Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0802(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0138/2013

Předložené texty :

A7-0138/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/05/2013 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0194

Přijaté texty
PDF 199kWORD 20k
Úterý, 21. května 2013 - Štrasburk
Doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách *
P7_TA(2013)0194A7-0138/2013

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2013 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Rady (07279/2013),

  s ohledem na čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(1), na jehož základě konzultovala Rada Parlament (C7–0068/2013),

  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014(2),

  s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0138/2013),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a pro informaci rovněž vládám a parlamentům členských států a Chorvatské republiky.

(1) Akt přiložený k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1) ve znění rozhodnutí Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0462.

Právní upozornění - Ochrana soukromí