Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0309(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0121/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0121/2013

Debates :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Balsojumi :

PV 21/05/2013 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0200

Pieņemtie teksti
PDF 273kWORD 34k
Otrdiena, 2013. gada 21. maijs - Strasbūra
Naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbības jūrā ***I
P7_TA(2013)0200A7-0121/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbību jūrā drošumu (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0688),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0392/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 22. februāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 6. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0121/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 143, 22.5.2012., 107. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 21. maijä, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/.../ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, un ar kuru groza Direktīvu 2004/35/EK
P7_TC1-COD(2011)0309

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2013/30/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika