Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
 Общо споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.: изменение на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към ЕС ***
 Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *
 Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I
 Общата политика в областта на рибарството ***I
 Ниво на шума от моторни превозни средства ***I
 Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави ***I
 Фонд за външните граници ***I
 Опазване на рибните ресурси ***I
 Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срещу жените и момичетата
 Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве
 Подготовка за CITES (COP 16)
 Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията
 Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж
 Корпоративна социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване
Текстове (1411 kb)
Правна информация - Политика за поверителност