Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0073(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0152/2013

Ingivna texter :

A7-0152/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/05/2013 - 7.4
CRE 22/05/2013 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0211

Antagna texter
PDF 189kWORD 19k
Onsdagen den 22 maj 2013 - Strasbourg
Avtal EU–Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan ***
P7_TA(2013)0211A7-0152/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 maj 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan (11362/2012 – C7-0078/2013 – 2012/0073(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11362/2012),

–  med beaktande av ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan (11587/2012),

–  med beaktande av artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0078/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A7-0152/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kanada.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy