Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2100(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0145/2013

Testi mressqa :

A7-0145/2013

Dibattiti :

PV 20/05/2013 - 25
CRE 20/05/2013 - 25

Votazzjonijiet :

PV 21/05/2013 - 6.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0199

Testi adottati
PDF 260kWORD 30k
It-Tlieta, 21 ta' Mejju 2013 - Strasburgu
Strateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea
P7_TA(2013)0199A7-0145/2013

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Mejju 2013 dwar strateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea (2012/2100(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 162 tat-TFUE, li jkopri l-objettivi tal-Fond Soċjali Ewropew u jirreferi, inter alia, għall-objettiv tal-iffaċilitar tal-adattament għall-bidliet industrijali u għall-bidliet fis-sistemi ta' produzzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 174 u dawk segwenti tat-TFUE, li jistabbilixxu l-objettiv ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u li jiddefinixxu l-istrumenti finanzjarji strutturali sabiex dawn jintlaħqu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 176 tat-TFUE, li jkopri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u jirreferi, inter alia, għall-iżvilupp u l-aġġustament strutturali tar-reġjuni li l-iżvilupp tagħhom għadu lura u għall-konverżjoni ta' reġjuni industrijali li sejrin lura,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 173 (Titolu XVII) tat-TFUE, li jkopri l-politika industrijali tal-UE u jirreferi, inter alia, għall-kompetittività tal-industrija tal-Unjoni,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tad-11 ta’ Settembru 2012 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 (COM(2012)0496),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar l-implimentazzjoni tas-sinerġiji tal-Fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp fil-bliet u r-reġjuni kif ukoll fl-Istati Membri u fl-Unjoni(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 dwar il-kontribut tal-politika ta’ koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona u tal-UE 2020(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-politika Komunitarja dwar l-innovazzjoni f’dinja li qed tinbidel(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Ġunju 2010 dwar l-UE 2020(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar il-politika ta’ koeżjoni u l-politika reġjonali tal-UE wara l-2013(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar Politika Industrijali għall-Era Globalizzata(6),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill (It-3057 Kunsill Kompetittività - Suq Intern, Industrija, Riċerka u Spazju) li saret fi Brussell fl-10 ta' Diċembru 2010 dwar il-'Politika industrijali integrata għall-era tal-globalizzazzjoni',

–  wara li kkunsidra s-sitt rapport ta’ progress tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ġunju 2009 dwar il-Koeżjoni ekonomika u soċjali – Reġjuni kreattivi u innovattivi' (COM(2009)0295),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-30 ta' Lulju 2009 dwar 'L-industrija Ewropea f'Dinja Li Qed Tinbidel - Analiżi Settorjali Aġġornata 2009' (SEC(2009)1111),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Settembru 2009, 'Tħejjija għall-ġejjieni tagħna: Żvilupp ta' strateġija komuni għal teknoloġiji abilitanti essenzjali fl-UE' (COM(2009)0512),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu 'Ewropa 2020 - Strateġija għal Tkabbir Intelliġenti, Sostenibbli u Inklussiv' (COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 'Ewropa 2020 Inizjattiva Ewlenija: Unjoni tal-Innovazzjoni' (COM(2010)0546),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 'Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni - Il-Kompetittività u s-Sostenibbiltà fix-Xena Prinċipali' (COM(2010)0614),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2010 bit-titolu 'Konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: il-futur tal-politika ta' koeżjoni’ (COM(2010)0642),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2011 bit-titolu: “Politika Industrijali: It-tisħiħ tal-kompetittività - ir-rendiment u l-politiki tal-kompetittività tal-Istati Membri 2011, (COM(2011)0642),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-14 ta' Marzu 2012 dwar 'Elementi għal Qafas Strateġiku Komuni 2014 sal-2020, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd', (SWD(2012)0061),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-24 ta' April 2012 dwar 'Il-prinċipju tas-sħubija fl-implimentazzjoni tal-Fondi Komuni tal-Qafas Strateġiku - elementi għall-Kodiċi ta' Kondotta Ewropea dwar is-Sħubija' (SWD(2012)0106),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 bit-titolu 'Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku. Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali' (COM(2012)0582),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 dwar ir-Rapport dwar il-Kompetittività Ewropea (SWD(2012)0299),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni bit-titolu 'It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Prestazzjoni Industrijali u r-Rendiment u l-Politiki tal-Kompetittività tal-Istati Membri', (SWD(2012)0298),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) tas-26 ta’ Mejju 2010 dwar 'Il-ħtieġa li jiġi applikat approċċ integrat għar-riġenerazzjoni urbana'(7),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni: Il-Kompetittività u s-Sostenibilità fix-Xena Prinċipali' (CCMI/083 - CESE 808/2011),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0145/2013),

A.  billi t-terminu “industrija’ mhuwiex definit b’mod ċar u jista’ jinkludi varjetà sħiħa ta’ diversi setturi;

B.  billi l-industrija mingħajr ebda dubju hi wieħed mir-riżorsi prinċipali tagħna fil-livell internazzjonali, li mingħajrha l-UE ma jkollhiex rwol daqshekk importanti fil-bilanċ globali tal-forzi ekonomiċi;

C.  billi s-settur industrijali jista’ jkollu rwol ta' tmexxija fl-ekonomija tal-UE, peress li l-Kummissjoni tivvaluta li għal kull 100 impjieg maħluq fl-industrija, jistgħu jinħolqu bejn 60 u 200 impjiegi ġodda fil-kumplament tal-ekonomija; billi, madankollu, bejn l-2008 u l-2011 il-produzzjoni industrijali naqset minn 20 % għal 16 % tal-PDG tal-UE u n-numru ta' impjiegi fis-settur naqas bi 11 %;

D.  billi l-Kummissjoni qed tipprova treġġa’ lura t-tnaqqis tal-industrija fl-UE u ġġibha lura mil-livell attwali ta' madwar 16 % tal-PDG sa saħansitra 20 % sal-2012; billi l-industrija tikkostitwixxi d-destinazzjoni prinċipali tal-investimenti privati u pubbliċi fir-rigward tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni;

E.  billi l-politika ta’ koeżjoni tista’ tgħin biex jiġu indirizzati l-isfidi strutturali li qed taffaċċja l-industrija tal-UE, u tista' tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi ambizzjużi tal-Istrateġija Ewropa 2020, inkluż il-bidla lejn ekonomija sostenibbli, b’emissjoni baxxa ta’ karbonju, effiċjenti fl-użu tal-enerġija u inklużiva, li trawwem l-għarfien u l-impjieg;

F.  billi ħafna mir-reġjuni industrijalizzati qodma fl-Ewropa jaffaċċjaw problemi simili, peress li għaddew minn perjodi twal ta' tkabbir fil-passat li kienu segwiti minn tnaqqis kbir fl-iżvilupp ekonomiku fis-snin reċenti;

G.  billi, minħabba l-interdipendenza ekonomika tagħhom u l-karatteristiċi komuni, il-partijiet komponenti ta' ħafna reġjuni transkonfinali – pereżempju, l-estrazzjoni minerarja tradizzjonali, ir-reġjuni tal-manifattura tal-azzar u tat-tessuti – ħafna drabi jaffaċċjaw l-istess sfidi industrijali;

H.  billi l-politika industrijali għandha tendenza li tiffoka fuq il-problemi speċifiċi tal-industrija ġurnata b'ġurnata u, għaldaqstant ma tingħatax importanza biżżejjed lill-impatt qawwi tagħha fuq ir-reġjuni;

I.  billi r-riċerka wriet li r-ristrutturar tar-reġjuni industrijalizzati qodma jirrikjedi approċċ wiesa', u l-ostakli amministrattivi jistgħu jfixklu milli dan jintlaħaq;

J.  billi l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-bliet fl-UE qed jaffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji; billi, b'mod partikolari, żoni b’bażi industrijali qadima bosta drabi mhux qegħdin f’post tajjeb biex jattiraw biżżejjed fondi għal konverżjoni; billi l-finanzjament tal-UE għall-għajnuna għall-isforzi ta’ rikonverżjoni u ristrutturar huwa indispensabbli għas-sostenn tal-approċċi tal-politika reġjonali u transkonfinali;

K.  billi l-bliet huma xpruni għall-innovazzjoni u t-tkabbir sostenibbli, u għandhom il-kompitu importanti li jindirizzaw l-isfidi fiż-żoni industrijalizzati qodma;

L.  billi approċċi integrati ġodda u innovattivi, iffaċilitati wkoll minn oqfsa politiċi leġiżlattivi xierqa u minn strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti, huma meħtieġa biex jgħinu lir-reġjuni u l-bliet jisfruttaw il-potenzjal tagħhom ta' innovazzjoni u jiffukaw mill-ġdid l-assi industrijali tagħhom fid-direzzjoni tal-industrji u s-servizzi emerġenti u tas-swieq globalizzati;

M.  billi l-politiki tal-industrijalizzazzjoni mill-ġdid jonqsu milli jqisu biżżejjed l-industriji kulturali u dawk kreattivi, li huma sors potenzjali sinifikanti ta' tkabbir, innovazzjoni u impjiegi, jikkontribwixxu għall-koeżjoni soċjali u jipprovdu mezz effikaċi għall-ġlieda kontra r-reċessjoni attwali;

1.  Jiġbed l-attenzjoni lejn ir-riżorsi eżistenti li huma disponibbli permezz tal-politika ta' koeżjoni u għall-Fondi Strutturali, filwaqt li jisfruttaw l-iskemi ta' inġinerija finanzjarja tal-Bank Ewropew tal-Investiment, kif ukoll il-politiki ta' żvilupp ekonomiku reġjonali u muniċipali b'sostenn għar-rikonverżjoni taż-żoni industrijali qodma u l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid taż-żoni industrijali milqutin mill-kriżi, bl-għan li tinkiseb industrijalizzazzjoni mill-ġdid moderna u sostenibbli; jiddispjaċih, madankollu, li dawn l-għażliet mhux dejjem jindirizzaw il-problemi reali speċifiċi għar-reġjun u li l-finanzjament strutturali u għall-investiment li hu disponibbli mhuwiex meqjus b'mod sħiħ mill-Istati Membri u r-reġjuni fi żmien meta l-industrija qed tiġi affettwata severament mill-kriżi;

2.  Jenfasizza li hemm bżonn li jiġu stabbiliti aktar miżuri ta’ għajnuna biex jassistu lir-reġjuni industrijalizzati qodma, b’mod speċjali ż-żoni monoindustrijali, ħalli jkunu jistgħu jsibu b’suċċess triqat ġodda ta’ żvilupp li jiffukaw fuq l-industriji kreattivi u kulturali u jkunu jistgħu jippromwovu l-użu tas-siti li ma jintużawx, li jistgħu jkollhom rwol importanti fir-rikonverżjoni tas-siti abbandunati;

3.  Jitlob approċċi aktar integrati u sistematiċi għat-tiġdid industrijali u l-iżvilupp reġjonali, u aktar koerenza bejn il-politiki differenti fil-livell tal-UE, fil-livell nazzjonali u dak reġjonali, intereġjonali u transkonfinali, sabiex jiġi żgurat li l-potenzjal tas-settur industrijali Ewropew jiġi sfruttat; jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu żoni ekonomiċi ta' importanza reġjonali u parks ta’ attività ta’ teknoloġija avvanzata bbażati fuq sħubiji pubbliċi-privati, u li jikkontribwixxu għat-titjib tal-użu tar-riżorsi umani u ekonomiċi lokali u reġjonali bl-użu tal-aħħar tekonoloġiji;

4.  Jenfasizza li s-suċċess ta’ tali tiġdid industrijali flimkien mal-iżvilupp reġjonali se jiddependi fuq l-eżistenza tal-politiki effikaċi f’oqsma bħall-politika ta’ koeżjoni, il-governanza ekonomika, il-kompetittività, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-enerġija, l-aġenda diġitali, l-iżviluppi sostenibbli, l-industriji kulturali u kreattivi, il-kwalifiki ġodda u l-impjiegi, eċċ;

5.  Jemmen li l-isfidi ewlenin għal reġjuni industrijalizzati qodma jinsabu:

   fir-riġenerazzjoni fiżika tal-art;
   fir-riġenerazzjoni tal-infrastruttura tad-djar u dik soċjali;
   fit-tiġdid tal-infrastruttura, ibbażat fuq il-ħtiġijiet ta' industriji ġodda;
   fl-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband, li żżid mal-attrazzjoni taż-żona;
   fil-bżonn ta' taħriġ mill-ġdid ta' ħaddiema mingħajr impjieg u ta' sforzi għal tagħlim tul il-ħajja biex jinħolqu impjiegi li jiffukaw fuq edukazzjoni teknoloġika ta' kwalità għolja għall-forza tax-xogħol, speċjalment iż-żgħażagħ;
   fl-istimulazzjoni ta' strateġiji tal-impjieg transkonfinali, l-innovazzjoni, it-taħriġ, ir-riabilitazzjoni ambjentali u l-attrazzjoni reġjonali;
   fil-ħtieġa tal-promozzjoni tal-intraprenditorija bi strateġiji għall-impjieg imfassla apposta għall-Unjoni u li jiġu adattati ħiliet soċjali, kwalifiki u intraprenditorija għat-talbiet il-ġodda li jitfaċċaw b'riżultat tal-isfidi ekonomiċi, teknoloġiċi, professjonali u ekoloġiċi;
   fir-riabilitazzjoni sostenibbli taż-żoni kkonċernati, li permezz tagħha tkun żgurata l-inklużjoni taż-żoni ekoloġiċi kull fejn ikun possibbli;
   fil-ħolqien mill-ġdid tal-bażi ekonomika u tal-kondizzjonijiet ta' investiment;
   fit-trattament tal-problemi marbutin mal-ekoloġija;
   fl-ostakoli finanzjarji u n-nuqqas ta' possibbiltajiet ta' finanzjament dirett;
   fil-bini ta' soluzzjonijiet ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti għat-tiġdid industrijali u d-diversifikazzjoni ekonomika;

6.  Jenfasizza li l-istrateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali għandhom jinkludu, bħala punt fokali, miżuri biex jipproteġu l-kwalità tal-art, tal-ilma u tal-arja, biex jissalvagwardaw il-bijodiversità reġjonali u lokali u r-riżorsi naturali, u biex jiġu ttrattati l-art u l-ilma, sabiex sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent ma jkomplux inixxu fl-ambjent naturali;

7.  Jemmen li hu importanti li l-istrateġiji għal żoni industrijali jinkludu attenzjoni integrata dwar il-possibilitajiet tat-trasport sostenibbli minn u lejn dawk iż-żoni, inklużi l-materja prima, il-prodotti u l-persunal kif ukoll l-infrastruttura meħtieġa, kemm jekk eżistenti jew ippjanata, u li tali ffukar jista' jgħin biex jitnaqqas l-impatt ambjentali taż-żoni industrijali u urbani u biex jiżgura li l-ħtiġijiet tal-komunità jintlaħqu, filwaqt li jiġu salvagwardati r-riżorsi naturali u l-kapital u jkun hemm kontribut pożittiv għas-saħħa tal-bniedem;

8.  Huwa tal-opinjoni li b'riżultat tal-proċess ta' tkabbir tal-UE d-differenzi reġjonali żdiedu, u għaldaqstant l-attenzjoni u l-għarfien pubbliku tbiegħdu mir-reġjuni industrijalizzati qodma li għandhom nuqqas ta' opportunitajiet ta' investiment suffiċjenti għal strateġiji konkreti ta' żvilupp reġjonali;

9.  Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta s-sitwazzjoni attwali fir-reġjuni industrijalizzati qodma, tidentifika l-isfidi ewlenin tagħhom, u tipprovdi informazzjoni u gwida għal dawk ir-reġjuni, sabiex tiżviluppa, permezz ta' proċeduri demokratiċi, strateġiji reġjonali abbażi ta’ sħubiji mifruxa li jistgħu jgħinu biex itejbu l-prospetti ta’ żvilupp sostenibbli billi jisfruttaw il-potenzjal endoġenu tagħhom;

10.  Jenfasizza li t-tisħiħ tal-bażi industrijali tal-ekonomija huwa neċessarju għal progress fit-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi, kif ukoll għall-kisba tal-għanijiet u l-miri tal-UE 2020, u li l-assi relatati mal-industrija f'termini tal-wirt u l-kompetenza industrijali disponibbli fir-reġjuni industrijalizzati qodma jistgħu jiffurmaw bażi insostitwibbli għal dan, u għandhom jiġu ppreservati u adottati għall-ħtiġijiet il-ġodda;

11.  Jinnota li ħafna żoni li kienu industrijali joffru possibilitajiet tajbin ħafna biex titjieb l-effiċjenza fl-enerġija permezz tal-applikazzjoni ta' teknoloġija u ta' standards tal-bini moderni, u li minnhom jibbenefikaw kemm l-ekonomiji reġjonali kkonċernati kif ukoll l-ambjent;

12.  Ifakkar li fejn reġjuni industrijalizzati qodma ppruvaw jesploraw opportunitajiet ġodda għal żvilupp reġjonali, l-aktar li kellhom suċċess kien fejn ibbażaw dawn l-istrateġiji fuq il-karatteristiċi tagħhom ta’ qabel, ir-riżorsi territorjali tagħhom, il-patrimonju industrijali tagħhom u l-esperjenzi u l-kapaċitajiet tagħhom;

13.  Jinnota li ż-żoni urbani għandhom rwol importanti f'termini ta' innovazzjoni u tkabbir sostenibbli, u li l-isforzi ta’ rikonverżjoni ma jistgħux jirnexxu mingħajr biżżejjed investiment suffiċjenti f’dan il-qasam, peress li mingħajr azzjoni dwar il-bini u t-trasport fil-belt l-għanijiet tal-UE ma jintlaħqux;

14.  Huwa tal-opinjoni li t-tnaqqis f’bosta mir-reġjuni industrijalizzati qodma huwa parzjalment minħabba d-dipendenza fuq il-monostrutturi; jemmen li l-fatt li tibbaża ekonomija fuq monostrutturi biss huwa kontro-produttiv u li ekonomija diversifikata hija ta' importanza kbira bħala bażi għal tkabbir sostenibbli u ħolqien tax-xogħol;

15.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa kunċetti u strumenti politiċi li jgħaqqdu il-Fondi ta' Koeżjoni u l-Fondi Strutturali ma' approċċi politiki industrijali, sabiex issostni t-trasformazzjoni strutturali minn reġjuni industrijalizzati qodma għal reġjuni industrijali moderni;

16.  Jemmen li l-istrateġiji reġjonali industrijali għandhom ikunu bbażati fuq approċċ integrat, li jinkludi komponent dwar l-impjiegi, it-taħriġ u l-edukazzjoni, immirat lejn il-promozzjoni tas-setturi ta' tkabbir li kapaċi joħolqu impjiegi lokali u reġjonali, specjalment għaż-żgħażagħ, eż. fl-SMEs innovattivi, bħala parti mill-programm għall-kompetittività tal-intrapriżi u l-SMEs (COSME); jenfasizza r-rwol speċjali li għandhom il-bliet fl-istrateġiji ta’ żvilupp reġjonali għaż-żoni industrijali; jemmen, f'dan il-qafas, li l-bliet huma ċentrali għall-kisba ta’ tkabbir għaqli; għaldaqstant, jenfasizza l-fatt li, b’mod partikolari, il-bliet b’bażi industrijalizzata qadima joffru potenzjal enormi, li l-UE għandha tesplora b'mod sħiħ; jistieden lill-Kummissjoni tidħol fi djalogu aktar mill-qrib mal-bliet ikkonċernati bl-għan li tkabbar il-profil tal-bliet bħala sħab diretti tal-UE;

17.  Jenfasizza li l-appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-bini effiċjenti fl-użu tal-enerġija, b'mod partikolari, jgħin lir-reġjuni jnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, joħloq impjiegi lokali u jiffranka l-flus tal-konsumaturi fuq il-kontijiet tat-tisħin;

18.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkapitalizza fuq is-sinerġiji bejn il-politiki ta' koeżjoni u dawk industrijali sabiex issostni l-kompetittività u t-tkabbir u tgħin lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-bliet isibu bażi għal strateġiji ta' żvilupp industrijali mmexxijin mir-reġjun;

19.  Jemmen li ma jeżisti l-ebda pjan ta’ azzjoni speċifiku għal strateġiji reġjonali għal żoni industrijali għall-UE kollha, u li approċċ lokali u reġjonali huwa l-aktar mezz xieraq għall-iżvilupp ta’ strateġiji reġjonali; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa riċerka ekonomika reġjonali fil-kuntest tal-inizjattiva Orizzont 2020, li tippermetti l-iżvilupp ta' strateġiji mfassla skont ir-reġjun għal reġjuni industrijalizzati qodma oħrajn;

20.  Jenfasizza l-fatt li l-karatteristiċi tar-reġjuni għandhom jiġu kkunsidrati fl-ippjanar ta’ strateġiji ta’ żvilupp reġjonali; f’dan il-kuntest, u wara li kkunsidra l-mudell ta’ strateġiji ta’ żvilupp rurali minn isfel għal fuq (LEADER) għal żoni rurali, iqis li għandhom jitħeġġu l-inizjattivi minn isfel għal fuq għal żvilupp lokali fiż-żoni urbani;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tuża l-esperjenzi preċedenti ta' żoni urbani bħal Manchester fir-Renju Unit, Lille fi Franza, Essen u l-inħawi ta' Ruhr fil-Ġermanja u Bilbao fi Spanja, fejn l-finanzjament tal-UE kkontribwixxa għar-rikonverżjoni u r-ristrutturar tar-reġjuni industrijalizzati qodma, sabiex tiżviluppa strateġiji futuri għal reġjuni oħrajn fl-EU;

22.  Jilqa’ l-benefiċċji li huma riżultat tal-għoti tal-istatus ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura, bħall-eżempju ta' Glasgow, Lille, u bliet u agglomerazzjonijiet urbani oħrajn li qabel l-industrija tagħhom kienet sejra lura, u jenfasizza li l-attivitajiet kulturali u dawk kreattivi huma katalisti ewlenin tar-riġenerazzjoni urbana u l-attrazzjoni reġjonali;

23.  Jenfasizza li r-riġenerazzjoni sostenibbli tar-reġjuni industrijalizzati qodma tieħu għexieren ta’ snin u tiswa ħafna flus, ħafna drabi taqbeż il-kapaċitajiet amministrattivi u finanzjarji ta’ entitajiet pubbliċi fil-post; jenfasizza f’dan ir-rigward il-ħtieġa li tiġi żviluppata assistenza teknika għall-awtoritajiet u l-entitajiet pubbliċi reġjonali u lokali;

24.  Jenfasizza l-fatt li l-istrument il-ġdid għal 'Investiment Territorjali Integrat' propost fl-Artikolu 99 tal-abozz tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni għall-perjodu l-ġdid ta' finanzjament 2014-2020 jista' joffri opportunità għall-iżvilupp ta' strateġiji reġjonali lil hinn mill-fruntieri amministrattivi;

25.  Jistieden lill-Istati Membri jevitaw regoli kumplessi żżejjed għall-benefiċjarji; itenni li fejn jeżistu r-regoli tal-UE, ir-regoli lokali jistgħu jiġu eliminati, sabiex jiġu evitati regoli duplikati u konfliġġenti;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi bażi ta’ data tal-parks industrijali u ż-żoni ta’ attività reġjonali eżistenti, sabiex tidentifika l-aqwa mudelli li jistgħu jiġu applikati wkoll f’reġjuni oħra u tfassalhom skont l-istrateġiji ta’ żvilupp lokali u reġjonali fit-tul u biex tipprovdi gwida dwar kif għandhom jintużaw il-fondi għall-għajnuna fil-proċess ta’ rikonverżjoni;

27.  Hu tal-opinjoni li hemm bżonn ta’ aktar appoġġ għall-iżvilupp tal-ispirtu imprenditorjali fost iż-żgħażagħ, permezz tal-aċċess għall-fondi Ewropej u għall-pariri kummerċjali;

28.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li r-reġjuni industrijalizzati qodma jkunu jistgħu jibbenefikaw bi sħiħ mill-fondi nazzjonali u Ewropej, sabiex l-UE tkun tista' tagħti bidu għal 'rivoluzzjoni industrijali ġdida';

29.  Jenfasizza l-ħtieġa għal konċentrazzjoni ulterjuri tas-sostenn tal-politika ta’ koeżjoni fuq ir-rikonverżjoni industrijali fir-reġjuni, fl-oqsma li ġejjin: l-innovazzjoni tan-negozju u l-investiment, l-inklużjoni soċjali, l-approċċi integrati għall-iżvilupp urban, u r-riġenerazzjoni urbana;

30.  Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw ir-reġjuni tagħhom billi jipparteċipaw fl-approċċ ta' 'speċjalizzazzjoni intelliġenti'; itenni li r-reġjuni jeħtieġu strateġiji ta' żvilupp sostenibbli mfassla apposta sabiex ikunu ta' suċċess; jinnota li f'bosta każijiet l-entitajiet pubbliċi lokali ma jistgħux jiksbu l-għarfien u l-esperjenza neċessarji mingħajr appoġġ min-naħa tal-Kummissjoni u l-Istati Membri;

31.  Hu tal-opinjoni li huwa meħtieġ li jinħolqu żoni industrijali li jagħtu spinta lill-iżvilupp tal-bliet; isostni li għandha tingħata aktar importanza lill-attivitajiet ta' riċerka, l-innovazzjoni u t-tagħlim, filwaqt li jfakkar ir-rwol kreattiv tal-universitajiet f'dan ir-rigward; jappoġġa l-ħolqien ta' netwerks ta’ Innovazzjoni, kompetittività u intraprenditorija fil-livell reġjonali, bl-għan li tkun promossa rabta akbar bejn l-universitajiet, in-negozji u ċ-ċentri ta' għarfien, b'hekk jitrawwmu attivitajiet industrijali ġodda biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni settorjali u jippromwovu l-ħolqien ta' raggruppament industrijali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati jinsistu għal aktar trasparenza fl-allokazzjoni tal-mezzi għall-partijiet interessati rilevanti;

32.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.

(1) ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 104.
(2) ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 120.
(3) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 41.
(4) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 57.
(5) ĠU C 371 E, 20.12.2011, p. 39.
(6) ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 131.
(7) ĠU C 21, 21.1.2011, p.1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza