Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2600(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0167/2013

Debatai :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Balsavimas :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0190

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 25k
Ketvirtadienis, 2013 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
P7_TA(2013)0190RC-B7-0167/2013

2013 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Kazachstane (2013/2600(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kazachstano, įskaitant 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Kazachstano(1), 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos(2) ir 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl Jevgenijaus Žovtiso bylos Kazachstane(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai ir Komisijai dėl derybų dėl ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo(4),

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2012 m. spalio 9 d. pareiškimą dėl Vladimiro Kozlovo bylos nagrinėjimo Kazachstane ir į vyriausiosios įgaliotinės 2012 m. sausio 17 d. pareiškimą dėl parlamento rinkimų Kazachstane,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės teisininkų komisijos 2013 m. vasario 13 d. teisinę nuomonę dėl drausminio proceso prieš teisininkus Kazachstane,

–  atsižvelgdamas į ESBO atstovo žiniasklaidos laisvės klausimais 2012 m. sausio 25 d. pareiškimą dėl žiniasklaidos padėties Kazachstane,

–  atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. pareiškimą dėl represijų prieš Kazachstano opoziciją,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Tarptautinė partnerystė žmogaus teisių klausimais“ 2013 m. kovo 20 d. pareiškimą „Žmogaus teisių problemų Kazachstane apžvalga“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2012 m. gruodžio 21 d. po 2012 m. lapkričio 20 d. Kazachstano generalinio prokuroro pradėtos bylos Almatos apygardos teismas apkaltino neregistruotą opozicijos partiją „Alga!“ ekstremizmu ir ją uždraudė; kadangi dėl šio uždraudimo Vladimiro Kozlovo žmona Alija Turusbekova tampa asmeniškai atsakinga;

B.  kadangi 2012 m. gruodžio 25 d. dėl kaltinimų ekstremizmu buvo uždraustos daugelis opozicijos žiniasklaidos priemonių, įskaitant aštuonis Kazachstano laikraščius ir 23 interneto naujienų portalus, kuriuos prokuroras pavadino „viena jungtine žiniasklaidos priemone Respublika“; kadangi šį sprendimą 2013 m. vasario 22 d. patvirtino Apeliacinis teismas ir susijusiems žurnalistams buvo uždrausta vykdyti savo profesinę veiklą;

C.  kadangi Kazachstanas yra svarbus tarptautinis veikėjas ir labai svarbus politinei ir socialinei bei ekonominei plėtrai, taip pat saugumui visame regione; kadangi Kazachstanas atliko teigiamą vaidmenį Vidurinėje Azijoje, nes dėjo pastangas siekdamas plėtoti gerus kaimyninius santykius su kaimyninėmis šalimis, atnaujinti regioninį bendradarbiavimą ir taikiomis priemonėmis spręsti visus dvišalius klausimus; kadangi ES turi svarbių interesų siekiant paspartinti bendradarbiavimą politikos, ekonomikos ir saugumo srityse su šiuo regionu palaikant stiprius ir atvirus ES ir Kazachstano ryšius;

D.  kadangi Kazachstanas ilgai ribojo pagrindines pilietines ir politines teises kaip antai susirinkimų laivę, saviraiškos laisvę ir religijos laisvę; kadangi per pastaruosius dvejus metus sumažėjo pagarba pagrindinėms laisvėms, o 2012 m., po 2011 m. Žanaozeno smurto įvykių, buvo imtasi griežtų priemonių prieš vyriausybę kritikavusius asmenis;

E.  kadangi per pastaruosius mėnesius keletas opozicijos lyderių, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų ir pilietinės visuomenės veikėjų patyrė priekabiavimų ir teisinių persekiojimų, kurie keletu atvejų baigėsi laisvės atėmimo bausmėmis;

F.  kadangi 2013 m. kovo 13 d. Kasacinis teismas atsisakė patenkinti apeliacinį skundą Vladimiro Kozlovo byloje, jam buvo pateikti kaltinimai dėl socialinės nesantaikos kurstymo, raginimo jėga sugriauti konstitucinę santvarką ir organizuotos grupės kūrimu bei vadovavimu jai siekiant daryti nusikalstamą veiką ir jis buvo nuteistas septyneriems su puse metų laisvės atėmimo su turto konfiskavimu; kadangi šiuo metu V. Kozlovas pateikė apeliaciją Aukščiausiajam teismui, kaip paskutinei apeliacijos instancijai savo byloje;

G.  kadangi 2012 m. gruodžio 7 d. žmogaus teisių gynėjas Vadimas Kurašinas buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo už apygardos advokato padėjėjo šantažavimą; kadangi nuosprendį patvirtino Apeliacinis teismas 2013 m. vasario 14 d.; kadangi V. Kuramšinas, grįžęs iš rugsėjo mėn. Varšuvoje įvykusios ESBO konferencijos, buvo dar kartą suimtas, tai įvyko po jo paleidimo dėl ankstesnio bylos nagrinėjimo 2012 m. rugpjūčio mėn.;

H.  kadangi Kazachstano vyriausybė ketina pradėti rengti naują 2013–2020 m. Nacionalinį žmogaus teisių planą;

I.  kadangi Kazachstano valdžios institucijos sukūrė generaliniam prokurorui pavaldžią darbo grupę, kuri sieks pertvarkyti baudžiamąjį kodeksą; kadangi 2013 m. kovo 15 ir 16 d. įvyko apskritasis stalas dėl Kazachstano baudžiamojo kodekso reformos remiantis teisinės valstybės principais, kuriame dalyvavo Venecijos komisijos delegacija, kad pateiktų rekomendacijų dėl reformos; kadangi Europos Parlamentas paragino Kazachstano valdžios institucijas šalies baudžiamąją teisę suderinti su tarptautiniais standartais, įskaitant 164 straipsnio dėl socialinės nesantaikos kurstymo pakeitimą;

J.  kadangi Kazachstano valdžios institucijos nuolat pateikia kaltinimus dėl socialinės nesantaikos kurstymo, t. y. neaiškius ir pernelyg plačius kaltinimus, kurie gali būti panaudoti siekiant teisėtą naudojimąsi saviraiškos laisve ir susirinkimų laisve, kurios saugomos tarptautinės žmogaus teisių teisės, paversti nusikaltimu;

K.  kadangi Kazachstano kaip Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos nario trejų metų kadencija prasidėjo 2013 m. sausio 1 d.;

L.  kadangi Kazachstanas kaip ESBO, kuriai jis pirmininkavo 2010 m., narys yra įsipareigojęs gerbti pagrindinius šios organizacijos principus ir jų laikytis;

M.  kadangi garbės ir orumo įžeidimas toliau laikomas nusikaltimu, nes, remiantis 2009 m. liepos 10 d. įstatymu dėl dalinio teisės aktų dėl informacijos ir ryšių tinklų keitimo ir papildymo, interneto ištekliai (tinklavietės, pokalbių svetainės, tinklaraščiai, diskusijų forumai) prilyginami žiniasklaidos priemonių šaltiniams ir todėl šie šaltiniai ir jų savininkai gali būti traukiami atsakomybėn už tuos pačius pažeidimus;

N.  kadangi 2012 m. lapkričio mėn. pabaigoje vyriausioji įgaliotinė ir Pirmininko pavaduotoja C. Ashton keliavo į Vidurinę Aziją ir aplankė Kazachstaną, kai buvo taikomi teisiniai draudimai opozicijai ir žiniasklaidos priemonėms; kadangi savo vizito metu ji nepaskelbė jokių pareiškimų šia tema, tai ji padarė vėliau, 2012 m. gruodžio mėn.;

O.  kadangi 2012 m. liepos mėn. JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Navi Pillay po dviejų dienų vizito Kazachstane ragino valdžios institucijas leisti atlikti nepriklausomą tarptautinį įvykių Žanaozene, jų priežasčių ir padarinių tyrimą;

1.  pabrėžia ES ir Kazachstano santykių ir ekonominio bei politinio bendradarbiavimo visose srityse stiprinimo svarbą; pabrėžia, kad ES yra labai suinteresuota tvariais ryšiais su Kazachstanu vystant politinį ir ekonominį bendradarbiavimą;

2.  griežtai kritikuoja teismo sprendimą uždrausti opozicijos partijas, įskaitant neregistruotą partiją „Alga!“, jas apkaltinus ekstremizmu, taip pat uždrausti pagrindinius nepriklausomus žiniasklaidos subjektus, nes taip pažeidžiami saviraiškos laisvės ir susirinkimų laisvės principai bei keliamas didelis susirūpinimas dėl būsimų nepriklausomos žiniasklaidos ir opozicijos represijų;

3.  ragina valdžios institucijas laikytis ESBO principų ir įsipareigojimų jai, susijusių su saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisve; ragina Kazachstaną žvelgti į kritiką ne kaip į grėsmę, bet kaip į konstruktyvią priemonę, kurią panaudojant galima gerinti politiką ir didinti įtrauktį;

4.  pabrėžia, kad Alija Turusbekova negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų asmenų veiksmus;

5.  ragina ES ir valstybes nares siekti garantijų, apsaugančių žurnalistus, opozicijos aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus bei jų šeimas, ir ypač tuos, kurie lankosi ES institucijose, kad aptartų žmogaus teisių klausimus, nuo bet kokių tolesnių asmeninių grasinimų, spaudimo ar persekiojimo;

6.  dar kartą pabrėžia savo susirūpinimą dėl opozicijos lyderių, žurnalistų ir teisininkų sulaikymo remiantis bylų nagrinėjimu nesilaikant tarptautinių standartų ir pakartoja savo raginimą paleisti visus asmenis, nuteistus remiantis neaiškiais baudžiamaisiais kaltinimais, kurie galėtų būti laikomi politiškai motyvuotais, įskaitant, be kitų, Vladimirą Kozlovą, Vadimą Kurašimą ir Rozą Tuletajevą, reiškia savo susirūpinimą dėl bylų nagrinėjimo sąžiningumo ir pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrumą ir tarptautinių standartų laikymąsi nagrinėjant bylas, sustabdyti nuteisimą remiantis minėtais neaiškiais baudžiamaisiais kaltinimais ir saugoti teismų nepriklausomumą;

7.  ragina Kazachstano valdžios institucijas užtikrinti, kad sulaikymo sąlygos atitiktų tarptautinius standartus, ir sudaryti sąlygas, kad visiems kaliniams, įskaitant Vladimirą Kozlovą, būtų suteiktas tinkamas medicininis gydymas; ragina visapusiškai įgyvendinti patobulinimus, padarytus įgyvendinant kalėjimų sistemos reformą, ir toliau siekti patobulinimų, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų;

8.  griežtai pabrėžia, kad teisėta kova su terorizmu ir ekstremizmu neturėtų būti naudojama kaip priemonė uždrausti opozicijos veiklą, trukdyti naudotis saviraiškos laisve ar kliudyti teismų nepriklausomumui;

9.  pabrėžia, kad Kazachstanas tampa vis svarbesniu tarptautiniu partneriu regione, turint omenyje bendradarbiavimą su NATO, paramą E3+3 deryboms su Iranu ar tarptautinio kuro banko įkūrimą Kazachstane; teigiamai vertina Kazachstano siekį aktyviai dalyvauti kaip tarpininkui sprendžiant saugumo klausimus dėl platesnio regiono; ragina Kazachstano valdžios institucijas gerbti tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos jos prisiėmė, įskaitant įsipareigojimus dėl teisinės valstybės principų ir teismų nepriklausomumo;

10.  ragina Kazachstaną sukurti klimatą, kuriame opozicijos aktyvistai, žurnalistai ir teisininkai galėtų laisvai vykdyti savo veiklą, įskaitant reikalingų teisinių reformų vykdymą; pabrėžia ES įsipareigojimą remti Kazachstaną įgyvendinant šį siekį;

11.  ragina Kazachstaną persvarstyti savo teisės aktus dėl religijos ir sumažinti religijos registravimo ir praktikavimo apribojimus;

12.  pabrėžia, kad svarbu gerbti ir skatinti darbuotojų teisę kurti nepriklausomas darbo sąjungas, vykdyti streikus ir kolektyviškai derėtis su darbdaviais, laikantis Kazachstano įsipareigojimų pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę;

13.  džiaugiasi, kad vyksta dialogas su Venecijos komisija dėl naujojo Baudžiamojo proceso kodekso, ir skatina toliau bendradarbiauti su Venecijos komisija siekiant gauti kuo daugiau naudos iš jos patirties; pabrėžia, kad reforma turėtų būti siekiama stiprinti teismų nepriklausomumą ir teisinės valstybės principus bei įgyvendinti tarptautinius standartus; dar kartą ragina pakeisti 164 straipsnį dėl socialinės nesantaikos kurstymo ir ragina EIVT atidžiai stebėti reformą ir naujojo įstatymo turinį;

14.   dar kartą ragina Kazachstano valdžios institucijas toliau užtikrinti galiojančio žmogaus teisių veiksmų plano įgyvendinimą ir pasinaudoti ES technine pagalba pagal teisinės valstybės principų iniciatyvą; ragina ir remia Kazachstaną jam kuriant naują 2013-2020 m. Žmogaus teisių veiksmų planą; ragina Kazachstano valdžios institucijas bendradarbiauti su NVO;

15.  džiaugiasi, kad vyksta nuolatinis ES ir Kazachstano dialogas žmogaus teisių klausimais; pabrėžia, kad svarbu vesti ES ir Kazachstano valdžios institucijų dialogus žmogaus teisių klausimais, ir džiaugiasi konstruktyviu požiūriu, rodomu iš Kazachstano pusės; ragina stiprinti dialogus, leidžiančius sukurti forumą, kuriame gali būti atvirai sprendžiami klausimai; pabrėžia, kad šie dialogai turėtų būti veiksmingi ir orientuoti į rezultatus ir juose, kai įmanoma, turėtų dalyvauti pilietinės visuomenės veikėjai;

16.  džiaugiasi, kad vykdomos Kazachstano vyriausybės parengtos tarptautinės studentų mainų programos; pabrėžia esminį šių viešnagių užsienyje poveikį, nes Kazachstano studentai šviečiami demokratijos srityje; džiaugiasi Kazachstano valdžios institucijų teikiama parama šiems studentams jiems sugrįžus;

17.  ragina ES ir ypač EIVT atidžiai stebėti įvykius Kazachstane, prireikus Kazachstano valdžios institucijoms išsakyti susirūpinimą, pasiūlyti paramą ir nuolat pranešti apie tai Parlamentui; taip pat ragina ES delegaciją Astanoje imtis daugiau iniciatyvos stebint padėtį, įskaitant bylų nagrinėjimo stebėjimą ir vizitus į įkalinimo įstaigas;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, JT Žmogaus teisių tarybai ir Kazachstano Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0089.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0588.
(3) OL C 224 E, 2010 8 19, p. 30
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0459.

Teisinė informacija - Privatumo politika