Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0040(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0366/2012

Texte depuse :

A7-0366/2012

Dezbateri :

PV 23/05/2013 - 10
CRE 23/05/2013 - 10

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0221

Texte adoptate
PDF 276kWORD 20k
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg
Cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale de câini, pisici și dihori domestici ***I
P7_TA(2013)0221A7-0366/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 mai 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile de câini, pisici și dihori domestici (COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0090),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0061/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2012(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 13 martie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0366/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 119.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 mai 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile în Uniune de câini, pisici și dihori domestici
P7_TC1-COD(2012)0040

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2013/31/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate