta c) apakšpunktu;
(b)   uz kuģa esošo atkritumu saraksts, ieskaitot atkritumus, kas rodas kuģa ekspluatācijas laikā (II daļa);
(b)   uz kuģa esošo atkritumu (gan bīstamo, gan nebīstamo) saraksts, ieskaitot atkritumus, kas rodas kuģa ekspluatācijas laikā, un to aptuvenos daudzumus (II daļa);
(c)  saraksts ar krājumiem, kas ir uz kuģa brīdī, kas pieņemts lēmums par pārstrādi (III daļa);
(c)  saraksts ar krājumiem, kas ir uz kuģa brīdī, kas pieņemts lēmums par pārstrādi (III daļa);
7.   Bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļu pienācīgi uztur un atjaunina visā kuģa ekspluatācijas laikā, un tas atspoguļo, vai tiek no jauna uzstādīti kādi I pielikumā minētie bīstamie materiāli, kā arī attiecīgās izmaiņas kuģa konstrukcijā un iekārtās.
7.   Bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļu pienācīgi uztur un atjaunina visā kuģa ekspluatācijas laikā, un tas atspoguļo, vai tiek no jauna uzstādīti kādi I pielikumā minētie bīstamie materiāli, kā arī attiecīgās izmaiņas kuģa konstrukcijā un iekārtās.
8.   Pirms pārstrādes uzskaitījumā papildus pienācīgi uzturētajai un atjauninātajai I daļai iekļauj II daļu par atkritumiem, kas radušies ekspluatācijas laikā, un III daļu par krājumiem, un uzskaitījumu verificē tā dalībvalsts, ar kuras karogu kuģis kuģo.
8.   Pirms pārstrādes uzskaitījumā papildus pienācīgi uzturētajai un atjauninātajai I daļai iekļauj II daļu par atkritumiem, kas radušies ekspluatācijas laikā, un III daļu par krājumiem, un uzskaitījumu verificē tā dalībvalsts, ar kuras karogu kuģis kuģo.
9.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par I pielikumā minēto bīstamo materiālu uzskaitījuma atjaunināšanu.
9.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par I pielikumā minēto bīstamo materiālu uzskaitījuma atjaunināšanu, lai nodrošinātu, ka sarakstā ir iekļautas vismaz tās vielas, kas uzskaitītas Honkongas Konvencijas I un II pielikumā, kā arī, lai ņemtu vērā Savienības attiecīgos tiesību aktus, kuros paredzēti noteikumi par bīstamo materiālu izmantošanas vai uzstādīšanas aizliegšanu vai ierobežošanu.
____________________
* Viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas
** Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas
*** Trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas
**** Četri gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas
Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)
5.a pants
Stimulējoša sistēma
Ņemot vērā kuģu pārstrādes pašreizējo situāciju, ko raksturo ārkārtīga izmaksu eksternalizācija un nepieņemami apstākļi, kādos kuģi tiek demontēti, Komisija pirms 2015. gada beigām iesniedz likumdošanas priekšlikumu stimulējošai sistēmai, kas veicinātu kuģu drošu un nekaitīgu pārstrādi.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts
Sagatavošana pārstrādei: vispārīgās prasības
Vispārīgās prasības kuģu īpašniekiem
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)   pirms Eiropas saraksta publicēšanas kuģi tiek pārstrādāti tikai kuģu pārstrādes rūpnīcās, kas atrodas Savienībā vai valstī, kas ir ESAO locekle;
(a)   pirms Eiropas saraksta publicēšanas kuģi tiek pārstrādāti tikai kuģu pārstrādes rūpnīcās, kuras ir attiecīgi pilnvarojušas kompetentās iestādes Savienībā vai valstī, kas ir ESAO locekle;
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
1.   Pirms kuģa pārstrādes izstrādā katram kuģim specifisku kuģa pārstrādes plānu.
1.   Ne vēlāk kā ...* attiecībā uz ikvienu kuģi, kas vecāks par 20 gadiem vai pirms kuģa pārstrādes, izvēloties to gadījumu, kurš iestājas agrāk, izstrādā katram kuģim specifisku kuģa pārstrādes plānu.
________________
* 30 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)   tiek izstrādāts kuģu pārstrādes rūpnīcā, ņemot vērā informāciju, ko kuģu īpašnieks sniedzis saskaņā ar 9. panta 3. punkta b) apakšpunktu;
(a)   pirms Eiropas saraksta publicēšanas, tiek izstrādāts kuģu pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas Savienībā vai ESAO dalībvalstī, ņemot vērā informāciju, ko kuģu īpašnieks sniedzis saskaņā ar 9. panta 3. punkta b) apakšpunktu;
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa)  pēc Eiropas saraksta publicēšanas, tiek izstrādāts kuģu pārstrādes rūpnīcā, kas ir minēta Eiropas sarakstā, ņemot vērā informāciju, ko kuģu īpašnieks sniedzis saskaņā ar 9. panta 3. punkta b) apakšpunktu;
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
(d)   ietver informāciju par bīstamo materiālu un atkritumu veidu un daudzumu, ko rada konkrētā kuģa pārstrāde, ieskaitot materiālus, kas minēti bīstamo materiālu uzskaitījumā, un informāciju par to, kā šie bīstamie materiāli tiks apsaimniekoti gan kuģu pārstrādes rūpnīcā, gan pēc tam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos;
(d)   ietver informāciju par bīstamo materiālu un atkritumu veidu un daudzumu, ko rada konkrētā kuģa pārstrāde, ieskaitot materiālus un atkritumus, kas minēti bīstamo materiālu uzskaitījumā, un informāciju par to, kā šie bīstamie materiāli un šie atkritumi tiks apstrādāti gan kuģu pārstrādes rūpnīcā, gan pēc tam atkritumu apstrādes uzņēmumos;
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
(ea)  tiek atjaunināts sešu mēnešu laikā pēc periodiskās apskates vai papildu apskates.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)
2a.  Kuģa īpašnieks, kurš pārdod ES kuģi, kas ir vecāks par 20 gadiem, jaunam īpašniekam, kurš paredzējis ar to kuģot zem trešās valsts karoga, nodrošina, ka līgumā ar jauno kuģa īpašnieku ir noteikts, ka jaunais īpašnieks un visi turpmākie īpašnieki turpina pildīt saistības izstrādāt kuģa pārstrādes plānu gadījumā, ja viņi vēlas ienākt Savienības ostās un enkurvietās.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
1.   Apskates veic administrācijas darbinieki vai tādas atzītas drošības organizācijas darbinieki, kura rīkojas administrācijas vārdā.
1.   Apskates veic valsts kompetento iestāžu darbinieki vai tādas atzītas drošības organizācijas darbinieki, kura rīkojas administrācijas vārdā.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
3.   Sākotnējo apskati veic pirms kuģa nodošanas ekspluatācijā vai pirms uzskaitījuma sertifikāta izdošanas. Darbinieki, kas veic apskati, verificē bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļas atbilstību šīs regulas prasībām.
3.   Sākotnējo apskati jaunam kuģim veic pirms kuģa nodošanas ekspluatācijā. Esošo kuģu gadījumā sākotnējo apskati veic piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Darbinieki, kas veic apskati, verificē bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļas atbilstību šīs regulas prasībām.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts
5.   Vispārēju vai daļēju papildu apskati pēc kuģu īpašnieka pieprasījuma var veikt pēc konstrukciju, iekārtu, sistēmu, palīgierīču, aprīkojuma un materiālu nomaiņas, aizstāšanas vai nozīmīga remonta. Darbinieki, kas veic apskati, nodrošina, ka šāda nomaiņa, aizstāšana vai nozīmīgs remonts tiek veikts tā, lai kuģis atbilstu šīs regulas prasībām, un pārbauda, vai ir attiecīgi grozīta bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļa.
5.   Kuģa īpašnieks pieprasa vispārēju vai daļēju papildu apskati pēc nozīmīgas konstrukciju, iekārtu, sistēmu, palīgierīču, aprīkojuma un materiālu nomaiņas, aizstāšanas vai remonta. Darbinieki, kas veic apskati, nodrošina, ka šāda nozīmīga nomaiņa, aizstāšana vai remonts tiek veikts tā, lai kuģis atbilstu šīs regulas prasībām, un pārbauda, vai ir attiecīgi grozīta bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļa.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa – aa punkts (jauns)
(aa)  kuģis ir iepriekš iztīrīts saskaņā ar 6. panta 1. panta c) apakšpunkta prasībām;
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
8. pants – 7.a punkts (jauns)
7a.  Darbinieki, kuri veic apskati, var jebkurā laikā vai pēc pienācīgi pamatota to ostas iestāžu pieprasījuma, kuras pauž nopietnas bažas par ostā ienākuša kuģa stāvokli, nolemj veikt iepriekš neizziņotu pārbaudi, lai noteiktu, vai kuģis atbilst šīs regulas prasībām.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
2.   Līgums stājas spēkā ne vēlāk kā brīdī, kas tiek pieprasīts veikt 8. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto nobeiguma apskati, un ir spēkā līdz brīdim, kad pārstrāde ir pabeigta.
2.  Līgums stājas spēkā ne vēlāk kā brīdī, kad tiek pieprasīts veikt 8. panta 6. punktā minēto nobeiguma apskati, un ir spēkā līdz brīdim, kad pārstrāde ir pabeigta.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
(b)   sniegt kuģu pārstrādes rūpnīcai visu informāciju par kuģi, kas nepieciešama, lai izstrādātu 7. pantā minēto kuģa pārstrādes plānu;
(b)   vismaz četrus mēnešus pirms kuģa pārstrādes plānotā datuma sniegt kuģu pārstrādes rūpnīcai visu informāciju par kuģi, kas nepieciešama, lai izstrādātu 7. pantā minēto kuģa pārstrādes plānu, vai gadījumā, ja kuģa īpašnieka rīcībā nav šādas informācijas, informēt kuģu pārstrādes rūpnīcu un sadarboties ar to, lai pienācīgi novērstu jebkādas nepilnības;
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  iesniegt kuģu pārstrādes rūpnīcai saskaņā ar 10. pantu izsniegta sertifikāta par gatavību pārstrādei kopiju;
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
(bb)  nosūtīt kuģi pārstrādei vienīgi pēc tam, kad kuģa pārstrādes plānu ir nepārprotami apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu;
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
(c)  ja bīstamo materiālu saturs uz kuģa būtiski atšķiras no bīstamo materiālu uzskaitījuma un tāpēc nav iespējama kuģa pienācīga pārstrāde, pieņemt kuģi atpakaļ pirms pārstrādes uzsākšanas vai — ja tas tehniski iespējams — pēc pārstrādes uzsākšanas.
(c)  ja kuģa paredzētā pārstrāde nav praktiski iespējama vai varētu apdraudēt vides drošību vai aizsardzību tāpēc, ka uzskaitījumā vai citos dokumentos par kuģi nav sniegta pienācīga informācija, pieņemt kuģi atpakaļ pirms pārstrādes uzsākšanas vai — ja tas tehniski iespējams — pēc pārstrādes uzsākšanas.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca)  apmaksāt reālos papildizdevumus gadījumos, ja bīstamo materiālu daudzums uz kuģa ir nozīmīgi lielāks nekā norādīts bīstamo vielu uzskaitījumā, bet tas nepadara paredzēto kuģa pārstrādi praktiski neiespējamu vai neapdraud vides drošību vai aizsardzību.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
(a)  sadarbībā ar kuģu īpašnieku izstrādāt konkrētā kuģa pārstrādes plānu saskaņā ar 7. pantu;
(a)  viena mēneša laikā pēc visas 3. punkta b) apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas sadarbībā ar kuģu īpašnieku izstrādāt konkrētā kuģa pārstrādes plānu saskaņā ar 7. pantu;
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
(c)  aizliegt kuģa pārstrādes uzsākšanu, iekams nav iesniegts b) apakšpunktā minētais paziņojums;
(c)  atteikties sākt kuģa pārstrādi, iekams nav iesniegts b) apakšpunktā minētais paziņojums un kompetentā iestāde nav apstiprinājusi kuģa pārstrādes plānu;
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa
(d)  gatavojoties pieņemt kuģi pārstrādei, rakstveidā vismaz 14 dienas pirms pārstrādes plānotās uzsākšanas attiecīgajai kompetentajai iestādei paziņot par nodomu kuģi pārstrādāt, norādot šādas ziņas:
(d)  gatavojoties pieņemt kuģi pārstrādei, rakstveidā vismaz trīs mēnešus pirms pārstrādes plānotās uzsākšanas attiecīgajai kompetentajai iestādei paziņot par nodomu kuģi pārstrādāt, norādot šādas ziņas:
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Kuģa īpašnieks iesniedz līguma kopiju kompetentajai iestādei.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
1.  Kad pabeigta sākotnējā apskate, periodiskā apskate vai papildu apskate pēc kuģa īpašnieka pieprasījuma, dalībvalsts izdod uzskaitījuma sertifikātu atbilstīgi IV pielikumā iekļautajai paraugveidlapai.
1.  Kad sekmīgi pabeigta sākotnējā apskate vai periodiskā apskate, vai papildu apskate, dalībvalsts, ar kuras karogu kuģis kuģo, izdod uzskaitījuma sertifikātu atbilstīgi IV pielikumā iekļautajai paraugveidlapai.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par IV pielikumā ietvertā uzskaitījuma sertifikāta paraugveidlapas atjaunināšanu.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par IV pielikumā ietvertā uzskaitījuma sertifikāta paraugveidlapas atjaunināšanu.
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
2.  Kad sekmīgi pabeigta nobeiguma apskate saskaņā ar 8. panta 6. punktu, administrācija izdod sertifikātu par gatavību pārstrādei saskaņā ar V pielikuma paraugveidlapu. Sertifikātam pievieno bīstamo materiālu uzskaitījumu un kuģa pārstrādes plānu.
2.  Kad sekmīgi pabeigta nobeiguma apskate saskaņā ar 8. panta 6. punktu, administrācija izdod sertifikātu par gatavību pārstrādei saskaņā ar V pielikuma paraugveidlapu, ja tā uzskata, ka kuģa pārstrādes plāns atbilst šīs regulas prasībām. Sertifikātam pievieno bīstamo materiālu uzskaitījumu un kuģa pārstrādes plānu.
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Inspekcijas
Dalībvalstis ES kuģiem piemēro kontroles noteikumus, kas līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti Direktīvā 2009/16/EK, saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Kuģim veic detalizētāku inspekciju, ņemot vērā SJO pamatnostādnes, ja inspekcijas gaitā noskaidrojas, ka kuģis neatbilst prasībām, kas noteiktas 4. panta 1.–3.a punktā, 5. un 7. pantā, vai kuģim nav derīga uzskaitījuma sertifikāta atbilstīgi 10. panta 1. punkta prasībām, vai jebkurā gadījumā, ja pēc inspekcijas pabeigšanas ir pamats uzskatīt, ka:
–  kuģa vai tā aprīkojuma stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas 4. panta 1.–3.a punktā, vai ir būtiskas atšķirības no sertifikāta un/vai bīstamo materiālu uzskaitījuma informācijas, vai
–  uz kuģa netiek īstenota procedūra bīstamo materiālu uzskaitījuma uzturēšanai.
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
11.b pants (jauns)
11.b pants
Līdztekus 5.a pantam, 5.b pantam, 23. panta 1. punktam un 29. panta 1. punktam piemērojamie noteikumi attiecībā uz ES nepiederošiem kuģiem
1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ES nepiederošie kuģi atbilst prasībām, kas noteiktas 4. panta 1.–3.a punkta, neskarot citu Savienības tiesību aktu prasības, kas varētu noteikt vēl citus pasākumus. Dalībvalstis aizliedz 4. panta 1.–3.a punktā minēto materiālu uzstādīšanu vai izmantošanu ES nepiederošos kuģos, kamēr tie atrodas tās ostās, enkurvietās, kuģu būvētavās, kuģu remonta rūpnīcās vai termināļos atklātā jūrā.
2.  Jauni ES nepiederoši kuģi, kas ienāk dalībvalstu ostās vai enkurvietās, tur uz kuģa pieejamu derīgu uzskaitījumu attiecībā uz bīstamajiem materiāliem.
3.  Esošie ES nepiederošie kuģi, kas ienāk dalībvalstu ostās vai enkurvietās, saskaņā ar 5. panta 2.a punktā noteiktajiem termiņiem nodrošina, ka uz kuģa ir pieejams derīgs bīstamo materiālu uzskaitījums. Uzskaitījums atbilst no 5. panta 4. –7. punktā noteiktajām prasībām.
4.  ES nepiederošie kuģi, kas ienāk dalībvalstu ostās vai enkurvietās, uzrāda kuģa administrācijas vai atzītas organizācijas, kas darbojas tās vārdā, paziņojumu par atbilstību, kas apstiprina, ka kuģis atbilst 1.–3. punktā noteiktajām prasībām.
5.  ES nepiederoši kuģi, kas nopirkti no īpašnieka, kas kuģojis ar ES dalībvalsts karogu, kad kuģa vecums pārsniedza 20 gadus, ienākot dalībvalsts ostā vai enkurvietā tur uz kuģa pieejamu pārstrādes plānu saskaņā ar 7. panta 2. punkta d) apakšpunktu.
6.  Kuģim veic detalizētāku inspekciju, ja inspekcijas gaitā noskaidrojas, ka ES nepiederošais kuģis neatbilst prasībām, kas noteiktas 1.–5. punktā, vai jebkurā gadījumā, ja pēc inspekcijas pabeigšanas ir skaidrs pamats uzskatīt, ka:
–  kuģa vai tā aprīkojuma stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas 1. punktā, vai ir būtiskas atšķirības no sertifikāta vai bīstamo materiālu uzskaitījuma informācijas, vai
–  uz kuģa netiek īstenota procedūra bīstamo materiālu uzskaitījuma uzturēšanai.
7.  Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi ir piemērojami ES nepiederošo kuģu īpašniekiem, kuru kuģi neatbilst šā panta prasībām.
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – ievaddaļa
Lai kuģu pārstrādes rūpnīca tiktu iekļauta Eiropas sarakstā, tā atbilst šādām prasībām:
Lai kuģu pārstrādes rūpnīca tiktu iekļauta Eiropas sarakstā, tā atbilst šādām prasībām, ņemot vērā attiecīgās SJO, SDO un citas starptautiskās pamatnostādnes:
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – aa punkts (jauns)
(aa)  tā darbojas pastāvīgās izbūvētās struktūrās (sausie doki, piestātnes vai betona slīdceļi);
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – ab punkts (jauns)
(ab)  to rīcībā ir pietiekams daudzums celtņu, lai paceltu no kuģa atgrieztās daļas;
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – b punkts
(b)  tajā ir vadības un monitoringa sistēmas, procedūras un metodes, kas nerada veselības apdraudējumu ne attiecīgajiem strādniekiem, ne iedzīvotājiem kuģu pārstrādes rūpnīcas tuvumā, un kas nepieļauj, vājina, samazina un iespēju robežās novērš kuģu pārstrādes nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;
(b)  tajā ir vadības un monitoringa sistēmas, procedūras un metodes, kas nodrošina, ka netiek radīts veselības apdraudējums ne attiecīgajiem strādniekiem, ne iedzīvotājiem kuģu pārstrādes rūpnīcas tuvumā, un kas nepieļauj, vājina, samazina un iespēju robežās novērš kuģu pārstrādes nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – d punkts
(d)  tā izstrādā un apstiprina kuģu pārstrādes rūpnīcas plānu;
(d)  tā izstrādā un pieņem kuģu pārstrādes rūpnīcas plānu;
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – j punkts
(j)  nodrošina, ka visai kuģu pārstrādes rūpnīcas teritorijai var piekļūt ar avārijas aprīkojumu, piemēram, ugunsdzēsības aprīkojumu un transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem un celtņiem;
(j)  nodrošina, ka kuģim un visai pārstrādes rūpnīcas teritorijai var ātri piekļūt ar avārijas aprīkojumu, piemēram, ugunsdzēsības aprīkojumu un transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem un celtņiem, kad ir sākta kuģa pārstrāde;
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – k punkts
(k)  tā nodrošina visu uz kuģa esošo bīstamo materiālu savākšanu pārstrādes procesa laikā, lai nepieļautu šo bīstamo materiālu nonākšanu vidē, jo īpaši plūdmaiņu zonā;
(k)  tā nodrošina visu uz kuģa esošo bīstamo materiālu savākšanu pārstrādes procesa laikā, lai nepieļautu šo bīstamo materiālu nonākšanu vidē, jo īpaši plūdmaiņu zonā, proti, atgriežot kuģa apakšdaļu pastāvīgā vai peldošā sausajā dokā;
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – m punkts
(m)  tā ar bīstamiem materiāliem un atkritumiem darbojas tikai uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvu kanalizācijas sistēmu;
(m)  neskarot k) punkta prasības, tā ar bīstamiem materiāliem un atkritumiem darbojas tikai uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvu kanalizācijas sistēmu;
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – ma punkts (jauns)
(ma)  tā nodrošina, ka visus atkritumus, kas sagatavoti pārstrādei, nosūta vienīgi uz tādiem pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļauts nodarboties ar šo atkritumu pārstrādi, neapdraudot cilvēka veselību un nenodarot kaitējumu videi.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – mb punkts (jauns)
(mb)  tā nodrošina izjaukto rezerves detaļu atbilstošu uzglabāšanu, tostarp ar eļļām piesārņotu rezerves detaļu uzglabāšanu necaurlaidības apstākļos;
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – mc punkts (jauns)
(mc)  tā nodrošina ūdens attīrīšanas iekārtas, tostarp lietus ūdens attīrīšanas iekārtas, darbību atbilstīgi veselības un vides aizsardzības noteikumiem;
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – md punkts (jauns)
(md)  tā nodrošina sprāgstvielu un/vai viegli uzliesmojošu materiālu un gāzes atbilstošu uzglabāšanu, tostarp preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai un uzkrājumu limita ievērošanai;
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – me punkts (jauns)
(me)  tā nodrošina piemērotu uzglabāšanu necaurlaidības apstākļos un zem nojumes, un cieto un šķidro PCB/PCT atkritumu vai materiālu savākšanu;
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – mf punkts (jauns)
(mf)  tā nodrošina, ka visus PCB/PCT saturošos materiālus apsaimnieko atbilstīgi saistībām un Stokholmas konvencijas par noturīgiem piesārņotājiem pamatnostādnēm;
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa – n punkts
(n)  tā nodrošina, ka visus atkritumus, kas radušies pārstrādes gaitā, nosūta uz tādiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kam ir atļauts nodarboties ar šo atkritumu apstrādi un apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un nenodarot kaitējumu videi.
(n)  tā nodrošina, ka visus atkritumus, kas radušies pārstrādes gaitā, nosūta uz tādiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kam ir atļauts nodarboties ar šo atkritumu apstrādi un apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un nenodarot kaitējumu videi. Tādēļ tā sagatavo galvenajā rūpnīcā strādājošo sekundāro operatoru reģistru, iekļaujot arī informāciju par to atkritumu apsaimniekošanas metodēm un jaudu.
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – 1. punkts
(1)  norāda atļauju, licenci vai pilnvarojumu, ko kompetentās iestādes tai piešķīrušas, lai nodarbotos ar kuģu pārstrādi, un norāda izmēru ierobežojumus (maksimālais garums, platums un tukša kuģa svars) kuģiem, ko tai ir atļauts pārstrādāt, kā arī jebkādus piemērojamos ierobežojumus;
(1)  norāda atļauju, licenci vai pilnvarojumu, ko kompetentās iestādes tai piešķīrušas, lai nodarbotos ar kuģu pārstrādi, un norāda izmēru ierobežojumus (maksimālais garums, platums un tukša kuģa svars) kuģiem, ko tai ir atļauts pārstrādāt, kā arī jebkādus piemērojamos ierobežojumus un nosacījumus;
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – 3.a punkts (jauns)
3.a  sniedz pierādījumus, ka kuģu pārstrādes rūpnīca nodrošina atbilstību visiem attiecīgās valsts veselības un drošības noteikumiem;
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – 4.a punkts (jauns)
4.a  norāda visus apakšuzņēmējus, kas ir tieši iesaistīti kuģu pārstrādes procesā un sniedz apliecinājumu, ka šiem apakšuzņēmējiem ir attiecīgās atļaujas;
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
(b)  kuru atkritumu apsaimniekošanas procesu rūpnīcā izmantos: sadedzināšanu, apglabāšanu poligonā vai citus atkritumu apstrādes paņēmienus, un sniedz pierādījumus, ka attiecīgais process tiks īstenots, neapdraudot cilvēka veselību, nenodarot kaitējumu videi un jo īpaši
(b)  kuru atkritumu apstrādes procesu rūpnīcā izmantos: (piemēram, apglabāšanu poligonā, skābju neitralizēšanu, ķīmisku iznīcināšanu) vai citus atkritumu apstrādes paņēmienus katram I pielikumā minētajam materiālu veidam, un sniedz pierādījumus, ka attiecīgais process tiks īstenots saskaņā ar paraugpraksi un starptautiskiem normatīviem un tiesību aktiem, neapdraudot cilvēka veselību, nenodarot kaitējumu videi un jo īpaši:
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa
(c)  kāds atkritumu apsaimniekošanas process tiks izmantots, ja bīstamos materiālus paredzēts nosūtīt uz atkritumu tālākās apstrādes uzņēmumu ārpus kuģu pārstrādes rūpnīcas. Par katru atkritumu tālākās apstrādes uzņēmumu sniedz šādu informāciju:
(c)  kāds atkritumu apstrādes process tiks izmantots, ja bīstamos materiālus paredzēts nosūtīt uz atkritumu tālākās apstrādes uzņēmumu ārpus kuģu pārstrādes rūpnīcas. Par katru atkritumu tālākās apstrādes uzņēmumu sniedz šādu informāciju:
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
(ii)  pierādījumi, ka atkritumu apstrādes uzņēmumam ir atļauts apsaimniekot bīstamos materiālus;
(ii)  pierādījumi, ka atkritumu apstrādes uzņēmumam attiecīgā kompetentā iestāde ir atļāvusi apsaimniekot bīstamos materiālus;
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca)  ka ir ieviesta sistēma, lai reģistrētu no kuģiem noņemto bīstamo materiālu reālo daudzumu salīdzinājumā ar bīstamo materiālu uzskaitījumā norādīto daudzumu, kā arī, lai reģistrētu attiecīgos apstrādes procesus, kas piemēroti šiem materiāliem rūpnīcā un ārpus tās;
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – 5.a punkts (jauns)
5.a  apliecina, ka tai ir atbilstīga apdrošināšana, lai segtu atbildību veselības un drošības jomā, kā arī atbildību par vides atveseļošanu saskaņā ar tās dalībvalsts vai trešās valsts tiesību aktiem, kurā rūpnīca atrodas;
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – 5.b punkts (jauns)
5.b  veic regulāru ūdens un nogulumu monitoringu kuģu pārstrādes rūpnīcas tuvumā, lai atklātu piesārņojumu.
Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
14. pants
Atļauja kuģu pārstrādes rūpnīcām, kas atrodas dalībvalstīs
svītrots
1.  Kompetentās iestādes kuģu pārstrādes rūpnīcām, kas atrodas to teritorijā un atbilst 12. pantā izklāstītajām prasībām, izsniedz atļauju nodarboties ar kuģu pārstrādi. Atļauju attiecīgajām kuģu pārstrādes rūpnīcām izsniedz uz ne vairāk kā pieciem gadiem.
2.  Dalībvalstis izveido un atjaunina sarakstu ar tām kuģu pārstrādes rūpnīcām, kam tās izsniegušas atļauju saskaņā ar 1. punktu.
3.  Šā panta 2. punktā minēto sarakstu dara zināmu Komisijai bez kavēšanās un ne vēlāk kā viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
4.  Ja kuģu pārstrādes rūpnīca vairs neatbilst 12. pantā izklāstītajām prasībām, dalībvalsts atsauc attiecīgajai kuģu pārstrādes rūpnīcai piešķirto atļauju un par to nekavējoties informē Komisiju.
5.  Ja saskaņā ar 1. punktu atļauja tiek izsniegta jaunai kuģu pārstrādes rūpnīcai, dalībvalsts par to nekavējoties informē Komisiju.
Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts
Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas ārpus Savienības
Kuģu pārstrādes rūpnīcu iekļaušana Eiropas sarakstā
Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts
1.   Pārstrādes uzņēmums, kas atrodas ārpus Savienības un vēlas pārstrādāt dalībvalstu karoga kuģus, Komisijai iesniedz pieteikumu, lai tiktu iekļauts tās kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā.
1.   Pārstrādes uzņēmums, kam pieder kuģu pārstrādes rūpnīca, un kas vēlas pārstrādāt ES kuģus vai ES nepiederošos kuģus saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, iesniedz Komisijai pieteikumu, lai tiktu iekļauts tās kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā.
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts
3.   Iesniedzot pieteikumu par iekļaušanu Eiropas sarakstā, kuģu pārstrādes rūpnīcas piekrīt iespējamām inspekcijām uz vietas, ko Komisija vai pārstāvji, kas rīkojas Komisijas vārdā, veic pirms vai pēc iekļaušanas Eiropas sarakstā, lai pārliecinātos par atbilstību 12. panta prasībām.
3.   Lai kuģu pārstrādes rūpnīcas tiktu iekļautas Eiropas sarakstā, Komisijas iecelta starptautiska ekspertu komanda pirms to iekļaušanas Eiropas sarakstā veic šajās rūpnīcās revīziju, lai pārliecinātos par atbilstību 12. panta prasībām, kā arī turpmāk revīzija tiek veikta ik pēc diviem gadiem. Kuģu pārstrādes rūpnīca arī piekrīt, ka starptautiska komanda tajā var veikt iepriekš neizziņotas papildu inspekcijas. Lai veiktu šādas inspekcijas, starptautiskā ekspertu komanda sadarbojas ar tās dalībvalsts vai trešās valsts kompetento iestādi, kurā atrodas attiecīgā rūpnīca.
Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts
4.   Pamatojoties uz tās informācijas un pierādījumu izvērtēšanu, kas sniegta saskaņā ar 2. punktu, Komisija pieņem lēmumu un īstenošanas aktu par to, vai Eiropas sarakstā iekļaut kuģu pārstrādes rūpnīcu, kas atrodas ārpus Savienības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 27. pantā minēto pārbaudes procedūru.
4.   Pamatojoties uz tās informācijas un pierādījumu izvērtēšanu, kas sniegta saskaņā ar 2. punktu, Komisija pieņem lēmumu un īstenošanas aktu par to, vai Eiropas sarakstā iekļaut kuģu pārstrādes rūpnīcu, kas atrodas dalībvalstī vai ārpus Savienības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 27. pantā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts
1.  Komisija ar īstenošanas aktu saskaņā ar 27. pantā minēto pārbaudes procedūru pieņem Eiropas sarakstu, kurā iekļauj kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas
svītrots
(a)  atrodas Savienībā un par ko dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar 14. panta 3. punktu;
(b)  atrodas ārpus Savienības un par kuru iekļaušanu sarakstā ir pieņemts lēmums saskaņā ar 15. panta 4. punktu.
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts
2.  Eiropas sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē vismaz trīsdesmit sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
2.  Eiropas sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē vēlākais divdesmit četru mēnešu laikā pēc...* To sadala divos sarakstos, kuros attiecīgi ir uzskaitītas kuģu pārstrādes rūpnīcas ES/ESAO dalībvalstīs un kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas neatrodas ESAO dalībvalstīs.
____________________________
* Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Eiropas sarakstā iekļauj šādu informāciju par kuģu pārstrādes rūpnīcu:
(a)  pārstrādes metode;
(b)  pārstrādāto kuģu veids un izmērs; kā arī
(c)  jebkuri ierobežojumi rūpnīcas darbībai, tostarp attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
16. pants – 2.b punkts (jauns)
2.b  Eiropas sarakstā norāda datumu, kad kuģu pārstrādes rūpnīca ir tikusi iekļauta. Sarakstā iekļauj uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un šo termiņu var atjaunot.
Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
16. pants – 2.c punkts (jauns)
2.c  Ja attiecībā uz Komisijai iesniegto informāciju ir lielas izmaiņas, Eiropas sarakstā iekļautā kuģu pārstrādes rūpnīca nekavējoties iesniedz atjaunināto informāciju. Jebkurā gadījumā trīs mēnešus pirms tam, kad beidzas kārtējais Eiropas sarakstā iekļaušanas piecu gadu periods, kuģu pārstrādes uzņēmums deklarē, ka
(a)  tā iesniegtie apliecinājumi ir pilnīgi un nav novecojuši;
(b)  kuģu pārstrādes rūpnīca atbilst un turpmāk atbildīs 12. panta prasībām.
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
(a)  lai Eiropas sarakstā iekļautu kuģu pārstrādes rūpnīcu kādā no šādiem gadījumiem:
(a)  lai Eiropas sarakstā iekļautu kuģu pārstrādes rūpnīcu, ja saskaņā ar 15. panta 4. punktu ir nolemts rūpnīcu iekļaut Eiropas sarakstā;
(i)  rūpnīca ir saņēmusi atļauju saskaņā ar 13. pantu,
(ii)  saskaņā ar 15. panta 4. punktu ir nolemts rūpnīcu iekļaut sarakstā;
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts
(2)  kuģu pārstrādes rūpnīca ir iekļauta sarakstā ilgāk par pieciem gadiem un nav iesniegusi pierādījumus tam, ka tā vēl aizvien atbilst 12. panta prasībām.
(2)  kuģu pārstrādes rūpnīca trīs mēnešus pirms piecu gadu iekļaušanas termiņa beigām nav iesniegusi pierādījumus tam, ka tā vēl aizvien atbilst 12. panta prasībām.
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)
(2a)  kuģu pārstrādes rūpnīca atrodas valstī, kas visiem kuģiem, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, nosaka aizliegumus vai piemēro diskriminējošus pasākumus.
Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
21. pants – a punkts
(a)  vismaz 14 dienas pirms pārstrādes plānotās uzsākšanas rakstveidā paziņo administrācijai par nodomu kuģi pārstrādāt, lai administrācija varētu sagatavoties šajā regulā paredzētajai apskatei un sertificēšanai;
(a)  vismaz divus mēnešus pirms pārstrādes plānotās uzsākšanas rakstveidā paziņo administrācijai par nodomu kuģi pārstrādāt, lai administrācija varētu sagatavoties šajā regulā paredzētajai apskatei un sertificēšanai; par nodomu pārstrādāt kuģi viņš vienlaicīgi rakstveidā paziņo tās valsts administrācijai, kuras jurisdikcijā kuģis tajā brīdī atrodas;
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
21. pants – ba punkts (jauns)
(ba)  nodod administrācijai to valstu sarakstu, kuras kuģis plāno šķērsot ceļā uz kuģu pārstrādes rūpnīcu;
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  informācija par nelikumīgu pārstrādi un dalībvalsts veiktie attiecīgie pasākumi.
(c)  informācija par nelikumīgu pārstrādi un dalībvalsts veiktie attiecīgie pasākumi, tostarp sīki izstrādāta informācija par 23. pantā noteiktajiem sodiem.
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
2.  Katra dalībvalsts ziņojumu nosūta līdz 2015. gada 31. decembrim un pēc tam reizi divos gados.
2.  Katra dalībvalsts ziņojumu nosūta līdz 2015. gada 31. decembrim un pēc tam reizi gadā.
Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Komisija ievada šo informāciju elektroniskā datu bāzē, kura ir pastāvīgi pieejama sabiedrībai.
Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi ir piemērojami kuģiem:
1.  Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi ir piemērojami un tos efektīvi piemēro ES kuģu un ES nepiederošo kuģu īpašniekiem, kuru kuģi:
(a)  neatbilst bīstamo vielu aizliegumu nosacījumiem saskaņā ar 4. un 11.b pantu;
(d)   uz kuriem neatrodas 5. un 28. pantā paredzētais bīstamo materiālu uzskaitījums;
(b)   uz kuriem neatrodas derīgs 5. un 11.b pantā paredzētais bīstamo materiālu uzskaitījums;
(c)  uz kuriem neatrodas 7. un 11.b pantā paredzētais kuģa pārstrādes plāns;
(e)  kas nosūtīti pārstrādei, neizpildot vispārīgās prasības par sagatavošanu pārstrādei, kas minētas 6. pantā;
(f)  kas nosūtīti pārstrādei bez 6. pantā paredzētā uzskaitījuma sertifikāta;
(g)  kas nosūtīti pārstrādei bez 6. pantā paredzētā sertifikāta par gatavību pārstrādei;
(h)  kas nosūtīti pārstādei bez 21. pantā paredzētā rakstiskā paziņojuma administrācijai;
(i)  kas pārstrādāti tādā veidā, kas neatbilst 7. pantā paredzētajam kuģa pārstrādes plānam.
Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
23. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Dalībvalstis nodrošina, ka sodi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību1, tiek piemēroti to ES kuģu īpašniekiem, kuru kuģi:
(a)  nosūtīti pārstrādei, neizpildot vispārīgās prasības, kas noteiktas šīs regulas 6. pantā;
(b)  nosūtīti pārstrādei bez šīs regulas 10. panta 1. punktā paredzētā uzskaitījuma sertifikāta;
(c)  nosūtīti pārstrādei bez šīs regulas 9. pantā paredzētā līguma;
(d)  nosūtīti pārstādei bez šīs regulas 21. pantā paredzētā rakstiskā paziņojuma administrācijai;
(e)  tikuši pārstrādāti bez kompetentās iestādes apstiprinājuma kuģa pārstrādes plānam, kas paredzēts šīs regulas 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā, vai tikuši pārstrādāti neatbilstoši kuģa pārstrādes plānam, kā noteikts šīs regulas 7. pantā.
___________________
1 OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.
Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts
2.  Minētie sodi ir iedarbīgi, samērīgi un preventīvi. Konkrētāk, ja kuģi nosūta pārstrādei uz kuģu pārstrādes rūpnīcu, kas nav iekļauta Eiropas sarakstā, piemērojamais sods vismaz nav mazāks par cenu, kas kuģa īpašniekam par kuģi samaksāta.
2.  Neskarot direktīvas 2008/99/EK 5. panta piemērošanu, konkrētāk, gadījumos, kad kuģi nosūta pārstrādei uz kuģu pārstrādes rūpnīcu, kas nav iekļauta Eiropas sarakstā, piemērojamais sods vismaz nav mazāks par cenu, kas kuģa īpašniekam par kuģi samaksāta.
Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
23. pants – 5. un 6. punkts
5.  Ja kuģis tiek pārdots un mazāk kā sešu mēnešu laikā pēc pārdošanas tiek nosūtīts pārstrādei uz rūpnīcu, kas nav iekļauta Eiropas sarakstā, sodus:
5.  Ja kuģis tiek pārdots un mazāk kā divpadsmit mēnešu laikā pēc pārdošanas tiek nosūtīts pārstrādei uz rūpnīcu, kas nav iekļauta Eiropas sarakstā, sodus:
(a)  uzliek kuģa pēdējam un priekšpēdējam īpašniekam, ja kuģis vēl aizvien kuģo ar Eiropas dalībvalsts karogu;
(a)  uzliek kuģa pēdējam īpašniekam, ja kuģis vēl aizvien kuģo ar dalībvalsts karogu;
(b)  uzliek tikai kuģa priekšpēdējam īpašniekam, ja kuģis vairs nekuģo ar Eiropas dalībvalsts karogu.
(b)  uzliek kuģa pēdējam īpašniekam, kurš kuģoja ar dalībvalsts karogu attiecīgā viena gada laikposmā, ja kuģis vairs nekuģo ar dalībvalsts karogu.
6.  Dalībvalstis var noteikt izņēmumus 5. punktā minētajiem sodiem, ja kuģa īpašnieks kuģi nav pārdevis ar nodomu pārstrādāt. Tādā gadījumā dalībvalstis pieprasa pierādījumus, kas apstiprina kuģa īpašnieka apgalvojumu, tostarp pārdošanas līguma kopiju.
6.  Dalībvalstis var noteikt izņēmumus 5. punktā minētajiem sodiem vienīgi tad, ja kuģa īpašnieks kuģi nav pārdevis ar nodomu pārstrādāt. Tādā gadījumā dalībvalstis prasa kuģa īpašniekam sniegt pierādījumus, kas apstiprina kuģa īpašnieka apgalvojumu, tostarp pārdošanas līguma kopiju ar attiecīgām norādēm, un informāciju par pircēja uzņēmējdarbības modeli.
Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts
3.  Ja prasība rīkoties un pievienotie apsvērumi ticami liecina, ka pastāv regulas pārkāpums, kompetentā iestāde izskata visus šādus apsvērumus un prasības rīkoties. Šādos apstākļos kompetentā iestāde dod iespēju pārstrādes uzņēmumam paust savu nostāju attiecībā uz prasību rīkoties un pievienotajiem apsvērumiem.
3.  Ja prasība rīkoties un pievienotie apsvērumi ticami liecina, ka pastāv regulas pārkāpums, kompetentā iestāde izskata visus šādus apsvērumus un prasības rīkoties. Šādos apstākļos kompetentā iestāde dod iespēju kuģa īpašniekam un pārstrādes uzņēmumam paust savu nostāju attiecībā uz prasību rīkoties un pievienotajiem apsvērumiem.
Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts
5.  Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 1. un 4. punktu nenovēršamu regulas pārkāpumu gadījumos.
svītrots
Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts
2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt 5., 9., 10. un 15. pantā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
2.  Pilnvaras pieņemt 5., 9., 10. un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
____________________
* Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts
1.  Visiem kuģiem bīstamo materiālu uzskaitījumu sagatavo ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
svītrots
Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
28.a pants (jauns)
Direktīva 2009/16/EK
IV pielikums – 45. punkts (jauns)
28.a pants
Grozījums Direktīvā 2009/16/EK par ostas valsts kontroli
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli1 IV pielikumā pievieno šādu punktu:
‘45. Bīstamo materiālu uzskaitījuma sertifikāts kuģiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. XX [šīs regulas pilns nosaukums]*’
_____________________
1 OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.
* OV L […], […], [..]. lpp.
Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa
Regula (EK) Nr. 1013/2006
1. pants – 3. punkts – i apakšpunkts
(i)  kuģiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. XX [šīs regulas pilns nosaukums].
(i)  kuģiem, kuri tiek nogādāti uz Eiropas sarakstā iekļautu pārstrādes rūpnīcu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XX [šīs regulas pilns nosaukums].
Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)
29.a pants
Tranzīts
1.  Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgā administrācija vai cita pārvaldes iestāde informē kompetento tranzīta iestādi vai iestādes 7 dienu laikā pēc kuģa īpašnieka paziņojuma saņemšanas.
2.  Kompetentā tranzīta iestāde vai iestādes 60 dienu laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas:
(a)  piekrīt kuģa tranzītam tās ūdeņos ar vai bez nosacījumiem; vai
(b)  nepiekrīt kuģa tranzītam tās ūdeņos.
Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē kuģa īpašnieku par kompetentās tranzīta iestādes vai iestāžu lēmumu.
3.  Ja 2. punktā minētā piekrišana netiek dota, vai tiek izvirzīti kuģa īpašniekam nepieņemami nosacījumi, kuģa īpašnieks var kuģi nosūtīt pārstrādei vienīgi pa tām tranzītvalstīm, kas tranzītam ir piekritušas.
4.  Ja kompetentā tranzīta iestāde atbildi nav devusi 2. punktā minētajā 60 dienu termiņā, tiek uzskatīts, ka piekrišana nav dota.
5.  Neskarot 4. punktu un saskaņā ar Bāzeles konvencijas 6. panta 4. punktu, ja kompetentā tranzīta iestāde jebkurā laikā pieņem lēmumu nepieprasīt iepriekšēju rakstisku piekrišanu vispār vai izvirzot konkrētus nosacījumus, uzskata, ka kompetentā tranzīta iestāde piekrišanu ir devusi gadījumā, kad attiecīgā dalībvalsts nav saņēmusi atbildi 60 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas kompetentajai tranzīta iestādei.
Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
30. pants – 1. daļa
Komisija pārskata šo regulu ne vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad spēkā stājusies Honkongas konvencija. Pārskatīšanā apsver, vai kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā iekļaut rūpnīcas, kam atļauju izsniegušas Honkongas konvencijas puses, lai izvairītos no divkārša darba un administratīvā sloga.
Komisija pārskata šo regulu ne vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad spēkā stājusies Honkongas konvencija. Pārskatīšanā apsver, vai to kuģu pārstrādes rūpnīcu iekļaušana Eiropas sarakstā, kam atļauju izsniegušas Honkongas konvencijas puses, atbilst šīs regulas prasībām.
Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. daļa
Šī regula stājas spēkā 365. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no …
____________
* Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 5.a apakšvirsraksts (jauns)
IEPRIEKŠ NEIZZIŅOTAS APSKATES SERTIFIKĀTS
Iepriekš neizziņotā apskatē saskaņā ar regulas 8. pantu ir konstatēts, ka kuģis atbilst attiecīgajiem regulas noteikumiem.
Paraksts ..................................... (attiecīgi pilnvarotas amatpersonas paraksts)
Vieta .......................................................................................................
Datums (dd/mm/gggg)...................................................................................
(Iestādes zīmogs vai spiedogs)

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta otrā punkta otro daļu (A7-0132/2013).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika