Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο
 Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου ***I
 Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης ***I
 Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση
Κείμενα (66 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου