Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0040(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0366/2012

Předložené texty :

A7-0366/2012

Rozpravy :

PV 23/05/2013 - 10
CRE 23/05/2013 - 10

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0221

Přijaté texty
PDF 283kWORD 21k
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk
Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I
P7_TA(2013)0221A7-0366/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0090),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0061/2012),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2012(1),

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 13. března 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0366/2012),

1.  přijímá uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 119.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. května 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie
P7_TC1-COD(2012)0040

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2013/31/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí