Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 6. února 2013 - Štrasburk
 Dohoda mezi EU a Spojenými státy podle dohody GATT z roku 1994 o změně koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v rámci jejich přistoupení k Evropské unii ***
 Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
 Průhlednost opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků ***I
 Společná rybářská politika ***I
 Akustický tlak motorových vozidel ***I
 Evropský uprchlický fond, Evropský návratový fond a Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí ***I
 Fond pro vnější hranice ***I
 Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů ***I
 Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách
 Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí
 Příprava na konferenci smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES
 Pokyny k rozpočtu na rok 2014 – ostatní oddíly kromě Komise
 Sociální odpovědnost podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst
 Sociální odpovědnost podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění
Texty (949 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí