Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 6. februar 2013 - Strasbourg
 Aftale EU-USA i overensstemmelse med GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union ***
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
 Gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger ***I
 Den fælles fiskeripolitik ***I
 Motorkøretøjers støjniveau ***I
 Den Europæiske Flygtningefond, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere ***I
 Fonden for De Ydre Grænser ***I
 Bevarelse af fiskeressourcerne ***I
 Afskaffelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger
 Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring
 Forberedelse til CITES COP 16
 Retningslinjer for budgettet for 2014 - Andre sektioner
 Virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst
 Virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning
Tekster (893 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik