Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0130(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0126/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0126/2013

Debates :

PV 22/05/2013 - 2
CRE 22/05/2013 - 2

Balsojumi :

PV 22/05/2013 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0210

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 21k
Trešdiena, 2013. gada 22. maijs - Strasbūra
Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās ***I
P7_TA(2013)0210A7-0126/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās (COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0276),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. panta 2. punkta a), e) un f) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0128/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 16. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 8. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 51. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0126/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 113, 18.4.2012, 56. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās
P7_TC1-COD(2011)0130

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 606/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika