Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 6 februari 2013 - Straatsburg
 Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van de GATT 1994: wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie ***
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
 Transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik ***I
 Gemeenschappelijk visserijbeleid ***I
 Geluidsniveau van motorvoertuigen ***I
 Europees Vluchtelingenfonds, Europees Terugkeerfonds en Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen ***I
 Buitengrenzenfonds ***I
 Instandhouding van de visbestanden ***I
 Uitbanning en preventie van alle vormen van geweld jegens vrouwen en meisjes
 Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden
 Voorbereidingen COP 16 CITES
 Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2014 - overige afdelingen
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel
Teksten (936 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid