Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0040(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0366/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0366/2012

Viták :

PV 23/05/2013 - 10
CRE 23/05/2013 - 10

Szavazatok :

PV 23/05/2013 - 13.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0221

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 20k
2013. május 23., Csütörtök - Strasbourg
A kutyák, macskák és görények kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi követelmények ***I
P7_TA(2013)0221A7-0366/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. május 23-i jogalkotási állásfoglalása a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0090),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0061/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2012. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. március 13-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0366/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 229., 2012.7.31., 119. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. május 23-án került elfogadásra a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló 2013/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0040

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2013/31/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat