Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0167/2013

Разисквания :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Гласувания :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Приети текстове :

P7_TA(2013)0190

Приети текстове
PDF 295kWORD 28k
Четвъртък, 18 април 2013 г. - Страсбург
Положението с правата на човека в Казахстан
P7_TA(2013)0190RC-B7-0167/2013

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2013 г. относно положението с правата на човека в Казахстан (2013/2600(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Казахстан, в т.ч. резолюцията от 15 март 2012 г. относно Казахстан(1), резолюцията от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(2) и резолюцията от 17 септември 2009 г. относно случая Евгений Жовтис в Казахстан(3),

–  като взе предвид резолюцията си от 22 ноември 2012 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан(4);

–  като взе предвид изявлението от 9 октомври 2012 г. на говорителя на върховния представител Катрин Аштън относно съдебния процес срещу Владимир Козлов в Казахстан и изявлението на върховния представител от 17 януари 2012 г. относно парламентарните избори в Казахстан,

–  като взе предвид правното становище на Международната комисия на юристите от 13 февруари 2013 г. относно дисциплинарните производства срещу адвокати в Казахстан,

–  като взе предвид изявлението от 25 януари 2012 г. на представителя на ОССЕ, отговарящ за свободата на медиите, относно положението на медиите в Казахстан,

–  като взе предвид изявлението от 1 февруари 2012 г. на директора на Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ относно натиска върху казахстанската опозиция,

–  като взе предвид изявлението от 20 март 2013 г. на Международното партньорство по правата на човека (International Partnership for Human Rights (IPHR)), озаглавено „Преглед на въпросите, пораждащи безпокойство във връзка с правата на човека в Казахстан“,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 21 декември 2012 г., след иск, заведен на 20 ноември 2012 г. от главния прокурор на Казахстан, Районният съд на Алмати забрани нерегистрираната опозиционна партия „Алга“ по обвинения в екстремизъм; като има предвид, че забраната подвежда под лична отговорност Алия Турусбекова, съпругата на Владимир Козлов,

Б.  като има предвид, че на 25 декември 2012 г. редица опозиционни медии, в т.ч. осем казахстански вестници и 23 новинарски уеб портали, са забранени по обвинения в екстремизъм, като прокурорът ги нарича „една обединена медия Республика“; като има предвид, че това решение е потвърдено от Апелативния съд на 22 февруари 2013 г. и в резултат на засегнатите журналисти е забранено да упражняват професията си,

В.  като има предвид, че Казахстан е важен международен играч и е от огромно значение за политическото и социално-икономическото развитие и положението със сигурността в целия регион; като има предвид, че той е играл положителна роля в Централна Азия чрез усилията си да развива добросъседски отношения с граничещите с него държави, да възстанови регионалното сътрудничество и да разрешава всички двустранни въпроси с мирни средства; като има предвид, че за ЕС е от жизненоважно значение да засили политическото и икономическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността с този регион чрез стабилни и открити отношения между ЕС и Казахстан,

Г.  като има предвид, че Казахстан отдавна ограничава някои ключови граждански и политически права като свободата на събрания, изразяване и вероизповедания; като има предвид, че през последните две години спазването на основните свободи намалява, а през 2012 г., след насилието в Жанаозен през декември 2011 г., се наблюдават открити репресии срещу критикуващите правителството,

Д.  като има предвид, че през последните месеци редица опозиционни лидери, защитници на правата на човека, журналисти и представители на гражданското общество са подложени на тормоз и наказателно преследване, което в няколко случаи завършва с присъда изпращане в затвора,

Е.  като има предвид, че на 13 март 2013 г. Касационният съд отхвърли жалбата по делото на Владимир Козлов, който беше осъден на седем години и половина затвор и конфискуване на имуществото по обвинение в „подбуждане към социален раздор“, „призоваване към насилствено отхвърляне на конституционния ред“ и „създаване и ръководене на организирана групировка с цел извършване на престъпления“; като има предвид, че понастоящем Владимир Козлов в подал жалба пред Върховния съд като последна инстанция по неговото дело,

Ж.  като има предвид, че на 7 декември 2012 г. защитникът на правата на човека Вадим Курамшин беше осъден на 12 години затвор за шантаж над помощника на окръжния прокурор; като има предвид, че присъдата беше потвърдена от Апелативния съд на 14 февруари 2013 г.; като има предвид, че г-н Курамшин беше повторното арестуван при завръщането му от конференцията на ОССЕ през септември във Варшава, след освобождаването му след предишен съдебен процес през август 2012 г.,

З.  като има предвид, че правителството на Казахстан обмисля да започне работа по нов национален план за действие в областта на правата на човека за периода 2013-2020 г.,

И.  като има предвид, че казахстанските органи са учредили работна група под ръководството на генералния прокурор за реформа на наказателния кодекс; като има предвид, че на 15 и 16 март 2013 г. беше проведена кръгла маса относно „Реформата на Наказателния кодекс на Казахстан въз основа на принципите на правовата държава“ с участието на делегация от Венецианската комисия като консултант по реформата; като има предвид, че Европейският парламент настоятелно призова казахстанските органи да приведат наказателното право на страната в съответствие с международните норми, включително да реформират член 164 относно „подбуждане към социален раздор“,

Й.  като има предвид, че казахстанските органи многократно използват обвинението в „подбуждане към социален раздор“, което е неясно и прекалено широко и може да се използва за криминализиране на законното упражняване на правата свобода на изразяване и на сдружаване, които са защитени по силата на международното право в областта на правата на човека,

К.  като има предвид, че тригодишният мандат на Казахстан като член на Съвета на ООН по правата на човека започна на 1 януари 2013 г.,

Л.  като има предвид, че като член на ОССЕ, чийто председател беше през 2010 г., Казахстан се ангажира да зачита и прилага основните принципи на тази организация,

М.  като има предвид, че клеветата продължава да бъде считана за престъпление, а Законът за въвеждане на промени и допълнения в законодателството относно информационно-комуникационните мрежи от 10 юли 2009 г. приравнява интернет ресурсите (уебсайтове, чатруми, блогове, дискусионни форуми) с масовите медии и по такъв начин прави тях и техните собственици отговорни за едни и същи престъпления,

Н.  като има предвид, че в края на ноември 2012 г. ВП/ЗП Аштън беше в Централна Азия и посети Казахстан, докато бяха налагани законовите забрани на опозицията и медиите; като има предвид, че тя не направи никакво изявление по този въпрос по време на посещението си, а едва впоследствие през декември 2012 г.,

O.  като има предвид, че през юли 2012 г., след своето двудневно посещение в Казахстан, Върховният комисар на ООН по правата на човека г-жа Нави Пилай призова органите на страната да разрешат провеждането на независимо международно разследване на събитията в Жанаозен, на причините и последиците от тях,

1.  Подчертава значението на отношенията между ЕС и Казахстан и засилването на икономическото и политическото сътрудничество във всички области; подчертава големия интерес на ЕС от устойчиви отношения с Казахстан по отношение на политическото и икономическото сътрудничество;

2.  Критикува остро съдебното решение за забрана на опозиционните партии по обвинения в екстремизъм, включително нерегистрираната опозиционна партия „Алга“, както и ключови независими медийни участници, като се има предвид, че това е в нарушение на принципите на свобода на изразяване и на сдружаване и поражда голяма загриженост във връзка с бъдещи репресии на независимите медии и опозицията;

3.  Призовава органите на властта да спазват принципите и ангажираността с нормите на ОССЕ относно свободата на изразяване, на събрания и на сдружаване; насърчава Казахстан да разглежда критиките не като заплаха, а като конструктивен инструмент, с който да подобри политиките и приобщаването;

4.  Подчертава, че Алия Турусбекова не може да бъде отговорна за действията на трети лица;

5.  Призовава ЕС и държавите членки да търсят гаранции, които защитават журналистите, опозиционните активисти и защитниците на правата на човека и техните семейства, по-специално тези, които посещават институциите на ЕС с цел обсъждане на въпроси, свързани с правата на човека, срещу всякакъв вид последващи лични заплахи, натиск или преследване;

6.  Отново изразява своята загриженост във връзка с арестите на опозиционни лидери, журналисти и адвокати въз основа на процеси, които не са съобразени с международните стандарти, и отново призовава за освобождаване на всички лица, осъдени въз основа на неясни обвинения, които биха могли да се разглеждат като политически мотивирани, включващи, наред с другите, Владимир Козлов, Вадим Курашим и Роза Тулетаева; изразява своята загриженост по отношение на справедливостта на процесите и отново призовава да се гарантира прозрачност и спазване на международните стандарти в процесите, да спрат присъдите въз основа на подобни неясни обвинения, както и да се подкрепя независимостта на съдебната система;

7.  Призовава казахстанските органи на властта да осигурят условия за задържане в съответствие с международните стандарти и да разрешат подходящо медицинско лечение за всички затворници, включително и за опозиционния лидер Владимир Козлов; призовава за пълно прилагане на подобренията, включени в неотдавнашната реформа на системата на затворите, и за допълнително подобрение с цел да се отговори на международните стандарти;

8.  Решително изтъква, че основателната борба срещу тероризма и екстремизма не следва да се използва като извинение за забрана на дейността на опозицията, ограничаване на свободата на изразяване или възпрепятстване на независимостта на съдебната система;

9.  Подчертава, че Казахстан е все по-важен международен партньор в региона, независимо дали става въпрос за сътрудничеството с НАТО, подкрепата на преговорите на E3+3 с Иран или създаването на международна банка за гориво в Казахстан; приветства амбицията на Казахстан да се включи активно като посредник в международни въпроси във връзка със сигурността по отношение на целия регион; настоятелно призовава казахстанските органи да спазват международните ангажименти, които са подписали, включително свързаните с правовата държава и независимостта на съдебната система;

10.  Призовава Казахстан да създаде климат, в който активистите на опозицията, журналистите и юристите могат свободно да упражняват своите дейности, включително чрез необходимите правни реформи; подчертава ангажимента на ЕС за подпомагане на Казахстан в това усилие;

11.  Призовава Казахстан да преразгледа своето законодателство в областта на вероизповеданията и да намали ограниченията относно регистрирането и практикуването на религия;

12.  Подчертава значението на зачитането и насърчаването на правото на работниците да създават независими професионални съюзи, да провеждат стачки и колективно да се договарят с работодателите в съответствие със задълженията на Казахстан по силата на международното право в областта на правата на човека;

13.  Приветства диалога с делегацията на Венецианската комисия за новия наказателно-процесуален кодекс и насърчава по-нататъшно сътрудничество с Венецианската комисия с цел извличане на максимална полза от нейния опит; подчертава, че реформите следва да бъдат насочени към укрепване на независимостта на съдебната система и на правовата държава и да отговарят на международните стандарти; повтаря призива си за реформа на член 164 относно „подбуждане към социален раздор“ и призовава ЕСВД да предприеме стриктно наблюдение на реформата и съдържанието на новия закон;

14.  Отново отправя своя призив към казахстанските органи на властта да продължат да изпълняват съществуващия план за действие относно правата на човека, като използват препоръките на Венецианската комисия и техническата подкрепа на ЕС в рамките на инициативата за правова държава; насърчава и подкрепя Казахстан в усилията му за разработване на нов план за действие относно правата на човека за периода 2013-2020 г.; призовава казахстанските органи да си сътрудничат с НПО;

15.  Приветства редовните диалози между ЕС и Казахстан в областта на правата на човека; подчертава значението на диалозите между ЕС и казахстанските органи в областта на правата на човека и приветства конструктивния подход, проявяван от казахстанска страна; призовава за засилване на диалозите, благоприятни за създаването на форум, където въпросите могат да се разглеждат открито; подчертава, че тези диалози следва да бъдат ефективни и ориентирани към резултатите и да включват участници от гражданското общество, когато това е възможно;

16.  Приветства международните програми за студентски обмен, въведени от правителството на Казахстан; подчертава същественото въздействие, което имат тези престои в чужбина по отношение на демократичното образование на казахстанските студенти; приветства подкрепата, която казахстанските органи предоставят на тези студенти при завръщането им;

17.  Призовава ЕС, по-специално ЕСВД, да следи отблизо развитието на събитията в Казахстан, да изразява опасенията си пред казахстанските органи, когато е необходимо, да предлага подкрепа и редовно да докладва на Парламента; призовава също така делегацията на ЕС в Астана да изпълнява по-проактивна роля в наблюдението на положението, включително наблюдение на съдебни процеси и посещения на затворите;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Европейската служба за външна дейност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Съвета на ООН по правата на човека и на правителството и парламента на Казахстан.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0089.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0588.
(3) ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 30.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0459.

Правна информация - Политика за поверителност