Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0309(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0121/2013

Esitatud tekstid :

A7-0121/2013

Arutelud :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Hääletused :

PV 21/05/2013 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0200

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 36k
Teisipäev, 21. mai 2013 - Strasbourg
Avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uurimise ja tootmise ohutus ***I
P7_TA(2013)0200A7-0121/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 21. mai 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0688),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7–0392/2011);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. veebruari 2012. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 6. märtsi 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0121/2013);

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 143, 22.5.2012, lk 107.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 21. mail 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/.../EL, milles käsitletakse avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust ja millega muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ
P7_TC1-COD(2011)0309

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2013/30/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika