Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0055(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0132/2013

Texte depuse :

A7-0132/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Explicaţii privind voturile
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Texte adoptate
PDF 626kWORD 73k
Joi, 18 aprilie 2013 - Strasbourg
Reciclarea navelor ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentului European la 18 aprilie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind reciclarea navelor
privind reciclarea și tratarea ecologică a navelor și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Metoda predominantă de dezmembrare a navelor prin așa-numita metodă de „eșuare deliberată” („beaching”) nu reprezintă și nu poate reprezenta o metodă de reciclare sigură și corectă și, prin urmare, nu ar mai trebui tolerată.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Actuala capacitate de reciclare a navelor din țările OCDE, accesibilă din punct de vedere juridic navelor care arborează pavilionul unui stat membru, este insuficientă. Capacitatea de reciclare sigură și ecologică care există deja în țările care nu sunt membre ale OCDE este suficientă pentru a trata toate navele sub pavilionul UE și se preconizează chiar că ea va spori până în 2015 ca urmare a acțiunilor întreprinse de țările care practică reciclarea în vederea îndeplinirii cerințelor Convenției de la Hong Kong.
(3)  Actuala capacitate de reciclare a navelor din țările OCDE, accesibilă din punct de vedere juridic navelor care constituie deșeuri periculoase pentru exporturi nu este suficient exploatată. Există o controversă cu privire la accesibilitatea și capacitatea instalațiilor de reciclare a navelor din Statele Unite. Indiferent de situația din Statele Unite în această privință, în anumite state membre și țări membre ale OECD există o capacitate potențială semnificativă, care ar putea fi aproape suficientă pentru reciclarea şi tratarea navelor care arborează pavilionul unui stat membru (nave UE) dacă ar fi mobilizată pe deplin. Alături de capacitatea de reciclare sigură și ecologică existentă și potențială din țările care nu sunt membre ale OCDE, ar trebui să existe o capacitate suficientă pentru tratarea tuturor navelor UE.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Situația actuală a reciclării navelor se caracterizează printr-o externalizare extremă a costurilor. Facilitățile de reciclare a navelor cu standarde mici sau inexistente pentru protecția lucrătorilor, a sănătății umane și a mediului oferă prețul cel mai ridicat pentru navele de deșeuri. Prin urmare, marea majoritate a flotei mondiale de nave trimise spre reciclare sunt dezasamblate pe plajele anumitor țări în condiții umane degradante și periculoase pentru mediu, care sunt inacceptabile. Ar trebui să se creeze un mecanism financiar aplicabil tuturor navelor care intră în porturile Uniunii, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pentru a contrabalansa această situație, contribuind la a asigura competitivitatea tratării ecologice a navelor care constituie deșeuri periculoase în raport cu operațiunile substandard.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)
(3b)  În vederea principiului „poluatorul plătește”, costul reciclării și tratării ecologice a navelor ar trebui suportat de armatori. Pentru protejarea sănătății umane și a mediului ar trebui să se instituie un mecanism financiar care să producă resursele necesare asigurării competitivității economice a reciclării și tratării ecologice a navelor UE și non-UE în instalațiile listate de UE. Toate navele care fac escală în porturile și zonele de ancoraj ale Uniunii ar trebui să contribuie la costurile de reciclare și tratare ecologică a navelor, astfel încât să se contrabalanseze tentația economică de a opta pentru operațiuni neconforme și să se descurajeze schimbarea pavilionului. Navele care depun o garanție financiară ca garanție că vor merge la instalațiile de reciclare și tratare aflate pe lista UE ar trebui să fie exonerate de plata taxei de reciclare. Taxa de reciclare și garanția financiară ar trebui să fie echitabile, nediscriminatorii și transparente.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Convenția internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor („Convenția de la Hong Kong”) a fost adoptată la 15 mai 2009 sub auspiciile Organizației Maritime Internaționale la cererea părților la Convenția de la Basel. Convenția de la Hong Kong va intra în vigoare la 24 luni de la ratificarea sa de către cel puțin 15 state ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puțin 40% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale și ale căror volum maxim anual de reciclare a navelor din ultimii 10 ani reprezintă în total nu mai puțin de trei la sută din tonajul brut al ansamblului flotelor comerciale aparținând acelorași state. Statele membre trebuie să ratifice convenția cât mai curând posibil, pentru a accelera intrarea sa în vigoare. Convenția vizează proiectarea, construirea, exploatarea și pregătirea navelor astfel încât să se faciliteze reciclarea sigură și ecologică, fără a pune însă în pericol siguranța și eficiența operațională a navelor; totodată, ea vizează exploatarea instalațiilor de reciclare a navelor într-un mod sigur și ecologic, precum și stabilirea unui mecanism corespunzător pentru reciclarea navelor.
(4)  Convenția internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor („Convenția de la Hong Kong”) a fost adoptată la 15 mai 2009 sub auspiciile Organizației Maritime Internaționale (OMI). Convenția de la Hong Kong va intra în vigoare la 24 luni de la ratificarea sa de către cel puțin 15 state ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puțin 40% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale și ale căror volum maxim anual de reciclare a navelor din ultimii 10 ani reprezintă în total nu mai puțin de trei la sută din tonajul brut al ansamblului flotelor comerciale aparținând acelorași state. Convenția vizează folosirea de materiale periculoase în nave, astfel încât să se faciliteze reciclarea sigură și ecologică, fără a pune însă în pericol siguranța și eficiența operațională a navelor; totodată, ea vizează, prin orientări, exploatarea instalațiilor de reciclare a navelor și include un mecanism pentru reciclarea navelor Convenția de la Hong-Kong nu se aplică navelor deținute de guverne, nici navelor sub 500 tone brute (GT) și nici navelor care operează pe întreaga lor durată de viață în ape care se află sub suveranitatea sau jurisdicția statului al cărui pavilion nava este autorizată să-l arboreze. De asemenea, Convenția de la Hong Kong nu acoperă reciclarea efectivă a oțelului recuperat în instalația de reciclare a navelor sau operațiunile instalațiilor care gestionează deșeurile în avalul instalației inițiale de reciclare a navelor. Convenția de la Hong Kong nu urmărește să prevină exportul de nave care constituie deșeuri periculoase în țări care nu aparțin de OECD - o practică care în momentul de față este interzisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1013/2006. Se preconizează că vor mai trece până la zece ani până la intrarea în vigoare a Convenției de la Hong Kong.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Convenția de la Hong Kong prevede în mod explicit luarea de către părți a unor măsuri mai riguroase în conformitate cu dreptul internațional, cu privire la reciclarea sigură și ecologică a navelor, cu scopul de a preveni, diminua sau reduce la minimum orice efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului. Elaborarea unei liste europene a instalațiilor de reciclare a navelor care îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament ar contribui la atingerea acestui obiectiv, precum și la o mai bună aplicare a legislației prin facilitarea controlului exercitat de statele de pavilion ale navelor trimise la reciclare. Aceste cerințe aplicabile instalațiilor de reciclare a navelor trebuie să se bazeze pe cerințele Convenției de la Hong Kong.
(5)  Convenția de la Hong Kong prevede în mod explicit ca părțile să aibă posibilitatea de a lua unele măsuri mai riguroase în conformitate cu dreptul internațional, cu privire la reciclarea sigură și ecologică a navelor, cu scopul de a preveni, a diminua sau a reduce la minimum orice efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului. Elaborarea unei liste europene a instalațiilor de reciclare a navelor care îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să contribuie la atingerea acestui obiectiv, precum și la o mai bună aplicare a legislației prin facilitarea controlului exercitat de statele de pavilion ale navelor trimise la reciclare. Aceste cerințe aplicabile instalațiilor de reciclare a navelor trebuie să se bazeze pe cerințele Convenției de la Hong Kong. dar ar trebui să aibă un caracter mai amplu pentru a atinge un nivel de protecție al sănătății umane și al mediului care să fie echivalent în linii mari cu cel din Uniune. Acest lucru ar trebui să contribuie, de asemenea, la creșterea competitivității reciclării și tratării ecologice a navelor în instalațiile din Uniune.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Navele care nu intră sub incidența Convenției de la Hong Kong și a prezentului regulament trebuie să fie reciclate în continuare în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și, respectiv, ale Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive,
(7)  Navele care nu intră sub incidența Convenției de la Hong Kong, navele care nu pot călători prin mijloace proprii, cu excepția cazului în care au un contract valid pentru reparații totale, și navele care nu respectă dispozițiile aplicabile ale dreptului Uniunii și ale dreptului internațional în privința siguranței atunci când devin deșeuri pe teritoriul jurisdicției unui stat membru trebuie să fie reciclate în continuare în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și, respectiv, ale Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Este necesar să se clarifice domeniul de aplicare al prezentului regulament, al Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și al Directivei 2008/98/CE, pentru a se evita dublarea instrumentelor de reglementare care au același obiectiv.
(8)  Este necesar să se clarifice domeniul de aplicare al prezentului regulament, al Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și al Directivei 2008/98/CE, pentru a se evita aplicarea unor cerințe juridice diferite în aceeași situație.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Aplicarea prezentului regulament trebuie să respecte drepturile țărilor de tranzit în stabilite în dreptul internațional.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru o ratificare rapidă a Convenției de la Hong Kong în scopul îmbunătățirii practicilor și condițiilor de reciclare a navelor.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Statele membre trebuie să stabilească normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt aplicate, cu scopul de a preveni eludarea normelor privind reciclarea navelor. Sancțiunile, care pot fi de natură civilă sau administrativă, trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.
(11)  Statele membre trebuie să stabilească normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt aplicate, cu scopul de a preveni eludarea normelor privind reciclarea navelor. Sancțiunile, care pot fi de natură penală, civilă sau administrativă, ar trebui să fie eficiente, proporționale și disuasive.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Dat fiind că obiectivul de a preveni, reduce sau elimina efectele negative asupra sănătății umane și mediului provocate de reciclarea, exploatarea și întreținerea navelor care arborează pavilionul unui stat membru nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, având în vedere dimensiunea internațională a transportului maritim și a reciclării navelor, și, prin urmare, ținând cont că el poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede la articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,
(14)  Dat fiind că obiectivul de a preveni, reduce sau elimina efectele negative asupra sănătății umane și mediului provocate de reciclarea și tratarea navelor care arborează pavilionul unui stat membru nu poate fi realizat satisfăcător în mod individual de către statele membre, având în vedere dimensiunea internațională a transportului maritim și a reciclării navelor, și, prin urmare, în unele cazuri poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, deși ratificarea Convenției de la Hong Kong va transfera competența de a reglementa chestiunea reciclării navelor de la Uniune înapoi la statele membre UE, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede la articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1
Scopul prezentului regulament este de a preveni, reduce sau elimina efectele negative asupra sănătății umane și mediului provocate de reciclarea, exploatarea și întreținerea navelor care arborează pavilionul unui stat membru.
Scopul prezentului regulament este de a preveni, reduce la minimum și, în măsura posibilului, elimina accidentele, rănirile și alte efecte negative asupra sănătății umane și mediului provocate de reciclarea și tratarea navelor UE, printre altele prin reciclarea lor în instalațiile de pe lista UE, situate în interiorul sau în afara Uniunii, precum și de a îmbunătăți condițiile de reciclare a navelor non-UE.
Scopul prezentului regulament este, de asemenea, reducerea disparităților dintre operatorii din Uniune, țările OCDE și țările terțe în cauză, în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă și standardele de mediu.
Prezentul regulament vizează, de asemenea, facilitarea ratificării Convenției de la Hong Kong.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
1a.  „navă UE” înseamnă o navă care arborează pavilionul unui stat membru sau care este exploatată sub autoritatea sa;
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)
1b.  „navă care nu aparține UE” înseamnă o navă care arborează pavilionul unei țări terțe;
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)
3a.  „deșeu” înseamnă un orice deșeu astfel cum este definit la articolul 3 punctul (1) din Directiva 2008/98/CE;
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)
3b.  „deșeu periculos” înseamnă orice deșeu periculos astfel cum este definit la articolul 3 punctul (2) din Directiva 2008/98/CE;
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 c (nou)
3c.  „tratare” înseamnă orice tratare astfel cum este definită la articolul 3 punctul (14) din Directiva 2008/98/CE;
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 d (nou)
3d.  „gestionare ecologică” înseamnă o gestionare ecologică rațională astfel cum este definită la articolul 2 punctul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006;
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5
5.  „reciclarea navelor” înseamnă activitatea de dezmembrare completă sau parțială a unei nave într-o instalație de reciclare a navelor, pentru a recupera componentele și materialele în vederea reprelucrării și a reutilizării, acordând totodată o atenție deosebită materialelor periculoase și altor materiale, și include operațiuni conexe, precum stocarea și tratarea in situ a componentelor și materialelor, însă nu și prelucrarea lor ulterioară sau eliminarea lor în instalații distincte;
5.  „reciclarea navelor” înseamnă activitatea de dezmembrare completă sau parțială a unei nave într-o instalație de reciclare a navelor, pentru a recupera componentele și materialele în vederea reprelucrării și a reutilizării, acordând totodată o atenție deosebită materialelor periculoase și altor materiale, și include operațiuni conexe, precum stocarea și tratarea in situ a componentelor și materialelor, însă nu și tratarea lor ulterioară în instalații distincte; semnificația termenului „reciclare” în contextul prezentului regulament este, prin urmare, diferită de definiția de la articolul 3 alineatul (17) din Directiva 2008/98/CE;
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6
6.  „instalație de reciclare a navelor” înseamnă o zonă definită care poate fi un sit, un șantier sau o instalație amplasată într-un stat membru sau într-o țară terță și utilizată pentru reciclarea navelor;
6.  „instalație de reciclare a navelor” înseamnă o zonă definită care poate fi un șantier sau o instalație construită amplasată într-un stat membru sau într-o țară terță și utilizată pentru reciclarea navelor;
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7
7.  „companie de reciclare” înseamnă proprietarul instalației de reciclare a navelor sau orice altă organizație sau persoană căruia proprietarul instalației de reciclare a navelor i-a încredințat responsabilitatea desfășurării operațiunilor de reciclare;
7.  „companie de reciclare a navelor” înseamnă proprietarul instalației de reciclare a navelor sau orice altă organizație sau persoană căruia proprietarul instalației de reciclare a navelor i-a încredințat responsabilitatea desfășurării operațiunilor de reciclare;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)
9a.  „tranzit” înseamnă deplasarea unei nave către destinația sa de reciclare, în conformitate cu prezentul regulament, prin teritoriul unei alte țări decât țara de expediere sau de destinație, care are dreptul de a se opune deplasării în temeiul dreptului internațional.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 20 a (nou)
20a.  „navă abandonată” înseamnă o navă care a fost lăsată nesupravegheată și în condiții precare într-un port al Uniunii, de către ultimul său proprietar înregistrat.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
(1)  Prezentul regulament se aplică navelor care au dreptul să arboreze pavilionul unui stat membru sau care sunt exploatate sub autoritatea sa.
(1)  Prezentul regulament se aplică navelor UE.
Articolul 5a, articolul, 5b, articolul 11b, articolul 23 alineatul (1) și articolul 29 alineatul (1) din prezentul regulament se aplică, de asemenea, navelor din afara UE care fac escală într-un port sau într-o zonă de ancoraj a unui stat membru pentru a se angrena într-o interfață navă/port.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – literele c a și c b (noi)
(ca)  navele care nu se pot deplasa prin propriile mijloace, indiferent de pavilion, și care constituie prin urmare deșeuri în sensul Regulamentului (CE) nr. 1013/2006, cu excepția cazului în care au un contract valid pentru reparații complete;
(cb)  navele care nu sunt conforme dispozițiilor privind siguranța aplicabile în temeiul dreptului Uniunii și dreptului internațional.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu
Controlul materialelor periculoase
Controlul materialelor periculoase interzise sau restricționate
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Se interzice aplicarea nouă pe nave a unor sisteme antivegetative care conțin compuși organostanici ca produs biocid sau a oricărui alt sistem antivegetativ a cărui aplicare sau folosire este interzisă de Convenția Internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate pe nave.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 5
Inventarul materialelor periculoase
Inventarul materialelor periculoase
(1)  Fiecare navă nouă trebuie să păstreze la bord un inventar al materialelor periculoase.
(1)  Statele membre se asigură că fiecare navă UE nouă stabilește și ține la dispoziție la bord un inventar al materialelor periculoase.
(2)  Înainte ca o navă să fie trimisă la reciclare, trebuie întocmit și păstrat la bord un inventar al materialelor periculoase.
(2)  Statele membre se asigură că, pentru navele UE, se întocmește un inventar al materialelor periculoase în conformitate cu calendarul indicat la alineatul (2a) sau înainte ca o navă să fie trimisă la reciclare, reținându-se data cea mai apropiată, inventarul fiind ținut la dispoziție la bord.
(2a)  În scopul stabilirii unui inventar se aplică următoarele calendare:
–  pentru navele mai vechi de 25 de ani la ... * ;
–  pentru navele mai vechi de 20 de ani la ... **;
–  pentru navele mai vechi de 15 de ani la ... ***;
–  pentru navele cu o vechime mai mică de 15 de ani la ... ****.
(3)  Navele existente înmatriculate sub pavilionul unei țări terțe și care solicită să fie înmatriculate sub pavilionul unui stat membru se asigură că la bord se păstrează un inventar al materialelor periculoase.
(4)  Inventarul materialelor periculoase trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
(4)  Inventarul materialelor periculoase trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
(a)  să fie specific fiecărei nave;
(a)  să fie specific fiecărei nave;
(b)  să facă dovada faptului că nava respectă interdicția sau restricțiile cu privire la instalarea sau utilizarea de materiale periculoase în conformitate cu articolul 4;
(b)  să facă dovada faptului că nava respectă interdicția sau restricțiile cu privire la instalarea sau utilizarea de materiale periculoase în conformitate cu articolul 4;
(c)  să identifice, cel puțin, materialele periculoase menționate în anexa I și prezente în structura sau echipamentele navei, amplasarea lor și cantități lor aproximative.
(c)  în cazul navelor noi, să identifice, cel puțin, materialele periculoase menționate la anexa I și prezente în structura sau echipamentele navei, amplasarea lor și cantitățile lor exacte.
(ca)  în cazul navelor existente, să identifice, cel puțin, materialele periculoase menționate la anexa I și prezente în structura sau echipamentele navei, amplasarea lor și cantitățile lor, cu precizia maximă posibilă;
(cb)  să ia în considerare liniile directoare elaborate de OMI;
(5)  În afara dispozițiilor de la alineatul (4), pentru navele existente, trebuie să se elaboreze un plan care să descrie controlul vizual/prin eșantionare care a stat la baza întocmirii inventarului materialelor periculoase.
(5)  În afara dispozițiilor de la alineatul (4), pentru navele existente, trebuie să se elaboreze un plan care să descrie controlul vizual/prin eșantionare care a stat la baza întocmirii inventarului materialelor periculoase.
(6)  Inventarul materialelor periculoase trebuie să fie compus din trei părți:
(6)  Inventarul materialelor periculoase trebuie să fie compus din trei părți:
(a)  o listă a materialelor periculoase menționate în anexa I și prezente în structura sau echipamentele navei, amplasarea lor și cantitățile lor aproximative (partea I);
(a)  o listă a materialelor periculoase menționate în anexa I și prezente în structura sau echipamentele navei, amplasarea lor și cantitățile lor (partea I) în conformitate cu alineatul (4) litera (c);
(b)  o listă a deșeurilor aflate la bordul navei, inclusiv a deșeurilor generate în timpul exploatării navei (partea II);
(b)  o listă a deșeurilor (periculoase și nepericuloase) aflate la bordul navei, inclusiv a deșeurilor generate în timpul exploatării navei și cantitățile aproximative (partea II);
(c)  o listă a stocurilor aflate la bordul navei, odată ce decizia de a o recicla a fost luată (partea III).
(c)  o listă a stocurilor aflate la bordul navei, odată ce decizia de a o recicla a fost luată (partea III).
(7)  Partea I din inventarul materialelor periculoase trebuie să fie corect întreținută și actualizată pe parcursul duratei de viață operațională a navei; ea trebuie să țină cont de noile instalații care conțin oricare din materialele periculoase menționate în anexa I și de modificările pertinente în ceea ce privește structura și echipamentele navei.
(7)  Partea I din inventarul materialelor periculoase trebuie să fie corect întreținută și actualizată pe parcursul duratei de viață operațională a navei; ea trebuie să țină cont de noile instalații care conțin oricare din materialele periculoase menționate în anexa I și de modificările pertinente în ceea ce privește structura și echipamentele navei.
(8)  Este necesar ca, înainte de reciclare, inventarul să includă, în afară părții I, întreținută și actualizată corespunzător, și partea II referitoare la deșeurile generate în timpul exploatării, precum și partea III referitoare la stocuri; inventarul trebuie verificat de către statul membru al cărui pavilion îl arborează nava.
(8)  Este necesar ca, înainte de reciclare, inventarul să includă, în afară părții I, întreținută și actualizată corespunzător, și partea II referitoare la deșeurile generate în timpul exploatării, precum și partea III referitoare la stocuri; inventarul trebuie verificat de către statul membru al cărui pavilion îl arborează nava.
(9)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu articolul 26, acte delegate referitoare la actualizarea listei articolelor care trebuie să figureze în inventarul materialelor periculoase din anexa I.
(9)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu articolul 26, acte delegate referitoare la actualizarea listei articolelor care trebuie să figureze în inventarul materialelor periculoase din anexa I pentru a garanta că lista include cel puțin substanțele enumerate în apendicele I și II din Convenția de la Hong Kong și pentru a ține seama de legislația relevantă a Uniunii care prevede eliminarea treptată sau restricționarea folosirii sau instalării de materiale periculoase.
____________________
* Un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
** Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
*** Trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
**** Patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)
Articolul 5a
Sistemul bazat pe stimulente
Având în vedere situația actuală a reciclării navelor, caracterizată de o externalizare extremă a costurilor și de condiții inacceptabile în ceea ce privește dezmembrarea navelor, Comisia prezintă, înainte de sfârșitul lui 2015, o propunere legislativă privind un sistem bazat pe stimulente care să faciliteze reciclarea sigură și ecologică.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu
Pregătirea pentru reciclare: cerințe generale
Cerințe generale pentru armatori
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a
(a)  înainte de publicarea listei europene, sunt reciclate doar în instalații de reciclare a navelor situate în Uniune sau într-o țară membră a OCDE.
(a)  înainte de publicarea listei europene, sunt reciclate doar în instalații de reciclare a navelor autorizate în mod corespunzător de către autoritățile competente din Uniune sau dintr-o țară membră a OCDE;
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  Înaintea oricărei operațiuni de reciclare a unei nave, trebuie să se elaboreze un plan de reciclare propriu fiecărei nave.
(1)  Pentru fiecare navă UE mai veche de 20 de ani sau înaintea oricărei operațiuni de reciclare a unei nave, reținându-se data cea mai recentă, și nu mai târziu de ...*, se elaborează un plan de reciclare propriu fiecărei nave.
________________
* 30 luni de la data intrării în vigoarea a prezentului regulament.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a
(a)  este elaborat de instalația de reciclare a navelor, ținând seama de informațiile furnizate de armator în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) litera (b);
(a)  înainte de publicarea în lista europeană, este elaborat de o instalație de reciclare a navelor situată în Uniune sau o țară membră a OCDE, ținând seama de informațiile furnizate de armator în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) litera (b);
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a a (nouă)
(aa)  după publicarea în lista europeană, este elaborat de o instalație de reciclare a navelor inclusă în lista europeană, ținând seama de informațiile furnizate de armator în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) litera (b);
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d
(d)  include informații privind tipul și cantitatea de materiale periculoase și de deșeuri generate ca urmare a reciclării unei nave anume, inclusiv materialele identificate în inventarul materialelor periculoase, precum și privind modul în care aceste materiale periculoase și deșeuri vor fi gestionate în instalație și în instalațiile de gestionare a deșeurilor unde vor fi expediate ulterior;
(d)  include informații privind tipul și cantitatea de materiale periculoase și de deșeuri generate ca urmare a reciclării unei nave anume, inclusiv materialele și deșeurile identificate în inventarul materialelor periculoase, precum și privind modul în care aceste materiale periculoase și deșeuri vor fi tratate în instalație și în instalațiile de tratare a deșeurilor unde vor fi expediate ulterior;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e a (nouă)
(ea)  este actualizat în termen de șase luni de la o inspecție de reînnoire sau o inspecție suplimentară.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Armatorii care vând o navă UE mai veche de 20 de ani unui armator nou care intenționează să arboreze pavilionul unei țări terțe se asigură că contractul cu noul armator prevede că noul armator și eventualii armatori ulteriori preiau responsabilitatea elaborării unui plan de reciclare a navei în cazul în cere doresc să facă escale în porturi sau ancoraje ale Uniunii.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
(1)  Inspecțiile sunt efectuate de către funcționari ai administrației sau ai unei organizații recunoscute care acționează în numele administrației.
(1)  Inspecțiile sunt efectuate de către funcționari ai autorităților naționale competente sau ai unei organizații recunoscute care acționează în numele administrației.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  Inspecția inițială se efectuează înainte de darea în folosință a navei sau înainte de emiterea certificatului de inventar. Funcționarii care efectuează inspecția respectivă trebuie să verifice dacă partea I din inventarul materialelor periculoase respectă cerințele prezentului regulament.
(3)  Inspecția inițială a unei nave noi se efectuează înainte de darea în folosință a navei. Pentru navele existente, inspecția inițială se efectuează în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Funcționarii care efectuează inspecția respectivă trebuie să verifice dacă partea I din inventarul materialelor periculoase respectă cerințele prezentului regulament.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5
(5)  Inspecția suplimentară, generală sau parțială poate fi efectuată la cererea armatorului după o modificare, o înlocuire sau o reparație semnificativă vizând structura, echipamentele, sistemele, dispozitivele, amenajările și materialele. Funcționarii care efectuează inspecția respectivă se asigură că modificarea, înlocuirea sau reparația semnificativă a fost făcută într-un mod care să permită navei să respecte cerințele prezentului regulament; ei trebuie să verifice dacă partea I din inventarul materialelor periculoase a fost modificată în consecință.
(5)  Armatorul solicită o inspecție suplimentară, generală sau parțială după o modificare, o înlocuire sau o reparație semnificativă vizând structura, echipamentele, sistemele, dispozitivele, amenajările și materialele. Funcționarii care efectuează inspecția respectivă se asigură că modificarea, înlocuirea sau reparația semnificativă a fost făcută într-un mod care să permită navei să respecte cerințele prezentului regulament; ei trebuie să verifice dacă partea I din inventarul materialelor periculoase a fost modificată în consecință.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera a a (nouă)
(aa)  nava a fost curățată în prealabil în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c);
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 a (nou)
(7a)  Pentru a se asigura conformitatea unei nave cu prezentul regulament, agenții responsabili de efectuarea inspecțiilor pot decide să efectueze o inspecție neanunțată oricând sau la cererea motivată a autorităților portuare care au îndoieli serioase în ceea ce privește starea unei nave pe care o primesc.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  Contractul produce efecte cel mai târziu din momentul depunerii cererii pentru inspecția finală prevăzută la articolul 8 alineatul (1) litera (d) și până la finalizarea operațiunilor de reciclare.
(2)  Contractul produce efecte cel mai târziu din momentul depunerii cererii pentru inspecția finală prevăzută la articolul 8 alineatul (6) și până la finalizarea operațiunilor de reciclare.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b
(b)  să comunice instalației de reciclare a navei toate informațiile relevante în legătură cu nava, necesare pentru elaborarea planului de reciclare a navei prevăzut la articolul 7;
(b)  să comunice instalației de reciclare a navei, cu cel puțin patru luni înaintea datei prevăzute pentru reciclarea navei, toate informațiile relevante în legătură cu nava, necesare pentru elaborarea planului de reciclare a navei prevăzut la articolul 7, sau, în cazul în care armatorul nu este în posesia acestor informații, să informeze instalația de reciclare a navelor și să colaboreze cu aceștia pentru a soluționa în mod corespunzător toate lacunele;
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b a (nouă)
(ba)  să pună la dispoziția facilității de reciclare a navelor o copie a certificatului care atestă că nava este pregătită de reciclare în conformitate cu articolul 10;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b b (nouă)
(bb)  să trimită o navă spre reciclare numai când planul de reciclare a navei a fost aprobat în mod explicit de către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (b);
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c
(c)  să reprimească nava înainte sau după începerea operațiunilor de reciclare, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, în cazul în care conținutul de materiale periculoase prezente la bord nu corespunde în mod substanțial inventarului de materiale periculoase și nu permite reciclarea corespunzătoare a navei.
(c)  să reprimească nava înainte sau după începerea operațiunilor de reciclare, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, în cazul în care reciclarea planificată a navei este nepractică sau ar submina siguranța sau protecția mediului ca urmare descrierii necorespunzătoare a navei, în inventar sau altundeva;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c a (nouă)
(ca)  să acopere costurile suplimentare efective în cazul în care conținutul materialelor periculoase la bord este semnificativ mai ridicat decât se indică în inventarul substanțelor chimice periculoase, dar nu face nepractică reciclarea planificată a navei și nu subminează siguranța sau protecția mediului.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a
(a)  să elaboreze, în colaborare cu armatorul, un plan de reciclare propriu navei, în conformitate cu articolul 7;
(a)  să elaboreze, în colaborare cu armatorul, un plan de reciclare propriu navei, în conformitate cu articolul 7 în termen de o lună de la primirea tuturor informațiilor relevante în conformitate cu alineatul (3) litera (b);
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c
(c)  să interzică începerea oricărei operațiuni de reciclare a navei înainte de prezentarea raportului menționat la litera (b);
(c)  să refuze începerea oricărei operațiuni de reciclare a navei înainte de prezentarea raportului menționat la litera (b) și înainte de aprobarea planului de reciclare a navei de către autoritatea sa competentă;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera d – partea introductivă
(d)  atunci când se pregătește să primească o navă în vederea reciclării, să comunice în scris autorităților competente în cauză, cu cel puțin 14 zile înainte de data preconizată pentru începerea reciclării, intenția sa de a recicla nava respectivă:
(d)  atunci când se pregătește să primească o navă în vederea reciclării, să comunice în scris autorităților competente în cauză, cu cel puțin trei luni înainte de data preconizată pentru începerea reciclării, intenția sa de a recicla nava respectivă:
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Armatorul furnizează autorității competente o copie a contractului.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
(1)  După încheierea unei inspecții inițiale, a unei inspecții de reînnoire sau a unei inspecții suplimentare desfășurate la solicitarea armatorului, un stat membru emite un certificat de inventar în conformitate cu formularul prezentat în anexa IV. Acest certificat este însoțit de partea I a inventarului materialelor periculoase.
(1)  După încheierea pozitivă a unei inspecții inițiale, a unei inspecții de reînnoire sau a unei inspecții suplimentare, statul membru sub pavilionul căruia circulă nava emite un certificat de inventar în conformitate cu formularul prezentat în anexa IV. Acest certificat este însoțit de partea I a inventarului materialelor periculoase.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 26, acte delegate referitoare la actualizarea formularului de certificat de inventar prevăzut în anexa IV.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 26, acte delegate referitoare la actualizarea formularului de certificat de inventar prevăzut în anexa IV.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
(2)  După încheierea cu succes a unei inspecții finale, în conformitate cu articolul 8 alineatul (6), administrația emite un certificat care atestă că nava este pregătită pentru reciclare în conformitate cu formularul prevăzut în anexa V. Acest certificat este însoțit de inventarul materialelor periculoase și de planul de reciclare a navei.
(2)  După încheierea cu succes a unei inspecții finale, în conformitate cu articolul 8 alineatul (6), administrația emite un certificat care atestă că nava este pregătită pentru reciclare în conformitate cu formularul prevăzut în anexa V, dacă consideră că planul de reciclare a navei respectă cerințele prezentului regulament. Acest certificat este însoțit de inventarul materialelor periculoase și de planul de reciclare a navei.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Inspecții
Statele membre aplică dispozițiile de control pentru navele din interiorul UE, echivalente celor prevăzute în Directiva 2009/16/CE, în conformitate cu propria legislație națională. Se efectuează o inspecție mai detaliată, ținând seama de orientările OMI, în cazul în care, în urma unei inspecții, se dovedește că o navă nu respectă cerințele prevăzute la articolul 4 alineatele (1)-(3a), articolul 5 şi articolul 7 sau, în cazul în care există motive clare pentru a considera, în urma unei inspecții, că:
–  starea navei sau echipamentul său nu respectă cerințele prevăzute la articolul 4 alineatele (1)-(3a)sau nu corespunde în fond informațiilor care figurează pe certificat sau în inventarul materialelor periculoase, sau
–  la bordul navei nu există o procedură de menținere a inventarului de materiale periculoase,
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 11 b (nou)
Articolul 11b
Dispoziții aplicabile navelor non-UE în afară de articolul 5a, articolul 5b, articolul 23 alineatul (1) și articolul 29 alineatul (1)
(1)  Statele membre se asigură că navele care nu aparțin UE respectă cerințele stabilite la articolul 4 alineatele (1)-(3a), fără a aduce atingere cerințelor prevăzute în alte actele legislative ale Uniunii, care ar putea necesita măsuri suplimentare. Statele membre interzic instalarea sau utilizarea materialelor menționate la articolul 4 alineatele (1)-(3a) la bordul navelor care nu aparțin UE, atunci când acestea se află în porturile, ancorajele, pe șantierele de construcție sau de reparații ale navelor sau în terminalele offshore ale Uniunii.
(2)  Noile nave care nu aparțin UE și intră într-un port sau ancoraj al unui stat membru au disponibil la bord un inventar valabil al materialelor periculoase.
(3)  Navele existente care nu aparțin UE și intră într-un port sau ancoraj al unui stat membru au disponibil la bord un inventar valabil al materialelor periculoase în conformitate cu calendarul stabilit la articolul 5 alineatul (2a). Inventarul respectă cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (4)-(7).
(4)  Navele non-UE și intră într-un port sau ancoraj al unui stat membru prezintă un declarație de conformitate emisă de administrația de care aparține nava sau de o organizație recunoscută care acționează în numele său, care confirmă că nava respectă dispozițiile prevăzute la alineatele (1)-(3).
(5)  În temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (d), la intrarea într-un port sau ancoraj al unui stat membru, navele mai vechi de 20 de ani care nu aparțin UE și care au fost cumpărate de la un armator a cărui navă se afla sub pavilion UE au disponibil la bord un plan de reciclare a navei.
(6)  Se efectuează o inspecție mai detaliată în cazul în care, în urma unei inspecții, se dovedește că o navă care nu aparține UE nu respectă cerințele prevăzute la alineatele (1)-(5) sau, în cazul în care există motive clare pentru a considera, în urma unei inspecții, că:
–  starea navei sau echipamentul său nu respectă cerințele prevăzute la alineatul (1) sau nu corespunde în fond informațiilor care figurează pe certificat sau în inventarul materialelor periculoase, sau
–  la bordul navei nu există o procedură de menținere a inventarului de materiale periculoase,
(7)  Statele membre se asigură că se aplică sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în cazul armatorilor ale căror nave nu aparțin UE care nu respectă dispozițiile prezentului articol.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – partea introductivă
Pentru a fi inclusă pe lista europeană, o instalație de reciclare a navelor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
Pentru a fi inclusă pe lista europeană, o instalație de reciclare a navelor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, ținând seama de normele OMI și OIM, precum și de alte norme internaționale:
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera a a (nouă)
(aa)  să funcționeze în cadrul unor structuri permanente (docuri uscate, cheiuri sau cale de construcție și lansare din beton);
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera a b (nouă)
(ab)  să dispună de suficiente macarale pentru a ridica părțile dislocate din nave;
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera b
(b)  să stabilească sisteme de management și control, proceduri și tehnici care nu prezintă riscuri de sănătate pentru lucrătorii în cauză sau pentru populația din apropierea instalației de reciclare a navelor și care vor preveni, reduce, minimiza și, în măsura posibilului, elimina efectele negative asupra mediului cauzate de reciclarea navelor;
(b)  să stabilească sisteme de management și control, proceduri și tehnici care să garanteze că lucrătorii în cauză sau populația din apropierea instalației de reciclare a navelor nu sunt expuși unor riscuri pentru sănătate și care vor preveni, reduce, minimiza și, în măsura posibilului, elimina efectele negative asupra mediului cauzate de reciclarea navelor;
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera d
(d)  să elaboreze și să aprobe un plan referitor la instalația de reciclare a navelor;
(d)  să elaboreze și să adopte un plan referitor la instalația de reciclare a navelor;
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera j
(j)  să asigure accesul echipamentelor de intervenție în caz de urgență, cum ar fi echipamentele și vehiculele de stingere a incendiilor, ambulanțele și macaralele, în toate zonele din instalația de reciclare a navelor;
(j)  să asigure accesul rapid al echipamentelor de intervenție în caz de urgență, cum ar fi echipamentele și vehiculele de stingere a incendiilor, ambulanțele și macaralele, la navă și în toate zonele din instalația de reciclare, după începerea lucrărilor de reciclare a navei;
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera k
(k)  să asigure izolarea tuturor materialelor periculoase prezente la bordul unei nave în timpul procesului de reciclare, pentru a preveni eventualele eliberări de materiale periculoase în mediu și, în special, în zonele intermareice;
(k)  să asigure izolarea tuturor materialelor periculoase prezente la bordul unei nave în timpul procesului de reciclare, pentru a preveni eventualele eliberări de materiale periculoase în mediu și, în special, în zonele intermareice, îndeosebi prin tăierea părții inferioare pe un doc uscat permanent sau plutitor;
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera m
(m)  să manipuleze materialele periculoase și deșeurile numai pe soluri impermeabile dotate cu sisteme eficace de drenaj;
(m)  să manipuleze, fără a aduce atingere literei (k), materialele periculoase și deșeurile numai pe soluri impermeabile dotate cu sisteme eficace de drenaj;
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera m a (nouă)
(ma)  să garanteze că toate deșeurile pregătite pentru reciclare sunt transferate exclusiv către instalații de reciclare autorizate să se ocupe de reciclarea lor, fără a pune în pericol sănătatea umană și într-un mod sigur din punctul de vedere al mediului;
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera m b (nouă)
(mb)  să asigure depozite adecvate pentru părțile dezmembrate, inclusiv depozite impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul;
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera m c (nouă)
(mc)  să asigure echipamente funcționale pentru tratarea apei, inclusiv a apei de ploaie, în conformitate cu reglementările referitoare la mediu și sănătate;
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera m d (nouă)
(md)  să asigure depozite corespunzătoare pentru materialele și gazele explozive și/sau inflamabile, inclusiv pentru prevenirea pericolelor de incendiu și a acumulărilor excesive;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera m e (nouă)
(me)  să asigure depozite și recipiente impermeabile și bine adăpostite pentru materialele sau deșeurile de PCB/PCT solide și lichide;
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera m f (nouă)
(mf)  să asigure gestionarea tuturor materialelor care conțin PCB/PCT în conformitate cu obligațiile și liniile directoare din Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți;
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 – litera n
(n)  să garanteze că toate deșeurile generate din activitatea de reciclare sunt transferate către instalații de gestionare a deșeurilor autorizate să se ocupe de tratarea și eliminarea ecologică a acestora, fără a pune în pericol sănătatea umană.
(n)  să garanteze că toate deșeurile generate din activitatea de reciclare sunt transferate către instalații de gestionare a deșeurilor autorizate să se ocupe de tratarea și eliminarea ecologică a acestora, fără a pune în pericol sănătatea umană. și, prin urmare, să elaboreze un registru al operatorilor secundari care desfășoară activități în cadrul instalației principale, incluzând informații privind metodele și capacitățile acestora de gestionare a deșeurilor;
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 1
1.  să identifice permisul, licența sau autorizația acordată de autoritățile sale competente în vederea efectuării operațiunilor de reciclare a navelor și să indice limitele în ceea ce privește dimensiunea (lungime și lățime maximă și deplasament neîncărcat) navelor pe care este autorizată să le recicleze, precum și orice alte limite aplicabile;
1.  să identifice permisul, licența sau autorizația acordată de autoritățile sale competente în vederea efectuării operațiunilor de reciclare a navelor și să indice limitele în ceea ce privește dimensiunea (lungime și lățime maximă și deplasament neîncărcat) navelor pe care este autorizată să le recicleze, precum și orice alte limite și condiții aplicabile;
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 3 a (nou)
3a.  să furnizeze probe care să demonstreze că instalația de reciclare a navelor respectă toate dispozițiile în materie de sănătate și siguranță prevăzute de legislația statului în cauză;
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 4 a (nou)
4a.  să identifice toți subcontractanții implicați în mod direct în procesul de reciclare a navelor și să furnizeze probe privind permisele lor;
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 5 – litera b – partea introductivă
(b)  tipul procesului de gestionare a deșeurilor care va fi aplicat în cadrul instalației: incinerare, depozitare la gropile de gunoi sau alte metode de tratare a deșeurilor și să facă dovada că procesul aplicat va fi efectuat fără a pune în pericol sănătatea umană, fără a dăuna mediului și, în special:
(b)  tipul procesului de tratare a deșeurilor care va fi aplicat în cadrul instalației: (de exemplu depozitare la gropile de gunoi, neutralizare a acizilor, distrugere chimică) sau alte metode de tratare a deșeurilor pentru fiecare dintre materialele menționate în anexa I și să facă dovada că procesul aplicat va fi efectuat în conformitate cu bunele practici consacrate și cu normele și legislația mondială, fără a pune în pericol sănătatea umană, fără a dăuna mediului și, în special:
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 5 – litera c – partea introductivă
(c)  tipul procesului de gestionare a deșeurilor care va fi aplicat în cazul în care materialele periculoase urmează să fie transferate către o unitate de tratare a deșeurilor ulterioară, situată în afara instalației de reciclare a navelor. Următoarele informații trebuie furnizate cu privire la fiecare instalație ulterioară de tratare a deșeurilor:
(c)  tipul procesului de tratare a deșeurilor care va fi aplicat în cazul în care materialele periculoase urmează să fie transferate către o unitate de tratare a deșeurilor ulterioară, situată în afara instalației de reciclare a navelor. Următoarele informații trebuie furnizate cu privire la fiecare instalație ulterioară de tratare a deșeurilor:
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 5 – litera c – subpunctul ii
(ii)  dovezi conform cărora instalația de tratare a deșeurilor este autorizată să trateze materiale periculoase;
(ii)  dovezi conform cărora instalația de tratare a deșeurilor este autorizată de către autoritatea competentă de resort să trateze materiale periculoase;
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 5 – litera c a (nouă)
(ca)  să introducă un sistem de înregistrare a cantităților reale de materiale periculoase eliminate de pe fiecare navă, în comparație cu inventarul materialelor periculoase și cu procesele de tratare în cauză aplicate în cadrul instalației și în afara sa în cazul materialelor respective;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 5 a (nou)
5a.  să dispună de o asigurare adecvată pentru a acoperi responsabilitatea în materie de sănătate și siguranță și costurile legate de refacerea mediului în conformitate cu legislația relevantă a statelor membre sau a țării terțe unde se află instalația.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – punctul 5 b (nou)
5b.  să efectueze în mod regulat controale ale apei și sedimentelor aflate în vecinătatea instalațiilor de reciclare a navelor pentru a verifica nivelul de poluare.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 14
Autorizarea instalațiilor de reciclare a navelor situate într-un stat membru
eliminat
(1)  Autoritățile competente autorizează instalațiile de reciclare a navelor situate pe teritoriul lor care respectă cerințele stabilite la articolul 12 în vederea efectuării operațiunilor de reciclare a navelor. Această autorizație poate fi acordată respectivelor instalații de reciclare a navelor pentru o perioadă de maximum cinci ani.
(2)  Statele membre elaborează și actualizează o listă a instalațiilor de reciclare a navelor pe care le-au autorizat în conformitate cu alineatul (1).
(3)  Lista menționată la alineatul (2) este notificată fără întârziere Comisiei și nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(4)  În cazul în care instalația de reciclare a navelor nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 12, statul membru retrage autorizația acordată instalației de reciclare a navelor în cauză și informează fără întârziere Comisia în acest sens.
(5)  În cazul în care o nouă instalație de reciclare a navelor a fost autorizată în conformitate cu alineatul (1), statul membru informează fără întârziere Comisia în acest sens.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu
Instalațiile de reciclare a navelor situate în afara Uniunii
Includerea unei instalații de reciclare a navelor pe lista europeană
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
(1)   O companie de reciclare situată în afara Uniunii care dorește să recicleze nave care arborează pavilionul unui stat membru trebuie să adreseze o cerere Comisiei pentru includerea instalației sale de reciclare a navelor pe lista europeană.
(1)   O societate de reciclare care deține o instalație de reciclare a navelor și care dorește să recicleze nave din UE sau din afara UE în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament adresează o cerere Comisiei pentru includerea instalației sale de reciclare a navelor pe lista europeană.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
(3)   Prin depunerea unei cereri de includere pe lista europeană, instalațiile de reciclare a navelor acceptă posibilitatea de a se supune unei inspecții la fața locului de către Comisie sau de către agenți care acționează în numele acesteia, înainte sau după includerea lor pe lista europeană, cu scopul de a verifica respectarea de către aceste instalații a cerințelor prevăzute la articolul 12.
(3)   Pentru a fi incluse pe lista europeană, înainte de includerea lor pe aceasta și, ulterior, din doi în doi ani, instalațiile de reciclare a navelor fac obiectul unui audit din partea unei echipe internaționale de experți numite de Comisie, cu scopul de a verifica respectarea de către aceste instalații a cerințelor prevăzute la articolul 12. Instalația de reciclare a navelor se angajează să facă obiectul unor inspecții in situ neanunțate din partea unei echipe internaționale. Echipa internațională de experți cooperează cu autoritățile competente ale statelor membre sau cu țara terță unde se află instalația pentru a efectua inspecțiile respective in situ.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
(4)   Pe baza examinării informațiilor și a dovezilor furnizate în conformitate cu alineatul (2), Comisia decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare, dacă să includă pe lista europeană o instalație de reciclare a navelor situată în afara Uniunii. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27.
(4)   Pe baza examinării informațiilor și a dovezilor furnizate în conformitate cu alineatul (2), Comisia decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare, dacă să includă pe lista europeană o instalație de reciclare a navelor situată într‑un stat membru sau în afara Uniunii. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
(1)  Comisia elaborează, prin intermediul unui act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 27, o listă europeană a instalațiilor de reciclare a navelor care:
eliminat
(a)  sunt situate în Uniune și au fost notificate de statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3);
(b)  sunt situate în afara Uniunii și a căror includere pe listă a fost decisă în conformitate cu articolul 15 alineatul (4).
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2
(2)  Lista europeană se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe site-ul web al Comisiei în termen de cel târziu treizeci și șase de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)  Lista europeană se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe site-ul web al Comisiei în termen de cel târziu douăzeci și patru de luni de la ...*. *. Lista se împarte în două subliste, cu instalațiile de reciclare a navelor din interiorul UE/OCDE și, respectiv, cele din afara OCDE.
____________
* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Lista europeană include următoarele informații privind instalația de reciclare a navei:
(a)  metoda de reciclare;
(b)  tipul și dimensiunea navelor care pot fi reciclate; și
(c)  orice restricții de operare impuse instalației, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 b (nou)
(2b)  Lista europeană menționează data includerii instalației de reciclare a navei pe listă. O instalație este inclusă pe listă pentru o perioadă maximă de cinci ani, iar lista este reînnoibilă.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 c (nou)
(2c)  În cazul în care apar modificări semnificative ale informațiilor furnizate Comisiei, instalaţiile de reciclare a navelor incluse pe lista europeană furnizează informații actualizate fără întârziere. În orice caz, cu trei luni înainte de expirarea fiecărei perioade de cinci ani în care este inclusă pe lista europeană, instalația de reciclare a navelor declară
(a)  că probele furnizate sunt complete și la zi;
(b)  că instalația de reciclare a navelor continuă și va continua și în viitor să respecte cerințele prevăzute la articolul 12.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a
(a)  cu scopul de a include o instalație de reciclare a navelor pe lista europeană în oricare din următoarele cazuri:
(a)  cu scopul de a include o instalație de reciclare a navelor pe lista europeană, dacă includerea sa pe lista europeană a fost decisă în conformitate cu articolul 15 alineatul (4);
(i)  dacă nava a fost autorizată în conformitate cu articolul 13;
(ii)  dacă includerea sa pe lista europeană a fost decisă în conformitate cu articolul 15 alineatul (4);
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b – punctul 2
2.  dacă instalația de reciclare a navelor a fost inclusă pe listă timp de peste cinci ani și nu a furnizat dovezi conform cărora mai respectă încă cerințele prevăzute la articolul 12.
2.  dacă, cu trei luni înainte de expirarea perioadei de cinci ani în care s-a aflat pe listă, instalația de reciclare a navelor nu a furnizat dovezi conform cărora mai respectă încă cerințele prevăzute la articolul 12.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b – punctul 2 a (nou)
2a.  dacă instalația de reciclare a navelor se află într-un stat care aplică interdicții sau măsuri discriminatorii împotriva oricăror nave care arborează pavilionul unui stat membru.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 21 – litera a
(a)  să informeze administrația în scris, cu cel puțin 14 zile înainte de data preconizată pentru începerea reciclării, cu privire la intenția de a recicla o navă, pentru a permite astfel administrației să se pregătească pentru inspecția și certificarea impuse de prezentul regulament;
(a)  să informeze administrația în scris, cu cel puțin trei luni înainte de data preconizată pentru începerea reciclării, cu privire la intenția de a recicla o navă, pentru a permite astfel administrației să se pregătească pentru inspecția și certificarea impuse de prezentul regulament; în același timp, armatorul informează administrația țării sub jurisdicția căreia se află în momentul respectiv despre intenția sa de a recicla o navă;
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 21 – litera b a (nouă)
(ba)  să transmită administrației o listă a statelor prin care nava intenționează să tranziteze pe traseul său către instalația de reciclare a navelor;
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera c
(c)  informații privind reciclarea ilegală și măsurile subsecvente întreprinse de statul membru.
(c)  informații privind reciclarea ilegală și măsurile subsecvente întreprinse de statul membru, inclusiv detalii despre sancțiunile prevăzute la articolul 23.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2
(2)  Fiecare stat membru trebuie să transmită raportul până la 31 decembrie 2015 și, ulterior, la fiecare doi ani.
(2)  Fiecare stat membru transmite raportul până la 31 decembrie 2015 și, ulterior, anual.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Comisia introduce aceste informații într-o bază de date electronică accesibilă publicului permanent.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că se aplică sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în cazul navelor care:
(1)  Statele membre se asigură că proprietarii de nave care aparțin sau nu UE fac obiectul unor sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, aplicate efectiv, în cazul navelor care:
(a)  nu respectă interdicțiile impuse anumitor materiale periculoase în temeiul articolelor 4 și 11b;
(d)   nu dețin la bord un inventar al materialelor periculoase prevăzute la articolele 5 și 28;
(b)   nu dețin la bord un inventar valabil al materialelor periculoase în conformitate cu articolele 5 și 11b;
(c)  nu dețin la bord un plan de reciclare a navelor în temeiul articolelor 7 și 11b;
(e)  au fost trimise la reciclare fără a respecta cerințele generale pentru pregătire prevăzute la articolul 6;
(f)  au fost trimise la reciclare fără certificatul de inventar prevăzut la articolul 6;
(g)  au fost trimise la reciclare fără certificatul care atestă că navele sunt pregătite pentru reciclare prevăzut la articolul 6;
(h)  au fost trimise la reciclare fără o notificare în scris către administrație în conformitate cu articolul 21;
(i)  au fost reciclate într-un mod care nu a fost conform cu planul de reciclare a navei prevăzut la articolul 7.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre se asigură că proprietarii de nave UE fac obiectul unor sancțiuni în temeiul Directivei 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal1 dacă navele:
(a)  au fost trimise la reciclare fără a respecta cerințele generale prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament;
(b)  au fost trimise la reciclare fără a avea un certificat de inventar astfel cum prevede articolul 10 alineatul (1) din prezentul regulament;
(c)  au fost trimise la reciclare fără a fi încheiat un contract astfel cum prevede articolul 9 din prezentul regulament;
(d)  au fost trimise la reciclare fără o notificare în scris către astfel cum prevede articolul 21 din prezentul regulament;
(e)  au fost reciclate fără aprobarea planului de reciclare de către autoritate competentă în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament sau într-un mod care nu a corespuns cu planul de reciclare a navei în temeiul articolului 7 din prezentul regulament.
___________________
1JO L 328, 6.12.2008, p. 28.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
(2)  Sancțiunile trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. În special, în cazul în care o navă este trimisă la reciclare într-o instalație de reciclare a navelor care nu este inclusă pe lista europeană, sancțiunile aplicabile trebuie să corespundă, cel puțin, prețului plătit armatorului pentru nava sa.
(2)  Fără a aduce atingere aplicării articolului 5 din Directiva 2008/99/CE, în special, în cazul în care o navă este trimisă la reciclare într-o instalație de reciclare a navelor care nu este inclusă pe lista europeană, sancțiunile aplicabile trebuie să corespundă, cel puțin, dublului prețului plătit armatorului pentru nava sa.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatele 5 și 6
(5)  În cazul în care o navă este vândută și, în termen de cel mult șase luni de la vânzare, este trimisă la reciclare într-o instalație care nu este inclusă pe lista europeană, sancțiunile trebuie:
(5)  În cazul în care o navă este vândută și, în termen de cel mult douăsprezece luni de la vânzare, este trimisă la reciclare într-o instalație care nu este inclusă pe lista europeană, sancțiunile trebuie:
(a)  să fie impuse atât ultimului, cât și penultimului armator dacă nava arborează încă pavilionul unui stat membru al UE;
(a)  să fie impuse ultimului armator dacă nava arborează încă pavilionul unui stat membru;
(b)  să fie impuse doar penultimului armator dacă navă nu arborează pavilionul unui stat membru al UE.
(b)  să fie impuse ultimului armator care a arborat pavilionul unui stat membru în perioada respectivă de un an dacă nava nu mai arborează pavilionul unui stat membru.
(6)  În cazul în care armatorul nu a vândut nava cu intenția de a fi reciclată, statele membre pot introduce excepții de la sancțiunile menționate la alineatul (5). În acest caz, statele membre trebuie să solicite dovezi în sprijinul afirmațiilor armatorului, inclusiv o copie a contractului de vânzare.
(6)  Numai în cazul în care armatorul nu a vândut nava cu intenția de a fi reciclată, statele membre pot introduce excepții de la sancțiunile menționate la alineatul (5). În acest caz, statele membre cer armatorului să prezinte dovezi în sprijinul afirmațiilor sale, inclusiv o copie a contractului de vânzare cu dispozițiile corespunzătoare și informații despre modelul de afaceri al cumpărătorului.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
(3)  În cazul în care solicitarea de luare de măsuri și observațiile care o însoțesc indică, în mod plauzibil, existența unei încălcări a regulamentului, autoritatea competentă examinează aceste observații și solicitări de luare de măsuri. În asemenea cazuri, autoritatea competentă oferă companiei de reciclare posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile cu privire la solicitarea de luare de măsuri și la observațiile care o însoțesc.
(3)  În cazul în care solicitarea de luare de măsuri și observațiile care o însoțesc indică, în mod plauzibil, existența unei încălcări a regulamentului, autoritatea competentă examinează aceste observații și solicitări de luare de măsuri. În asemenea cazuri, autoritatea competentă oferă armatorului și companiei de reciclare posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile cu privire la solicitarea de luare de măsuri și la observațiile care o însoțesc.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5
(5)  Statele membre pot decide să nu aplice alineatele (1) și (4) cazurilor de încălcare iminentă a prezentului regulament.
eliminat
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2
(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 5, 9, 10 și 15, se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 5 9, 10 și 15 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la… *. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
____________________
* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
(1)  Se stabilește un inventar al materialelor periculoase pentru toate navele, în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
eliminat
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)
Directiva 2009/16/CE
Anexa IV – punctul 45 (nou)
Articolul 28a
Modificări ale Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului
La anexa IV la Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului1, se adaugă următorul punct:
'45. Un certificat privind inventarul materialelor periculoase în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XX [a se insera titlul complet al prezentului regulament]*”
_____________________
1 JO L 131, 28.5.2009, p. 57.
* JO L […], […], p. [..].
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006
Articolul 1 – alineatul 3 – punctul i
(i)  navele care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. XX [a se insera titlul complet al prezentului regulament].
(i)  navele trimise la o instalație de reciclare a navelor incluse în lista europeană în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XX [a se insera titlul complet al prezentului regulament].
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)
Articolul 29a
Tranzitul
(1)  Statele membre se asigură că administrația de resort, sau o altă autoritate a statului, înștiințează autoritatea sau autoritățile competente cu privire la tranzit în termen de 7 zile de la primirea notificării din partea proprietarului navei.
(2)  Autoritatea competentă sau autoritățile de tranzit au la dispoziție 60 de zile de la data notificării, menționată la alineatul (1), pentru:
(a)  a aproba tranzitul navei prin apele sale, cu sau fără condiții; or
(b)  a refuza tranzitul navei prin apele sale.
Statul membru în cauză informează imediat armatorul de decizia autorității sau autorităților competente de tranzit.
(3)  În cazul în care aprobarea menționată la alineatul (2) este refuzată sau condiționată în mod inacceptabil pentru armator, acesta din urmă poate expedia nava la reciclare numai prin statele de tranzit care nu s-au opus.
(4)  În absența unui răspuns în termenul de 60 de zile menționat la alineatul (2), se consideră că autoritatea competentă de tranzit a refuzat aprobarea.
(5)  Fără a aduce atingere alineatului (4), în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Convenția de la Basel, în cazul în care, în orice moment, o autoritate competentă de tranzit a decis să nu solicite o aprobare scrisă prealabilă, în general sau în condiții speciale, se consideră că autoritatea competentă de tranzit și-a dat acordul în cazul în care nu se primește niciun răspuns de către statul membru în cauză în termen de 60 de zile de la transmiterea notificării către autoritatea competentă de tranzit.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 30
Comisia reexaminează prezentul regulament în termen de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Convenției de la Hong Kong. Această reexaminare trebuie să ia în considerare includerea instalațiilor autorizate de părțile la Convenția de la Hong Kong pe lista europeană a instalațiilor de reciclare a navelor, pentru a evita dublarea eforturilor și sarcina administrativă.
Comisia reexaminează prezentul regulament în termen de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Convenției de la Hong Kong. Această reexaminare trebuie să ia în considerare dacă includerea instalațiilor autorizate de părțile la Convenția de la Hong Kong pe lista europeană a instalațiilor de reciclare a navelor respectă cerințele prezentului regulament.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1
Prezentul regulament intră în vigoare în cea de a 365-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul se aplică începând cu data de ...*.
____________
* Un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Anexa IV – subtitlul 5 a (nou)
ATESTARE PENTRU O INSPECȚIE NEANUNȚATĂ
Cu ocazia unei inspecții neanunțate în conformitate cu articolul 8 din regulament, s-a constatat că nava respectă dispozițiile relevante din regulament.
Semnătura............................. (Semnătura funcționarului autorizat)
Locul: .......................................................................................................
Data (zz/ll/aaaa):… ….…
(Ștampila sau parafa autorității, după caz)

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0132/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate