Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2599(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0166/2013

Разисквания :

PV 18/04/2013 - 10.1
CRE 18/04/2013 - 10.1

Гласувания :

PV 18/04/2013 - 11.1

Приети текстове :

P7_TA(2013)0189

Приети текстове
PDF 278kWORD 26k
Четвъртък, 18 април 2013 г. - Страсбург
Виетнам, и по-специално свободата на изразяване на мнение
P7_TA(2013)0189RC-B7-0166/2013

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2013 г. относно Виетнам, по-конкретно свободата на изразяване (2013/2599(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам, подписано на 27 юни 2012 г., и диалога между ЕС и Виетнам за правата на човека, провеждан два пъти годишно между ЕС и правителството на Виетнам,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, към който Виетнам се присъедини през 1982 г.,

–  като взе предвид общия периодичен преглед на Съвета на ООН за правата на човека относно Виетнам от 24 септември 2009 г.,

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН относно насърчаването и защитата на правото на свобода на мнение и изразяване за 14-ата сесия на Съвета по правата на човека през април 2010 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно присъдите срещу блогъри във Виетнам от 24 септември 2012 г.;

–  като взе предвид резолюцията си от 11 декември 2012 г., озаглавена „Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС“(1),

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Виетнам,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че трима видни журналисти – Нгуйен Ван Хай/Диеу Кай, Ta Фонг Тан и Пан Тан Хай – бяха осъдени на затвор на 24 септември 2012 г.; като има предвид, че след обжалване присъдите им бяха потвърдени за съответно 12, 10 и 3 години, последвани от няколко години домашен арест, за публикуването на статии на интернет страницата на Виетнамския клуб на свободните журналисти;

Б.  като има предвид, че според последните доклади на международни организации в областта на правата на човека, 32 кибер-дисиденти са получили тежки присъди с лишаване от свобода или очакват съдебен процес във Виетнам; 14 продемократично настроени активисти са осъдени на общо над 100 години затвор за упражняване на правото си на свобода на изразяване; група от 22 мирни активисти в областта на опазването на околната среда са получили присъди, вариращи от 10 години лишаване от свобода до доживотен затвор; журналист, работещ за държавната преса, е уволнен след като в личния си блог е публикувал пост, в който критикува генералния секретар на Комунистическата партия; както и че кибер-дисиденти, включително Ле Конг Кау и Хюн Нгок Туан, често са тормозени и нападани от полицията;

В.  като има предвид, че няколко души, лишени от свобода заради убежденията си, са осъдени по неясно формулирани разпоредби за „националната сигурност“, които не правят разлика между актовете на насилие и мирното изразяване на особени мнения или убеждения, като например „пропаганда срещу Социалистическа република Виетнам“ (член 88 от Наказателния кодекс), „дейности, насочени към сваляне на народната власт“ (член 79), „пораждане на разделение между религиозни и нерелигиозни лица“ (член 87) и „злоупотреба с демократичните свободи с цел накърняване на интересите на държавата“ (член 258); като има предвид, че Наредба 44 от 2002 г., която разрешава задържане без съдебен процес, все повече се използва за задържането на дисиденти;

Г.  като има предвид, че блогъри и защитници на правата на човека все повече се насочват към интернет, за да изразят своите политически възгледи, да изобличават корупцията и да привлекат вниманието към заграбването на земи и други злоупотреби с власт от служебни лица;

Д.  като има предвид, че виетнамските власти систематично потискат свободата на изразяване и мирно събиране и преследват лицата, които поставят под въпрос политиките на правителството, изобличават случаи на корупция сред служебни лица или призовават за алтернативи на еднопартийното управление;

Е.  като има предвид, че Виетнам е в процес на изготвяне на „Постановление за управлението, предоставянето и използването на интернет услуги и информационно онлайн съдържание“ – ново постановление за управлението на интернет, което ще узакони филтрирането на съдържанието, цензурата и санкциите от страна на правителството срещу неясно определени „забранени действия“ и което ще задължи интернет дружествата и доставчиците на интернет, включително чуждестранните, да си сътрудничат с правителството в наблюдението и проследяването на кибер-дисиденти; като има предвид, че цифровите свободи са все по-застрашени;

Ж.  като има предвид, че през 2009 г., по време на общия периодичен преглед (ОПП) на Съвета на ООН по правата на човека относно състоянието на правата на човека във Виетнам, Виетнам прие редица препоръки относно свободата на изразяване, включително препоръката да се гарантира напълно правото да се търси, получава и разпространява информация и идеи в съответствие с член 19 от Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че Виетнам все още не е изпълнил тези препоръки;

З.  като има предвид, че конфискуването на земя от правителствени служители, използването на прекомерна сила в отговор на обществените протести заради прогонването на хора от домовете им, произволните арести на активисти и тежките присъди за протестиращите продължават, а въпросите, свързани с поземлените права и ползването на земята, са неясни;

И.  като има предвид, че свободата на религията и убежденията е потисната и католическата църква и непризнатите религии, като например Обединената будистка църква на Виетнам, протестантските църкви и други, продължават да бъдат подложени на жестоко религиозно преследване;

Й.  като има предвид, че Виетнам започна широки обществени консултации с оглед на изготвянето на нова конституция, но лицата, които са изразили мнението си, са били подложени на санкции и натиск;

К.  като има предвид, че Виетнам кандидатства за място в Съвета на ООН по правата на човека за периода 2014–2016 г.;

1.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка с осъждането и строгите присъди на журналисти и блогъри във Виетнам; осъжда продължаващите нарушения на правата на човека, включително политическото сплашване, тормоз, нападения, произволни арести, тежки присъди с лишаване от свобода и несправедливи процеси, във Виетнам, които се извършват срещу политически активисти, журналисти, блогъри, дисиденти и защитници на правата на човека, както онлайн, така и офлайн, в явно нарушение на международните задължения на Виетнам по отношение на правата на човека;

2.  Настоятелно призовава властите незабавно и безусловно да освободят всички блогъри, онлайн журналисти и защитници на правата на човека; призовава правителството да прекрати всички форми на репресия срещу лицата, които упражняват правото си на свобода на изразяване, свобода на убежденията и свобода на събранията в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека;

3.  Призовава виетнамското правителство да измени или отмени законодателството, което ограничава правото на свобода на изразяване и свободата на печата, за да се осигури форум за диалог и демократични дебати; призовава също така правителството да измени проекта за „Постановление за управлението, предоставянето и използването на интернет услуги и информационно онлайн съдържание“, за да гарантира, че той защитава правото на свобода на изразяване онлайн;

4.  Настоятелно призовава виетнамското правителство да прекрати принудителното прогонване, да осигури свобода на изразяване за лицата, които изобличават злоупотребите по свързаните със земята въпроси, и да гарантира на лицата, които са били насилствено прогонени от домовете си, достъп до правна защита и подходящо обезщетение в съответствие с международните стандарти и задължения съгласно международното право в областта на правата на човека;

5.  Призовава властите да изпълнят международните задължения на Виетнам, като прекратят религиозното преследване и премахнат правните пречки пред свободното провеждане на мирни религиозни дейности от независими религиозни организации, което включва признаване на всички религиозни общности, гарантиране на свободното изповядване на религия и връщане на произволно конфискуваните от държавата активи на Обединената будистка църква на Виетнам, на католическата църква и на всяка друга религиозна общност;

6.  Изразява дълбока загриженост във връзка с условията на задържане на лица, лишени от свобода заради убежденията си, поради малтретиране и липса на медицински грижи; изисква от властите да гарантират физическата и психическата им неприкосновеност, да осигурят неограничен достъп до правна защита и да предложат адекватна медицинска помощ на нуждаещите се;

7.  Отново заявява, че диалогът между ЕС и Виетнам относно правата на човека следва да доведе до конкретен напредък по отношение на правата на човека и демократизацията; в тази връзка призовава Европейския съюз да изразява систематично загриженост относно нарушенията на правата на човека във Виетнам на най-високо равнище и да засили натиска върху виетнамските власти, така че те да премахнат контрола върху интернет и блоговете и забраните върху частните медии, да позволят на групи и лица да утвърждават правата на човека и да изразяват своите мнения и несъгласие публично, да предприемат мерки за премахване на смъртното наказание, да отменят или изменят законите за националната сигурност, които се използват за криминализиране на изразяването на мирно несъгласие, и да освободят мирните лица, лишени от свобода заради убежденията си;

8.  Напомня на всички страни, че член 1 от Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) гласи, че: „Зачитането на човешките права и демократичните принципи е в основата на сътрудничеството между страните и на разпоредбите на настоящото споразумение, и то съставлява съществен елемент от споразумението.“; призовава върховния представител да оцени съвместимостта на политиките на виетнамското правителство с условията, включени в СПС;

9.  Насърчава Виетнам да пристъпи към ратификация на Римския статут на Международния наказателен съд (МНС) и Конвенцията против изтезанията (КПИ); призовава правителството да създаде независима национална комисия по правата на човека;

10.  Изисква от Междуправителствената комисия по правата на човека на АСЕАН да разгледа състоянието на правата на човека във Виетнам, като обърне специално внимание на свободата на изразяване, и да отправи препоръки към страната;

11.  Приветства факта, че правителството на Виетнам е обявило покана за участие на обществеността в първата си конституционна реформа от 1992 г. насам и че крайният срок вече е удължен до септември 2013 г., но изразява съжаление, че обществената консултация е довела до санкции и натиск срещу лицата, които законно изразят мнението си; изразява надежда, че новата конституция разглежда като приоритет въпросите, свързани с гражданските и политическите права, и религиозните свободи; в тази връзка приветства започването на диалог с правозащитни организации; изразява надежда, че това може да доведе до важни реформи в областта на труда, образованието и правата на човека в дългосрочен план; препоръчва към специалния докладчик на ООН относно свободата на изразяване и мнение да се отправи покана да посети страната и властите да изпълнят изцяло евентуалните му препоръки;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите членки, на правителството и парламента на Виетнам, на правителствата на държавите членки на АСЕАН, на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на генералния секретар на ООН.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0470.

Правна информация - Политика за поверителност