Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0251(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0122/2013

Predkladané texty :

A7-0122/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0218

Prijaté texty
PDF 282kWORD 21k
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg
Opätovné zavedenie prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám ***I
P7_TA(2013)0218A7-0122/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/97 o dočasnom odňatí prístupu k všeobecným colným preferenciám Mjanmarskému zväzu (COM(2012)0524 – C7-0297/2012 – 2012/0251(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0524),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0297/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady vyjadrený v liste z 27. marca 2013 schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0122/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. mája 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 552/97, ktoré dočasne odníma prístup k všeobecným colným preferenciám Mjanmarsku/Barme
P7_TC1-COD(2012)0251

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 607/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia