Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0802(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0138/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0138/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 21/05/2013 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0194

Elfogadott szövegek
PDF 198kWORD 22k
2013. május 21., Kedd - Strasbourg
Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal történő megválasztásának időpontja *
P7_TA(2013)0194A7-0138/2013

Az Európai Parlament 2013. május 21-i jogalkotási állásfoglalása a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontjának kitűzéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács határozattervezetére (07279/2013),

–  tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány(1) 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0068/2013),

–  tekintettel a 2014. évi európai parlamenti választásokról szóló, 2012. november 22-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7–0138/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra , ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, valamint tájékoztatásul a tagállamok és a Horvát Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 1976.10.8.,. 1. o.) mellékletét képező okmány.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0462.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat