Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 7 februari 2013 - Straatsburg
 Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude *
 Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013
 Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013
 Betere governance van de interne markt
 22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties
 Justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren
 Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2011
 Laos: het geval van Sombath Somphone
 Detentie van mensenrechtenactivisten in Zimbabwe
 Recente aanvallen op gezondheidswerkers in Pakistan
Teksten (344 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid