Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0358(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0375/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0375/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 22/05/2013 - 7.7
CRE 22/05/2013 - 7.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0214

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 42k
2013. május 22., Szerda - Strasbourg
Pirotechnikai termékek ***I
P7_TA(2013)0214A7-0375/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. május 22-i jogalkotási állásfoglalása a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0764),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0425/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz intézett 2012. november 6-i levelére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. március 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0375/2012),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az ezen módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatot lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. május 22-én került elfogadásra a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2013/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P7_TC1-COD(2011)0358

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2013/29/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat