Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0802(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0138/2013

Esitatud tekstid :

A7-0138/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/05/2013 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0194

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 19k
Teisipäev, 21. mai 2013 - Strasbourg
Tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti *
P7_TA(2013)0194A7-0138/2013

Euroopa Parlamendi 21. mai 2013. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (07279/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti(1) artikli 11 lõike 2 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0068/2013),

–  võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ning artikli 46 lõiget 1,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0138/2013),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ning teavitamise eesmärgil liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Horvaatia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) Akt, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1), mida on muudetud nõukogu otsusega 93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1).
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0462.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika