Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2611(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0199/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.7

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0223

Přijaté texty
PDF 273kWORD 32k
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk
Situace syrských uprchlíků v sousedních zemích
P7_TA(2013)0223RC-B7-0199/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích (2013/2611(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 16. února 2012(1) a 13. září 2012(2), a na usnesení o uprchlících, kteří prchají před ozbrojeným střetem,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci týkající se Sýrie ze dnů 23. března, 23. dubna, 14. května, 25. června, 23. července, 15. října, 19. listopadu a 10. prosince 2012 a ze dnů 23. ledna, 18. února, 11. března a 22. dubna 2013; s ohledem na zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci konané v říjnu 2012, na němž byl schválen regionální program ochrany vypracovaný Komisí; s ohledem na závěry zasedání Evropské rady týkající se Sýrie ze dnů 2. března, 29. června a 14. prosince 2012 a ze dne 8. února 2013,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka“) Catherine Ashtonové ohledně syrských uprchlíků, zejména na její vystoupení během rozpravy na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 13. března 2013 a na její prohlášení ze dne 8. května 2013; s ohledem na prohlášení komisařky pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristaliny Georgievové ohledně syrských uprchlíků a reakce EU, zejména na její prohlášení ze dne 12. května 2013, a na situační zprávy a informační přehledy GŘ ECHO (humanitární pomoc a civilní ochrana) o Sýrii,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2059 ze dne 20. července 2012, č. 2043 ze dne 21. dubna 2012 a č. 2042 ze dne 14. dubna 2012 a na aktualizovanou zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN ze dne 11. března 2013; s ohledem na informační prohlášení Rady bezpečnosti o Sýrii vydávaná náměstkyní generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátorkou nouzové pomoci Valerií Amosovou, zejména na prohlášení ze dne 18. dubna 2013,

–  s ohledem na vystoupení generálního tajemníka OSN a na prohlášení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Antónia Guterrese na půdě Rady bezpečnosti, zejména na prohlášení ze dne 18. dubna 2013; s ohledem na rezoluce Rady OSN pro lidská práva o Syrské arabské republice ze dnů 2. prosince 2011 a 22. března 2013,

–  s ohledem na zasedání Skupiny přátel syrského lidu konané v Marrákeši a na mezinárodní konferenci konanou v Paříži dne 28. ledna 2013,

–  s ohledem na aktuální regionální plán reakce pro Sýrii vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na období od ledna do června 2013 a na všechny předchozí regionální plány reakce, které vydal od března 2012,

–  s ohledem na plán reakce v oblasti humanitární pomoci Sýrii (SHARP) pro rok 2013 ze dne 19. prosince 2012, který připravila vláda Syrské arabské republiky ve spolupráci se strukturami OSN,

–  s ohledem na syrské humanitární fórum, které bylo založeno na jaře roku 2012 a na jeho poslední zasedání konané dne 19. února 2013,

–  s ohledem na humanitární věstníky k Sýrii vydávané úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA),

–  s ohledem na rezoluce Generálního shromáždění OSN o Sýrii, zejména na rezoluci č. 46/182 nazvanou „Posílení koordinace humanitární nouzové pomoci OSN“ a na obecné zásady, které jsou její přílohou, a na rezoluci č. 67/183 o stavu lidských práv v Sýrii,

–  s ohledem na shrnující zprávu mezinárodní humanitární dárcovské konference na vysoké úrovni pro Sýrii, která se konala v Kuvajtu dne 30. ledna 2013,

–  s ohledem na závěrečné komuniké akční skupiny pro Sýrii („ženevské komuniké“) ze dne 30. června 2012,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a na Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že do 16. května 2013 zaregistroval Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) celkem 1 523 626 syrských uprchlíků v sousedních zemích a v severní Africe; vzhledem k tomu, že podle odhadů je celkový počet uprchlíků, včetně neregistrovaných, mnohem vyšší; vzhledem k tomu, že podle UNHCR je 7 milionů Syřanů odkázáno na pomoc, z toho 3,1 milionu dětí, a že k 6. květnu 2013 bylo vnitřně vysídleno 4,25 milionu osob; vzhledem k tomu, že podle téhož zdroje je počet uprchlíků (včetně osob čekajících na registraci) v přijímajících zemích k 16. květnu 2013 následující: Turecko – 347 815, Libanon – 474 461, Jordánsko – 474 405, Irák – 148 028, Egypt – 68 865, Maroko, Alžírsko a Libye – 10 052 (registrovaných); vzhledem k tomu, že každodenně prchají tisíce Syřanů do sousedních zemí a že UNHCR očekává do konce roku 2013 celkem 3,5 milionů syrských uprchlíků;

B.  vzhledem k tomu, že počet syrských uprchlíků a lidí v nouzi se dramaticky zvyšuje, protože politická a humanitární situace se zhoršuje s každým dalším dnem pokračujícího ozbrojeného konfliktu; vzhledem k tomu, že do sousedních zemí i dalších zemí prchlo nejen civilní obyvatelstvo, ale i několik bývalých politických a vojenských vůdců režimu, jakož i velvyslanců; vzhledem k tomu, že ozbrojený konflikt v Sýrii představuje vážnou hrozbu pro křehkou bezpečnost a stabilitu celého regionu; vzhledem k nebezpečí, že důsledky ozbrojeného konfliktu přestanou být pociťovány v okolních státech ojediněle, ale že se stanou strukturálním problémem; vzhledem k tomu, že EU a mezinárodní společenství si nemůže dovolit další katastrofu; vzhledem k tomu, že celoregionální politická, bezpečnostní a humanitární katastrofa by přesáhla možnosti reakce mezinárodního společenství;

C.  vzhledem k tomu, že mezi tisíci osobami, které uprchly ze Sýrie, jsou dezertéři z ozbrojených sil, kteří nechtěli páchat válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti, nebo osoby, které se z podobných důvodů vyhýbají vojenské službě;

D.  vzhledem k tomu, že OSN zveřejnila v květnu 2013 odhady, podle nichž v důsledku násilí v Sýrii zahynulo minimálně 80 000 lidí, většinou civilistů;

E.  vzhledem k tomu, že většinu Syřanů postihly důsledky zničení základní infrastruktury včetně škol a nemocnic, devalvace měny, rostoucí ceny potravin, výpadky v zásobování palivem a elektřinou a nedostatek vody, potravin a léků; vzhledem k tomu, že fyzický přístup k lidem potřebujícím humanitární pomoc je v Sýrii nadále výrazně omezen a závisí na spolupráci Assadovy vlády;

F.  vzhledem k tomu, že podle zpráv agentur OSN bylo dosaženo pokroku při organizování konvojů s pomocí, na nichž se podílí vícero agentur, přes linie konfliktu do oblastí kontrolovaných vládou nebo opozicí i do oblastí bojů; vzhledem k tomu, že byrokratické překážky a kontrolní stanoviště v celé zemi (v oblastech kontrolovaných jak vládou tak opozicí) brání účinné humanitární pomoci ve všech částech Sýrie;

G.  vzhledem k tomu, že registrace je stále nejdůležitějším způsobem, jak lze osoby v nouzi identifikovat, chránit a pomáhat jim, a to zejména v případě nově příchozích, kteří mají zvláštní potřeby, včetně tělesně postižených osob, starších osob, mladistvých bez doprovodu a dětí odloučených od rodin, s cílem poskytnout jim přednostní pomoc;

H.  vzhledem k tomu, že přijímací země během ozbrojeného konfliktu ponechaly otevřené hranice, ale zvolily různé způsoby přijímání utečenců; vzhledem k tomu, že jejich kapacity k přijímání rostoucího přílivu utečenců a možnosti zajistit jim útočiště se dostaly na hranici únosnosti, protože podél hranic začíná pravidelně docházet k „incidentům“; vzhledem k tomu, že se Libanon rozhodl pro politiku „bez táborů“ a ve velké míře absorboval utečence do místních komunit; vzhledem k tomu, že přibližně tři čtvrtiny syrských uprchlíků v sousedních zemích žije mimo tábory v městských oblastech; vzhledem k tomu, že přibližně 350 000 Syřanů zůstává ve 23 uprchlických táborech v Turecku, Jordánsku a Iráku;

I.  vzhledem k tomu, že humanitární organizace se v současné době zabývají situací syrských uprchlíků v Jordánsku, Libanonu a Iráku a zaměřují se hlavně na ženy a děti, které mají zvláštní potřeby, ale v městských uprchlických komunitách se jim často nedostává potřebné pomoci; vzhledem k tomu, že rozmístění uprchlíků po celé zemi vyžaduje komplexní program registrace v obcích;

J.  vzhledem k tomu, že země, jež přijímají uprchlíky, samy čelí obrovským vnitrostátním problémům, včetně hospodářské nestability, inflace a nezaměstnanosti, přičemž Libanon a Jordánsko jsou obzvlášť zranitelné;

K.  vzhledem k tomu, že pro mnoho syrských uprchlíků je stále těžší platit nájemné, jelikož vzrůstá přeplněnost ubytovacích kapacit a poptávka po ubytování a jeho ceny se zvyšují; vzhledem k tomu, že uprchlíci se potýkají se značnými problémy souvisejícími s tím, že mají vyšší výdaje než příjmy a omezené pracovní možnosti, jejich úspory jsou vyčerpány a roste jejich zadluženost; vzhledem k tomu, že konkurence na pracovním trhu a rostoucí ceny potravin jsou faktory, které zhoršují napětí mezi místním obyvatelstvem a uprchlíky, zejména v Libanonu a Jordánsku, které dohromady poskytly útočiště více než 1 milionu uprchlíků;

L.  vzhledem k tomu, že je nezbytné pokračovat v úsilí o zvýšení podpory pro hostitelské komunity, aby i nadále mohly nechat své hranice otevřené, pomáhat uprchlíkům a zajišťovat požadovanou infrastrukturu a aby se uvolnilo napětí a snížila zátěž těchto komunit;

M.  vzhledem k tomu, že omezené finanční prostředky stále brání včasnému a účinnému poskytování základní humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že SHARP požaduje finanční prostředky v celkové výši 563 milionů USD, aby bylo možné řešit potřeby lidí v Sýrii; vzhledem k tomu, že k 6. květnu 2013 bylo k dispozici pouze 61 % prostředků pro plán reakce;

N.  vzhledem k tomu, že nynější regionální plán reakce OSN (č. 4) se přepracovává na období do prosince 2013; vzhledem k tomu, že dne 7. června 2013 zahájí OSN novou výzvu k financování, která bude zohledňovat rostoucí počet uprchlíků ze Sýrie a jejich trvalé potřeby, stejně jako výzvu k větší podpoře hostitelských vlád a komunit, pro což jsou pravděpodobně zapotřebí 3 miliardy USD;

O.  vzhledem k tomu, že podle zpráv humanitárních organizací bylo skutečně poskytnuto pouze 30 až 40 % celkových finančních prostředků dosud slíbených mezinárodním společenstvím;

P.  vzhledem k tomu, že hrozí, že míru humanitární pomoci nebude možné udržet; vzhledem k tomu, že všechny zúčastněné humanitární subjekty potřebují finanční podporu ve výši, která přesahuje rámec obvyklých rozpočtů humanitární pomoci tradičních dárců; vzhledem k tomu, že pro uspokojení základních potřeb v souvislosti se syrskou krizí se musí vytvořit mimořádné mechanismy financování;

Q.  vzhledem k tomu, že EU je největším dárcem; vzhledem k tomu, že 22. dubna 2013 činila částka vyčleněná na humanitární pomoc ze strany EU v reakci na syrskou krizi téměř 473 milionů EUR, včetně 200 milionů EUR od samotné EU a přibližně 273 milionů EUR od členských států; vzhledem k tomu, že dne 12. května 2013 Komise oznámila dodatečné finanční zdroje vy výši 65 milionů EUR;

R.  vzhledem k tomu, že 400 000 palestinských uprchlíků bylo postiženo konfliktem přímo v Sýrii; vzhledem k tomu, že Palestinci ve velké míře zachovali v tomto konfliktu neutralitu; vzhledem k tomu, že Agentura OSN pro pomoc a práci registruje téměř 50 000 Palestinců v Libanonu a téměř 5 000 v Jordánsku; vzhledem k tomu, že Jordánsko uzavřelo své hranice Palestincům utíkajícím před konfliktem v Sýrii, a vzhledem k tomu, že je jim ve velké míře bráněno pracovat v Libanonu; vzhledem k tomu, že rovněž iráčtí, afghánští, somálští a súdánští uprchlíci v Sýrii stojí před novým vysídlením;

S.  vzhledem k tomu, že se bezpečnostní situace v jordánském táboře Zaatarí zhoršila a že v něm dochází ke krádežím a požárům; vzhledem k tomu, že tábor Zaatarí s více než 170 000 obyvatel se stal čtvrtým největším městem Jordánska; vzhledem k tomu, že nepokoje a násilné protesty v uprchlických táborech jsou vyvolány špatnými podmínkami a prodlením při dodávkách pomoci; vzhledem k tomu, že celkový nedostatek bezpečnosti nadále ohrožuje životy v táborech a má negativní dopad i na humanitární pracovníky; vzhledem k tomu, že humanitární pracovníci byli napadeni, hospitalizováni a dokonce zabiti při rozdělování pomoci a že novináři byli zbiti;

T.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodních organizací jsou ženy a dívky v uprchlických táborech oběťmi sexuálního násilí a znásilnění, které se používají také jako válečná zbraň; vzhledem k tomu, že pro syrské uprchlíky, kteří přežili sexuální násilí, není k dispozici odpovídající lékařská pomoc; vzhledem k tomu, že nepřiměřený počet mladých dívek a žen se v uprchlických táborech vdává; vzhledem k tomu, že podle vícera zdrojů dochází v uprchlických táborech k islámským dočasným manželstvím se syrskými uprchlíky (tzv. manželství pro potěšení nebo manželství mut´ah);

U.  vzhledem k tomu, že v březnu 2013 zahájila OSN nezávislé vyšetřování tvrzení o možném použití chemických zbraní v Sýrii; vzhledem k tomu, že tato tvrzení mohla přispět k masovému odchodu obyvatel; vzhledem k tomu, že syrský režim odmítl vstup vyšetřovacímu týmu OSN do země;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad probíhající humanitární krizí v Sýrii a nad jejími důsledky pro sousední země; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že by se počet uprchlíků prchajících ze Sýrií mohl i nadále zvyšovat; připomíná, že primární odpovědnost za péči o blaho svého lidu má vláda prezidenta Assada;

2.  znovu co nejostřeji odsuzuje brutalitu syrského režimu a zvěrstev, kterých se dopustil na vlastním obyvatelstvu; vyjadřuje nejhlubší politování nad závažným, rozšířeným a systematickým porušováním lidských práv a eventuálními zločiny proti lidskosti, které schvalují nebo jichž se dopouštějí syrské orgány, syrská armáda, bezpečnostní síly a přidružené milice; odsuzuje mimosoudní hromadné popravy a veškeré další porušování lidských práv, jehož se dopouštějí skupiny a ozbrojené síly bojující proti režimu prezidenta Assada; znovu vyzývá prezidenta Bašára Assada a jeho režim k okamžitému odstoupení, které umožní, aby v Sýrii došlo k mírové, inkluzivní a demokratické transformaci v syrské režii;

3.  vyzývá veškeré ozbrojené zúčastněné strany, aby násilí v Sýrii okamžitě ukončily; znovu klade důraz na to, že všichni aktéři zapojení v této krizi musí dodržovat mezinárodní humanitární právo, jehož cílem je chránit civilní obyvatelstvo; znovu zdůrazňuje, že osoby zodpovědné za rozsáhlá, systematická a hrubá porušování lidských práv spáchaná v Sýrii během posledních 24 měsíců musí být pohnány k odpovědnosti a předvedeny před soud; v této souvislosti silně podporuje výzvy vysoké komisařky OSN pro lidská práva, aby situace v Sýrii byla řešena u Mezinárodního trestního soudu;

4.  vyjadřuje soustrast rodinám obětí; oceňuje jeho odvahu syrského lidu a znovu mu vyslovuje svou solidaritu v boji za svobodu, důstojnost a demokracii;

5.  je přesvědčen, že řešení konfliktu spočívá v politických mechanismech umožňujících politický proces pod vedením Sýrie, který podpoří rychlé, spolehlivé a účinné politické řešení, na němž se budou podílet všichni, kteří skutečně usilují o změnu, a při němž se zajistí dodržování univerzálních hodnot demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod, a to se zvláštním ohledem na práva etnických, kulturních a náboženských menšin a žen; znovu potvrzuje, že je otázkou prvořadé důležitosti, aby se humanitární a politické záležitosti oddělily, a usnadnil se tak přístup k lidem v nouzi; vyzývá EU a Evropskou službu pro vnější činnost, aby vypracovaly plán politické správy v osvobozených oblastech, včetně možnosti odstranění hospodářských sankcí;

6.  bere na vědomí, že všichni dezertéři ze Sýrie mají nárok na další ochranu vzhledem k tomu, že jim hrozí riziko z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v odstavci 26 pokynů UNHCR, tedy „vysoké nebo nepřiměřeně tvrdé“ tresty, možná i mučení, nelidské nebo ponižující zacházení či dokonce svévolné popravy;

7.  vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, především Rusko a Čínu, aby dostáli své odpovědnosti ukončit násilí a represe vůči syrskému lidu, mimo jiné tím, že podpoří přijetí rezolucí Rady bezpečnosti OSN vycházející z tiskových prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 18. dubna 2013 a mandát dodávek humanitární pomoci ve všech oblastech Sýrie; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby vyvinula veškeré úsilí potřebné k zajištění přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN a aby v tomto směru vyvinula účinný diplomatický tlak na Rusko i Čínu; vyzývá EU, aby i nadále společně s Radou bezpečnosti OSN a v úzké spolupráci s USA, Tureckem a Ligou arabských státù zjišťovala všechny možnosti, jež se nabízí v rámci koncepce „odpovědnost chránit“, aby pomohla syrskému lidu a zastavila krveprolití; rozhodně podporuje činnost nezávislé vyšetřovací komise zabývající se situací v Sýrii a vítá její aktualizovanou zprávu;

8.  podporuje společnou výzvu ministra zahraničních věcí USA Johna Kerryho a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova týkající se svolání mezinárodní konference o Sýrii, která by se měla uskutečnit co nejdříve v návaznosti na konferenci v Ženevě v červnu 2012;

9.  vyjadřuje znepokojení nad sílící militarizací konfliktu a nábožensky motivovaným násilím; bere na vědomí úlohu různých regionálních aktérů, včetně dodávek zbraní, a vyjadřuje znepokojení nad přeshraničním dosahem syrského konfliktu v sousedních zemích, pokud se jedná o humanitární krizi, bezpečnost a stabilitu; rozhodně odsuzuje bombové útoky na automobily ze dne 11. května 2013, při nichž bylo zabity a zraněny desítky osob poblíž základny syrských uprchlíků v městě Reyhanli v provincii Hatay v jihovýchodním Turecku, jakož i případy, kdy syrské ozbrojené síly střílely z děl nebo ručních zbraní do sousedních zemí; podporuje skutečnost, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku odsoudila všechny druhy teroristických útoků;

10.  zdůrazňuje, že EU má zvláštní odpovědnost za stabilitu a bezpečnost ve svém sousedství, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a komisaře pro rozšíření a evropskou politiku sousedství, aby zajistili vedoucí úlohu EU, pokud bude třeba zabránit tomu, aby se ozbrojený konflikt v Sýrii přelil do sousedních zemí;

11.  vyjadřuje uznání hostitelským společenstvím a zemím sousedícím se Sýrií, zejména Jordánsku, Libanonu, Turecku a Iráku, za jejich mimořádnou vynalézavost při poskytování přístřeší a humanitární pomoci rodinám prchajícím před válkou v Sýrii, je však vážně znepokojen nebezpečnou úrovní přesycení, k němuž se tyto státy blíží vzhledem k přílivu syrských uprchlíků, což by mohlo vést k bezprecedentní regionální nestabilitě;

12.  podporuje a vítá významný přínos Komise a členských států k mezinárodním programům humanitární pomoci a politické vůdcovství, které prokázala komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí; vítá diverzifikaci humanitárních partnerů v Sýrii ze strany Komise za účelem poskytování účinnější a rozšířenější pomoci, zejména v regionech mimo vládní kontrolu; vyzývá činitele EU a členské státy, aby lepším způsobem koordinovaly svá opatření a pomoc v Sýrii i mimo ni;

13.  naléhavě žádá Komisi, aby s cílem řešit humanitární krizi v Sýrii a sousedních zemích předložila komplexní balíček opatření podpory, jenž může sloužit jako příklad pro další významné dárce a opírá se o tři pilíře: I. zvýšenou humanitární pomoc (přes ECHO), ii) podporu hostitelským zemím při posilování místních komunit a zvyšování kapacity a infrastruktury (přes DEVCO) a iii) rychlé zavedení souboru opatření makrofinanční pomoci pro Libanon a Jordánsko;

14.  zdůrazňuje, že je důležité ponechat mezinárodní hranice otevřené, a vyzývá mezinárodní společenství, aby velkoryse podpořilo Libanon a Jordánsko při zvládání rostoucího přívalu uprchlíků; naléhavě vyzývá všechny regionální hostitelské vlády a další aktéry, aby dodržovaly zásady nenavracení a rovného zacházení s uprchlíky;

15.  vyzývá EU, aby přijala vhodná zodpovědná opatření vzhledem k možnému přílivu uprchlíků do svých členských států;

16.  vyzývá členské státy, aby okamžitě přestaly používat praxi prodlužování doby zadržení a praxi navracení uprchlíků, jelikož se jedná o přímé porušení mezinárodního práva a práva EU;

17.  žádá, aby byla poskytnuta okamžitá humanitární pomoc všem potřebným v Sýrii, zejména zraněným, uprchlíkům, vnitřně vysídleným osobám a ženám a dětem; v této souvislosti oceňuje úsilí Mezinárodního výboru červeného kříže a Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA); žádá Assadovu vládu, aby umožnila humanitárním organizacím neomezený vstup do země; zdůrazňuje, že je zapotřebí prohloubit spolupráci mnoha subjektů, které v místě působí, konkrétně místních orgánů, mezinárodních a nevládních organizací, a rovněž spolupráci na hranici; domnívá se, v tomto ohledu by byly přínosem protokoly o poskytování pomoci a monitorování situace na hranici;

18.  vyzývá EU, aby podpořila zřízení bezpečných útočišť podél syrsko-tureckých hranic i na syrském území a aby mezinárodní společenství vytvořilo humanitární koridory;

19.  vítá obrovské akce humanitární pomoci, na nichž se podílejí mezinárodní i místní organizace pod záštitou OCHA a UNHCR, a vzdává hold všem mezinárodním i místním humanitárním a zdravotnickým pracovníkům za jejich odvahu a vytrvalost; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby posílily ochranu civilistů včetně humanitárních pracovníků a zdravotnických pracovníků; naléhavě žádá mezinárodní společenství, aby našlo řešení současné nejistoty a problémů v oblasti práva a pořádku v uprchlických táborech mimo jiné vytvořením nové bezpečnostní iniciativy v táborech; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a ulehčily přístup k humanitární pomoci, čímž umožní humanitárním pracovníkům v tomto státě i mimo něj vyrovnat se s rostoucími potřebami;

20.  vyzývá všechny země, a zejména členské státy EU, aby urychleně splnily závazky, které přijaly na dárcovské konferenci v Kuvajtu dne 30.ledna 2013; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby vytvořily mechanismy odpovědnosti s cílem zajistit, aby se všechny přislíbené prostředky dostaly k určeným příjemcům;

21.  odsuzuje používání sexuálního násilí v syrském ozbrojeném konfliktu, které slouží rovněž jako válečná zbraň a proto je válečným zločinem; naléhavě vyzývá EU a mezinárodní společenství k vyčlenění zvláštních prostředků na ukončení sexuálního násilí a vyzývá hostitelské komunity, aby zajistily náležitou lékařskou péči těm, kteří se stali obětí sexuálního násilí;

22.  vyzývá dárce, aby s ohledem na rostoucí potřeby palestinských uprchlíků v Sýrii a v sousedních zemích vhodným způsobem finančně podpořili agenturu UNRWA a vyzývá agenturu UNRWA, aby velkoryse podpořila pokračující úsilí o posílení odolnosti těchto uprchlíků a minimalizaci jejich utrpení a vysídlení;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0057.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0351.

Právní upozornění - Ochrana soukromí