Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2558(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0187/2013

Texte depuse :

B7-0187/2013

Dezbateri :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0227

Texte adoptate
PDF 301kWORD 30k
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg
Negocieri privind acordul comercial și de investiții între UE și SUA
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 23 mai 2013 referitoare la negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale Americii (2013/2558(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația comună a summitului UE-SUA din 28 noiembrie 2011 și Declarația comună a Consiliului Economic Transatlantic UE-SUA (TEC) din 29 noiembrie 2011,

–  având în vedere Raportul final din 11 februarie 2013 al Grupului de lucru la nivel înalt (HLWG) pentru locuri de muncă și creștere economică(1),

–  având în vedere Declarația comună din 13 februarie 2013 a președintelui SUA, Barack Obama, președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy(2),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 23 octombrie 2012 referitoare la relațiile comerciale și economice cu Statele Unite(4),

–  având în vedere Declarația comună a celei de a 73-a reuniuni interparlamentare a Dialogului transatlantic al legislatorilor (TLD), organizată la Washington în perioada 30 noiembrie-1 decembrie 2012,

–  având în vedere versiunea finală a proiectului de raport din martie 2013 al Centrului de Cercetare pentru Politici Economice (Londra) intitulat „Reducerea obstacolelor transatlantice din calea comerțului și a investițiilor: o evaluare economică”(5),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât UE și SUA sunt cei doi actori cei mai importanți pe plan mondial în domeniul schimburilor comerciale și al investițiilor, totalizând împreună aproape jumătate din PIB-ul mondial și o treime din schimburile comerciale mondiale;

B.  întrucât piețele UE și SUA sunt profund integrate, valoarea schimburilor comerciale bilaterale zilnice de bunuri și servicii ridicându-se la aproape două miliarde EUR, sprijinind, astfel, milioane de locuri de muncă în ambele economii, și întrucât investițiile UE și SUA constituie adevăratul motor al relației transatlantice, investițiile bilaterale în 2011 depășind în total suma de 2 394 trilioane EUR;

C.  întrucât, potrivit Raportului de evaluare a impactului pregătit de Comisia Europeană, ce are la bază un raport al Centrului de Cercetare pentru Politici Economice, un parteneriat transatlantic în domeniul comerțului și investițiilor ambițios și cuprinzător - odată implementat pe deplin - ar putea aduce în ansamblul său beneficii economice semnificative atât pentru UE (119,2 miliarde EUR pe an), cât și pentru SUA (94,9 miliarde EUR pe an); întrucât exporturile UE către SUA ar putea crește, astfel, cu 28 %, iar exporturile totale ale UE ar putea crește cu 6 %, fiind atât în beneficiul exportatorilor de bunuri și servicii din UE, cât și în cel al consumatorilor din UE;

D.  întrucât UE și SUA împărtășesc valori comune, sisteme juridice comparabile și standarde ridicate, chiar dacă diferite, în domeniul muncii, protecției consumatorilor și al protecției mediului;

E.  întrucât economia mondială se confruntă cu provocări și cu emergența unor noi actori, iar atât UE, cât și SUA trebuie să exploateze la maximum potențialul deplin al unei cooperări economice mai strânse, în vederea amplificării beneficiilor comerțului internațional, pentru depășirea crizei economice și realizarea unei redresări economice globale sustenabile;

F.  întrucât, în urma summitului UE-SUA din noiembrie 2011, HLWG a fost însărcinat să identifice opțiuni pentru intensificarea schimburilor comerciale și a investițiilor pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, creșterea economică și competitivitatea într-un mod reciproc avantajos;

G.  întrucât HLWG a analizat împreună o gamă largă de potențiale opțiuni pentru extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor transatlantice și a ajuns în raportul său final la concluzia că un acord cuprinzător în domeniul comerțului și al investițiilor ar reprezenta beneficiul cel mai semnificativ pentru ambele economii;

H.  întrucât UE este convinsă că dezvoltarea și consolidarea sistemului multilateral reprezintă obiectivul crucial; întrucât, cu toate acestea, acest fapt nu împiedică acordurile bilaterale să depășească angajamentele din cadrul OMC și să fie complementare normelor multilaterale, având în vedere faptul că atât acordurile regionale, cât și acordurile de liber schimb duc la o armonizare sporită a standardelor și la o mai amplă liberalizare, ce este benefică sistemului comercial multilateral;

I.  întrucât, la 12 martie 2013, Comisia a propus autorizarea deschiderii negocierilor și a proiectului de directive de negociere ce urmează a fi analizate în cadrul Consiliului,

Contextul strategic, politic și economic

1.  consideră că ar trebui reafirmată și accentuată importanța strategică a relației economice UE-SUA și că cele două părți ar trebui să elaboreze abordări comune în ceea ce privește schimburile comerciale, investițiile și aspectele comerciale la nivel mondial, cum ar fi standardele, normele și reglementările, pentru a dezvolta o viziune transatlantică mai amplă și un set comun de obiective strategice;

2.  consideră că este crucial ca UE și SUA să valorifice potențialul încă neexploatat al unei adevărate piețe transatlantice integrate pentru a maximiza crearea de locuri de muncă decente și a stimula potențialul de creștere economică inteligentă, solidă, sustenabilă și echilibrată; consideră că a sosit momentul pentru acest lucru, date fiind actuala criză economică, situația piețelor financiare și a condițiilor de finanțare, nivelul ridicat al datoriei publice, ratele ridicate ale șomajului și previziunile modeste de creștere economică de ambele părți ale Atlanticului, precum și beneficiile unui răspuns cu adevărat coordonat la aceste probleme comune;

3.  consideră că UE ar trebui să își pună în valoarea vasta experiență în domeniul negocierii unor acorduri comerciale bilaterale profunde și cuprinzătoare pentru a obține rezultate și mai ambițioase în negocierile cu SUA;

Raportul final al HLWG

4.  salută publicarea Raportului final al HLWG și sprijină întru totul recomandarea de lansare a negocierilor pentru un acord cuprinzător în domeniul comerțului și al investițiilor;

5.  salută accentul pus, în cadrul Raportului final, pe: (i) îmbunătățirea ambițioasă a accesului reciproc la piață pentru bunuri, servicii, investiții și achiziții publice la toate nivelurile de guvernare; (ii) reducerea barierelor netarifare (BNT) și o compatibilitate sporită a regimurilor de reglementare; și (iii) dezvoltarea unor norme comune pentru a aborda provocările și oportunitățile împărtășite de la nivel mondial în domeniul comercial;

6.  susține punctul de vedere potrivit căruia, date fiind tarifele medii scăzute deja existente, cheia pentru deblocarea potențialului relației transatlantice se află în abordarea barierelor netarifare (BNT), care constau, în principal, din proceduri vamale, standarde tehnice și din restricții normative pur interne; susține obiectivul propus de HLWG ce vizează trecerea treptată spre o piață transatlantică și mai integrată;

7.  salută recomandarea privind explorarea unor noi modalități de reducere a costurilor inutile și a întârzierilor administrative, aferente reglementării, obținându-se, în același timp, nivelurile de sănătate, siguranță și protecție a mediului considerate adecvate de către fiecare parte, sau îndeplinindu-se în alt mod obiectivele de reglementare legitime;

Mandat de negociere

8.  reiterează sprijinul său pentru un acord cuprinzător aprofundat și cuprinzător cu SUA în domeniul schimburilor comerciale și al investițiilor, care ar sprijini crearea unor locuri de muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii europeni, ar fi în beneficiul direct al consumatorilor europeni, ar deschide întreprinderilor din UE, în special IMM-urilor, noi oportunități de a vinde bunuri și servicii în SUA, ar asigura accesul deplin la piețele achizițiilor publice din SUA și ar îmbunătăți oportunitățile pentru investițiile UE în SUA;

9.  solicită Consiliului să adopte măsuri ca urmare a recomandărilor cuprinse în Raportul final al HLWG și să autorizeze Comisia să înceapă negocierile cu privire la un acord cu SUA privind un parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP);

10.  subliniază că acordul TTIP ar trebui să fie ambițios și obligatoriu pentru toate nivelurile de guvernare de ambele părți ale Atlanticului, inclusiv autoritățile de reglementare și alte autorități competente; subliniază că acordul ar trebui să ducă la o deschidere reală și de lungă durată a pieței, pe baze reciproce, și la facilitarea, în practică, a schimburilor comerciale și ar trebui să acorde o atenție deosebită modalităților structurale de obținere a unei convergențe transatlantice sporite în materie de reglementare; consideră că acordul ar trebui să evite riscul de a aduce prejudicii la adresa diversității culturale și lingvistice a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor audiovizuale și culturale;

11.  consideră că este indispensabil ca Uniunea și statele sale membre să își mențină posibilitatea de a păstra și dezvolta propriile politici culturale și audiovizuale, acest lucru realizându-se în cadrul actelor lor legislative, normative și convenționale; solicită, prin urmare, ca excluderea serviciilor cu conținut cultural și audiovizual, inclusiv online, să fie clar prevăzută în mandatul de negociere;

12.  subliniază faptul că proprietatea intelectuală este una dintre forțele motrice ale inovației și a creației și un pilon al economiei bazate pe cunoaștere, și că acordul ar trebui să includă o protecție solidă a unor domenii de drepturi de proprietate intelectuală (DPI) precise și clar definite, inclusiv indicațiile geografice, și ar trebui să fie în conformitate cu acordurile internaționale existente; consideră că alte aspecte divergente aferente DPI ar trebui soluționate în conformitate cu standardele internaționale în materie de protecție;

13.  consideră că acordul ar trebui să garanteze respectarea deplină a standardelor drepturilor fundamentale ale UE; reiterează sprijinul său pentru un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, care ar trebui să fie benefic consumatorilor de ambele părți ale Atlanticului; consideră că acordul ar trebui să țină seama de prevederile Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

14.  reamintește importanța sectorului transporturilor în ceea ce privește creșterea economică și locurile de muncă, în special în sectorul aviației, în care piețele UE și SUA reprezintă 60% din traficul aerian mondial; subliniază că negocierile ar trebui să abordeze în mod semnificativ restricțiile actuale asupra serviciilor de transport maritim și aerian ce sunt deținute de întreprinderile europene, inclusiv în ce privește participarea străină la proprietatea asupra companiilor aeriene și reciprocitatea în ceea ce privește cabotajul, precum și verificarea încărcăturilor maritime;

15.  evidențiază valoarea evaluării de risc și a schimbului de informații între cele două părți în ceea ce privește supravegherea pieței și identificarea produselor contrafăcute;

16.  salută, în special, recomandarea HLWG, potrivit căreia UE și SUA ar trebui să abordeze aspectele legate de mediu și muncă ale comerțului și dezvoltării sustenabile; consideră că experiența acordurilor comerciale anterioare ale UE și angajamentele de lungă durată dintre UE și SUA ar trebui luată în considerare cu scopul de a consolida elaborarea și punerea în aplicare a reglementărilor și politicilor din domeniul muncii și al mediului, precum și de a promova standardele fundamentale și criteriile de referință ai OIM, precum și locurile de muncă decente și dezvoltarea sustenabilă; încurajează armonizarea standardelor în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI); recunoaște că atingerea unor standarde comune este probabil să prezinte provocări atât de natură tehnic cât și politică, și subliniază că obiectivul comun ar trebui să îl constituie garanția că nu există nici o diminuare a ambițiilor în materie de mediu;

17.  subliniază sensibilitatea anumitor domenii ale negocierilor, precum sectorul agricol, în care pozițiile SUA și UE cu privire la OMG-uri, clonare și sănătatea consumatorilor sunt divergente; consideră că o cooperare consolidată în materie de schimburi comerciale agricole reprezintă o oportunitate și subliniază importanța unui rezultat ambițios și echilibrat în acest domeniu; subliniază că acordul nu trebuie să aducă atingere valorilor fundamentale ale niciuneia dintre părți, de exemplu principiului precauției al UE; invită SUA să ridice interdicția importului de produse bovine din UE, ca măsură de consolidare a încrederii;

18.  subliniază faptul că serviciile financiare trebuie incluse în negocierile pentru acordul TTIP și solicită, în acest sens, să se acorde o atenție deosebită echivalării, recunoașterii reciproce, convergenței și extrateritorialității, având în vedere că acestea reprezintă aspecte majore pentru ambele părți; subliniază, de asemenea, că convergența spre un cadru comun de reglementare în domeniul financiar între UE și SUA ar fi benefică; evidențiază faptul că, deși accesul la piață ar trebui considerat ca o măsură pozitivă, procesele de supraveghere prudențială sunt vitale pentru ajungerea la o convergență adecvată; subliniază faptul că impactul negativ al extrateritorialității ar trebui minimizat și nu ar trebui să se permită ca acesta să distragă atenția de la o abordare coerentă în privința reglementării serviciilor financiare;

19.  își reafirmă sprijinul pentru eliminarea barierelor de reglementare inutile și încurajează Comisia și Administrația SUA să includă în acord mecanisme (inclusiv cooperarea în materie de reglementare într-un stadiu timpuriu în amonte) menite să contribuie la evitarea viitoarelor obstacole; consideră că o mai bună reglementare și reducerea sarcinilor administrative și de reglementare sunt chestiuni care trebuie să figureze în prim-plan în negocierile TTIP, și că o mai mare convergență transatlantică în materie de reglementare ar trebui să ducă la o reglementare îmbunătățită, ușor de înțeles și de aplicat, în special pentru IMM-uri;

20.  își reiterează convingerea că un acord cuprinzător UE-SUA în domeniul schimburilor comerciale și al investițiilor poate conduce la o situație favorabilă ambelor economii și că un grad mai mare de integrare ar multiplica în mod considerabil câștigurile pentru ambele economii; este convins că alinierea standardelor tehnice de reglementare din UE și SUA, acolo unde este posibil, ar garanta faptul că UE și SUA vor continua să stabilească standarde globale și ar deschide calea unor standarde la nivel internațional; este ferm convins că beneficiile pe care prezentul acord le aduce schimburilor comerciale internaționale și standardizării trebuie analizate și formulate cu atenție;

21.  reamintește nevoia unei deschideri proactive din partea Comisiei și a unei implicări continue și transparente a unui grup extins de părți interesate, inclusiv reprezentanții întreprinderilor, ai organizațiilor de mediu, agricole, ai consumatorilor și lucrătorilor pe toată durata procesului de negociere, pentru a garanta dezbateri bazate pe fapte, a obține contribuții proporționale de la toate părțile și a asigura sprijinul public prin luarea în considerare a preocupărilor părților interesate; încurajează toate părțile interesate să participe în mod activ și să prezinte inițiative și informații pertinente pentru negocieri;

22.  atrage atenția cu privire la faptul că, în timp, calitatea ar trebui să aibă câștig de cauză și speră că negociatorii nu se vor pripi să ajungă la un acord care nu oferă beneficii concrete și substanțiale pentru întreprinderile, lucrătorii și cetățenii noștri;

Rolul Parlamentului

23.  așteaptă cu nerăbdare lansarea negocierilor cu SUA, urmărirea cu atenție a acestora și speră să contribuie la rezultatul pozitiv al acestora; îi reamintește Comisiei obligația de a informa Parlamentul imediat și pe deplin în toate etapele negocierilor (înainte și după rundele de negocieri); este hotărât să abordeze aspectele legislative și de reglementare care pot apărea în cadrul negocierilor și al viitorului acord; își reafirmă răspunderea sa fundamentală de a-i reprezenta pe cetățenii Uniunii Europene și așteaptă cu nerăbdare să faciliteze dezbateri incluzive și deschise pe durata procesului de negociere; este hotărât să își asume un rol proactiv în colaborarea cu omologii din SUA în momentul introducerii unor noi reglementări;

24.  își asumă angajamentul de a coopera îndeaproape cu Consiliul, Comisia, Congresul SUA, Administrația SUA și părțile interesate, pentru a exploata la maximum potențialul economic, social și de mediu al relației economice transatlantice și a consolida rolul de lider al UE și al SUA în domeniul liberalizării și reglementării schimburilor comerciale și investițiilor străine; este hotărât să încurajeze o cooperare bilaterală UE-SUA mai aprofundată în vederea afirmării rolului lor de lideri în schimburile comerciale și investițiile internaționale;

25.  reamintește că Parlamentului i se va solicita să aprobe viitorul acord TTIP, așa cum este prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și că, prin urmare, ar trebui să se țină cont în mod corespunzător de pozițiile acestuia în toate etapele;

26.  reamintește că Parlamentul va încerca să monitorizeze implementarea viitorului acord;

o
o   o

27.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Administrației și Congresului SUA.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_150519.pdf
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/135324.pdf
(4) Texte adoptate, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_150737.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate