Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0221(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0156/2013

Ingivna texter :

A7-0156/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/05/2013 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0193

Antagna texter
PDF 186kWORD 19k
Tisdagen den 21 maj 2013 - Strasbourg
Ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens ***
P7_TA(2013)0193A7-0156/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 maj 2013 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens (06867/2013 – C7-0081/2013 – 2012/0221(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (06867/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0081/2013),

–  med beaktande av artikel 81.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0156/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy