Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0309(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0121/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0121/2013

Keskustelut :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Äänestykset :

PV 21/05/2013 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0200

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 39k
Tiistai 21. toukokuuta 2013 - Strasbourg
Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminta avomerellä ***I
P7_TA(2013)0200A7-0121/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. toukokuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan turvallisuudesta avomerellä (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0688),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7–0392/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 22. helmikuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 6. maaliskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0121/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 143, 22.5.2012, s. 107.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU antamiseksi merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta
P7_TC1-COD(2011)0309

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2013/30/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö