Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 6. februára 2013 - Štrasburg
 Dohoda medzi EÚ a USA v zmysle dohody GATT z roku 1994: zmena úľav v zoznamoch záväzkov Bulharska a Rumunska v rámci ich pristúpenia k EÚ ***
 Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
 Transparentnosť opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie ***I
 Spoločná rybárska politika ***I
 Hladina hluku motorových vozidiel ***I
 Európsky fond pre utečencov, Európsky fond pre návrat a Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
 Fond pre vonkajšie hranice ***I
 Zachovanie zdrojov rybolovu ***I
 Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách
 Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie
 Príprava na CITES COP 16
 Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia
 Sociálna zodpovednosť podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast
 Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove
Texty (931 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia