Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0309(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0121/2013

Předložené texty :

A7-0121/2013

Rozpravy :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Hlasování :

PV 21/05/2013 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0200

Přijaté texty
PDF 310kWORD 35k
Úterý, 21. května 2013 - Štrasburk
Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu na moři ***I
P7_TA(2013)0200A7-0121/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0688),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0392/2011),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. února 2012(1),

—  s ohledem na konzultaci s Výborem regionů,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. března 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro právní záležitosti (A7-0121/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 143, 22.5.2012, s. 107.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prním čtení dne 21. května 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES
P7_TC1-COD(2011)0309

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2013/30/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí