Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0309(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0121/2013

Texte depuse :

A7-0121/2013

Dezbateri :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Voturi :

PV 21/05/2013 - 6.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0200

Texte adoptate
PDF 278kWORD 40k
Marţi, 21 mai 2013 - Strasbourg
Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție ***I
P7_TA(2013)0200A7-0121/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 mai 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0688),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0392/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 februarie 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 6 martie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0121/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 143, 22.5.2012, p.107.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 mai 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE
P7_TC1-COD(2011)0309

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2013/30/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate