Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 6 lutego 2013 r. - Strasburg
 Porozumienie UE-USA na podstawie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.: zmiany koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej ***
 Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
 Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi ***I
 Wspólna polityka rybołówstwa ***I
 Poziom hałasu pojazdów silnikowych ***I
 Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów oraz Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ***I
 Fundusz Granic Zewnętrznych ***I
 Zachowanie zasobów połowowych ***I
 Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku
 Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu
 Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES
 Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja
 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost
 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu
Teksty (967 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności