Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2929(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0198/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0198/2013

Viták :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Szavazatok :

PV 23/05/2013 - 13.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0228

Elfogadott szövegek
PDF 236kWORD 31k
2013. május 23., Csütörtök - Strasbourg
Mianmar/Burma hozzáférése az általános tarifális preferenciákhoz
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Az Európai Parlament 2013. május 23-i állásfoglalása az általános tarifális preferenciák Mianmar/Burma számára történő visszaállításáról (2012/2929(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Burmáról/Mianmarról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2012. április 20-i(1) és a 2012. november 22-i állásfoglalására(2), továbbá a muszlim rohingja kisebbség burmai/mianmari üldözéséről szóló, 2012. szeptember 13-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az uniós Külügyek Tanácsa Burmáról/Mianmarról szóló, 2012. április 23-i következtetéseire,

–  tekintettel Catherine Ashton, az EU főképviselője és Karel De Gucht, az EU kereskedelmi biztosa 2012. június 15-i közös nyilatkozatára, amelyben az általános tarifális preferenciák Burma/Mianmar számára történő visszaállítását kérték, valamint az EU főképviselője szóvivőjének 2013. február 6-i nyilatkozatára, amelyben bejelentette egy Mianmar és EU közötti, a gazdasági együttműködés erősítését szolgáló munkacsoport lehetséges felállítását,

–  tekintettel a Mianmartól/Burmától az általános tarifális preferenciák ideiglenes megvonásáról szóló 552/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM (2012)0524),

–  tekintettel az általános tarifális preferenciák jelenlegi rendszerének (GSP) alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Konferenciának az ILO alapokmánya 33. cikkének értelmében Mianmarral kapcsolatban elfogadott intézkedésekről szóló, 2012. június 13-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Mianmar és az ILO által a kényszermunka 2015. december 31-ig való felszámolására vonatkozóan kidolgozott közös stratégiára, amelyet a mianmari/burmai hatóságok 2012. július 5-én hagytak jóvá,

–  tekintettel a 2012. július 11-i, „A felelősségteljes burmai beruházásokról szóló jelentéssel kapcsolatos követelmények” című, az Egyesült Államok kormánya által összeállított dokumentumra(5),

–  tekintettel az ENSZ különmegbízottjának a burmai/mianmari emberi jogi helyzetről szóló, 2013. március 6-i jelentésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló, 1998-ban elfogadott nyilatkozatára, valamint a kényszermunka megszüntetésére (29. (1930) és 105. (1957)), az egyesülési szabadság és a kollektív szerződés jogára (87. (1948) és 98. (1949)), a gyermekmunka megszüntetésére (138. (1973) és 182. (1999)) és a foglalkoztatásban történő megkülönböztetésmentességre (100. (1951) és 111. (1958)) vonatkozóan egyetemes alapvető munkaügyi normákat előíró ILO-egyezményekre,

–  tekintettel a burmai/mianmari kormány és az Egyesült Nemzetek Szervezete által 2012. június 27-én aláírt cselekvési tervre, melynek célja annak megakadályozása, hogy a mianmari fegyveres erők gyermekeket toborozzanak és vessenek be;

–  tekintettel az ENSZ gyermekjogi egyezményére, és különösen annak 38. cikkére,

–  tekintettel az üzleti vállalkozásokra és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvekre(6) és a Külügyek Tanácsának 2009. december 8-i következtetéseire(7),

–  tekintettel az OECD multinacionális vállalkozások számára szóló, 2011 májusában frissített iránymutatásaira,

–  tekintettel Global Reporting Initiative fenntarthatósági jelentéstételre vonatkozó iránymutatásaira(8),

–  tekintettel az ENSZ felelős befektetésekre vonatkozó elveire (UNPRI),

–  tekintettel a „”Felelősségteljes vállalkozások„ csomag” című bizottsági közleményre (COM(2011)0685),

–  tekintettel a 2004/109/EK irányelv (átláthatósági irányelv) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatról (COM(2011)0683) és a meghatározott jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló 2003/51/EK bizottsági irányelv (számviteli irányelv) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatról (COM(2011)0684) jelenleg zajló tárgyalásokra,

–  tekintettel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba foglalt vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló, 2010. november 25-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a társadalmi érdekek előmozdítása, valamint a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út” című 2013. február 6-i állásfoglalására(10), továbbá a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, valamint fenntartható növekedés” című állásfoglalására(11),

–  tekintettel a 2012. február 26. és március 2. között rendezett első EP–Mianmar parlamentközi ülésre, és az arról készült jelentésre(12),

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a mianmari/burmai emberi jogi helyzet a Thein Szein elnök kormánya által hozott intézkedések ellenére továbbra is labilis;

B.  mivel Mianmar/Burma földrajzi szempontból olyan régióban helyezkedik el, amely fontos stratégiai és geopolitikai jelentőséggel bír az EU, az Egyesült Államok, Kína, India, és különösen Ausztrália számára;

C.  mivel ezek a folyamatban lévő változások jelentős lehetőségeket teremtenek az Európai Unió és Mianmar/Burma közötti jobb kapcsolatok kialakításához, a reformfolyamat támogatásához, a gazdasági, politikai és társadalmi fejlődéshez való hozzájáruláshoz;

D.  mivel a Bizottság az általános tarifális preferenciák Mianmar/Burma számára történő visszaállítását javasolja, tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) azon megállapítására, hogy a kényszermunkáról szóló ILO-egyezmény elleni jogsértések már nem tekinthetők súlyosnak és rendszeresnek;

E.  mivel az ILO becslése szerint még mindig megközelítőleg 5000 gyermekkatona van Mianmarban/Burmában;

F.  mivel óvatosságra van szükség, szem előtt tartva, hogy az ENSZ mianmari/burmai emberi jogi különmegbízottjának jelentése szerint továbbra is súlyos emberi jogi problémák állnak fenn, ideértve az önkényes fogva tartást, a lakóhely elhagyására való kényszerítést, a földkisajátítást, a gyermekkatonák bevetését, az etnikai kisebbségek elleni erőszakos megnyilvánulásokat és a gyenge igazságszolgáltatási rendszert;

G.  mivel a múltban Mianmarban/Burmában a gazdaság több ágazata, mint például a bányászat, a fakitermelés, az olaj-, a gázipar és a gátépítések közvetlenül érintettek voltak az emberi jogok súlyos megsértésében és a környezetpusztításban, ugyanakkor ezek jelentették a katonai kormány legfőbb bevételi forrását;

H.  mivel a Mianmarhoz/Burmához hasonló törékeny államokban és erőtlenül irányított övezetekben működő vállalatok esetében nagyobb a veszélye annak, hogy megsértik az emberi jogokat; mivel e kockázat elkerülése érdekében különleges intézkedésekre van szükség, amit a felelősségteljes mianmari/burmai beruházásokról szóló, az Egyesült Államok kormányához intézendő jelentésre vonatkozó követelmények is elismernek;

I.  mivel az európai vállalatok és leányvállalataik, valamint alvállalkozóik központi szerepet játszhatnak a szociális és munkaügyi normák világszerte történő előmozdításában és terjesztésében;

J.  mivel bármely Mianmarban/Burmában működő vállalattól meg kell követelni az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi normák tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségek teljesítését, ennek megfelelően azt, hogy:

   a) teljesítse nemzeti és nemzetközi jogi kötelezettségeit az emberi jogok, a szociális és munkaügyi normák és a környezetvédelmi szabályok terén,
   b) őszintén kötelezze el magát munkavállalói és tágabb értelemben az állampolgárok jogai, védelme és jólléte mellett,
   c) tartsa tiszteletben az egyesülés szabadságát és a kollektív tárgyaláshoz való jogot,
   d) tartózkodjon a földkisajátításoktól és a helyi lakosság erőszakos kitelepítésétől;
   e) a jogsértéseket gyorsan és hatékonyan vizsgálja ki;

1.  elismeri Thein Szein elnök és más mianmari/burmai reformerek fontos intézkedéseit, akik a múlt évben végrehajtott demokratikus reformoknak köszönhetően új korszakot nyitottak, melynek folyományaként az Európai Bizottság javasolta az általános tarifális preferenciák (GSP) Mianmar/Burma számára történő visszaállítását; bátorítja őket a folyamat mielőbbi folytatására, hogy a teljes demokratizálódás folyamata, a jogállamiság megszilárdulása, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása tartós és visszafordíthatatlan legyen;

2.  felszólít az etnikai csoportokkal, különösen a kacsinokkal zajló béketárgyalások folytatására, és sürgeti a mianmari/burmai hatóságokat a rohingják és más elnyomott kisebbségek elnyomásának megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozására, beleértve az állampolgársághoz fűződő jogaik biztosítását, amely cselekvési terv kezeli az etnikai és vallási alapú, mély társadalmi gyökerű előítéleteket és megkülönböztető magatartást, és integrációs és hosszú távú békéltető politikát dolgoz ki a lakhelyüket elhagyni kényszerült közösségek számára;

3.  felhívja a mianmari/burmai kormányt, hogy tegyen eleget a helyes kormányzás elveinek, és hogy késedelem és feltételek nélkül valamennyi még fogva tartott politikai foglyot bocsássa szabadon; felszólítja továbbá Mianmar/Burma kormányát, hogy biztosítsa a véleménynyilvánítási, a gyülekezési és az egyesülési szabadságot, folytassa szoros együttműködését az olyan szervezetekkel, mint az ILO annak érdekében, hogy felszámolja a kényszermunkát, és hogy biztosítsa, hogy a munkaügyi szervezetekre, valamint a békés felvonulásokra és gyűlésekre vonatkozó jogszabályok végrehajtása megfeleljen a nemzetközi emberi jogi normáknak;

4.  sürgeti Mianmar/Burma kormányát a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezmény és annak fakultatív jegyzőkönyve ratifikálására, valamint teljes hozzáférés biztosítására a börtönökhöz a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és a nemzeti felügyelő csoportok számára, valamint azonnali és hathatós lépések tételére a kínzás és megalázó bánásmód megelőzésére;

5.   sürgeti Mianmar/Burma kormányát az emberi jogi normákat megszegő jogszabályok és rendelkezések felülvizsgálatára és reformjára irányuló erőfeszítések meggyorsítására, minden felülvizsgálat esetében egyértelműen kijelölt határidőkkel; megjegyzi, hogy ezeknek a reformoknak a civil társadalmi csoportok korlátozás nélküli részvételével kell zajlaniuk, továbbá az olyan nemzetközi emberi jogi testületek segítségével, mint az az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR); kéri a kormányt az új és módosított jogszabályok hatékony végrehajtásának biztosítására, beleértve a végrehajtó testületek, a jogi területen dolgozók, a bűnüldözési tisztviselők és a bírói kar képzését és kapacitásának növelését;

6.   sajnálatosnak tartja, hogy Thein Sein elnök számos ígérete ellenére az ENSZ emberi jogi főbiztosának európai irodája még nem nyithatott állandó képviseletet az országban;

7.   kiemeli, hogy fontos a konfliktus sújtotta térségekben zajló emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos állítások független módon történő kezelése, valamint hozzáférés biztosítása az ENSZ és egyéb segélyező és humanitárius munkás részére a humanitárius segítséget igénylőkhöz, mind a kormány által ellenőrzött, mind az egyéb területeken;

8.  felszólítja Mianmar/Burma kormányát, hogy teljes mértékben hajtsa végre a kényszermunka 2015. december 31-ig való felszámolására irányuló, az ILO-val közös cselekvési tervét, továbbá folytassa szoros együttműködését az olyan szervezetekkel, mint az ILO annak érdekében, hogy felszámolja ezt a gyakorlatot, és hogy biztosítsa, hogy a munkaügyi szervezetekre, valamint a békés felvonulásokra és gyűlésekre vonatkozó törvények végrehajtása megfeleljen a nemzetközi emberi jogi normáknak;

9.  tudomásul veszi a külföldi befektetésekre vonatkozó 2012. márciusi jogszabály végrehajtását, amely felügyeli a példátlan gazdasági liberalizációt; hangsúlyozza a burmai munkaügyi minisztérium által az ILO égisze alatt aláírt, a kényszermunka 2015-ig történő felszámolásáról szóló szándéknyilatkozat ratifikálásának fontosságát, valamint a korrupcióellenes és adóügyi jogszabályok végrehajtására irányuló terv jelentőségét;

10.  rámutat, hogy a burmai társadalom összes rétegét átható és meghatározó, hosszú ideig tartó katonai uralom miatt, valamint a demokratizálódást célzó jelentős kezdeményezések ellenére a változás lassú, és nemzetközi segítséget és támogatást igényel;

11.  mélységes aggodalmának ad hangot azon híradások kapcsán, amelyek szerint a mianmari hadsereg és a határvédelmi erők továbbra is erőszakkal toboroznak gyermekkatonákat, és ezért felhívja Mianmar/Burma kormányát, hogy haladéktalanul vezesse be a gyermekkatonákkal kapcsolatosan az ENSZ-szel aláírt cselekvési terv összes mozzanatát, és a gyermekek védelmét állítsa a reformmenetrend középpontjába;

12.  felhívja Mianmar/Burma kormányát, hogy a nemzetközi normákkal összhangban gondoskodjon a gazdálkodók és közösségek földelkobzások és kényszer-kilakoltatások elleni védelméről; aggodalmának ad hangot az alkotmány, a termőföldre, valamint az érintetlen területek kezelésére vonatkozó jogszabály kapcsán, amelyek a kormány számára lehetővé teszik, hogy az általa a „nemzet érdekében” állónak ítélt bármilyen projektre földet kobozzon el, illetve hogy az összes használaton kívüli területet használatba vegye, amelyek közül néhány már foglalt, és közösségek megélhetését biztosítja; rámutat továbbá, hogy jó kapcsolatokkal rendelkező üzletemberek keresetet nyújtottak be azért, hogy ezeket a földterületeket a nevükre írathassák;

13.  hangsúlyozza a kereskedelmi vonatkozású segélyek 2013-ban kezdődő rövid távú bizottsági programjának jelentőségét; felhívja Mianmar/Burma kormányát, hogy erősítse meg kereskedelmi intézményeit és politikáit, mivel ezek pozitív hatást gyakorolhatnak az ország gazdaságára, valamint hogy tegyen meg minden szükséges lépést a kereskedelmi vonatkozású uniós segélyekben, valamint „a fegyvereken kívül mindent” preferenciák visszaállításában rejlő lehetőségek teljes mértékű kihasználása érdekében;

14.  felszólít a Mianmar/Burma számára előirányozott uniós kétoldalú fejlesztési segély összegének növelésére a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben, és felhívja Mianmar/Burma kormányát, hogy ösztönözze és támogassa a fellépéseket a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszköze (EIDHR) által lefedett alábbi főbb területeken: a demokrácia és a jogállamiság megszilárdítása, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása; ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet az uniós finanszírozású mianmari békeközpont tevékenységére; elvárja, hogy Mianmar/Burma kormánya elfogadja és elősegítse az ENSZ emberi jogi főbiztosa hivatalának megnyitását teljes körű megbízatással, mivel az országnak nemcsak technikai segítségre van szüksége, hanem az emberi jogok szoros nyomon követését szolgáló mechanizmusra is;

15.  tudomásul veszi a Dél-kelet Ázsiai Nemzetek Szövetségének azon, az ország iránti megújult bizalmát kifejező határozatát, hogy elfogadja Mianmar/Burma pályázatát a szervezet 2014. évi elnöklésére;

16.  hangsúlyozza, hogy a mianmari/burmai kormánynak meg kell erősíteni kereskedelmi intézményeit és politikáit, tervet kell készítenie a korrupcióellenes és adóügyi jogszabályok megerősítésére, valamint a vállalatokra vonatkozó olyan keretet kell kidolgoznia, amely összhangban áll a vállalkozások társadalmi és környezeti felelősségvállalásának nemzetközi szabályaival;

17.  üdvözli a mianmari/burmai kormány kötelezettségvállalását, hogy csatlakozik a nyersanyag-kitermelő iparágakra vonatkozó átláthatósági kezdeményezéshez (EITI), amelynek értelmében a kormánynak nyilvánosságra kell hoznia a nyersanyag-kitermelő ágazatokból és gazdasági tevékenységekből származó bevételeket; felhívja továbbá a mianmari/burmai kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a kezdeményezés szerinti feltételeknek teljes mértékben megfeleljen, és hogy a civil társadalmat teljes mértékben bevonja a folyamatba;

18.  elismeri, hogy a felelős és fenntartható kereskedelem és beruházás – többek között az Európai Unióval való kereskedelem, illetve az Európai Unióból származó beruházás – segítheti Mianmar/Burma a szegénység leküzdése és annak biztosítása érdekében tett erőfeszítéseit, hogy az intézkedések a lakosság minél szélesebb rétegeinek javát szolgálják; hozzáteszi azonban, hogy mindezt az integritás és a vállalati társadalmi felelősségvállalás legmagasabb szintű normáinak végrehajtásával kell megvalósítani az OECD multinacionális vállalkozások számára szóló iránymutatásaival, az üzleti vállalkozásokra és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvekkel és az EU saját, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló, 2011–2014-es stratégiájával (COM(2011)0681) összhangban;

19.  úgy véli, hogy a beruházók és a fogyasztók tájékoztatása a vállalati társadalmi felelősségvállalás kulcsfontosságú mozgatórugója, amelyet könnyen alkalmazható és mérhető szociális és környezetvédelmi elvekre kell alapozni; hangsúlyozza, hogy mindez az európai beruházások hosszú távú értékének védelme érdekében is fontos; kéri, hogy e törekvés alapja egyértelműen a felelősségteljes befektetésre vonatkozó ENSZ-elvek és az integrált beszámolás elvének támogatása legyen;

20.  tudomásul veszi az átláthatósági irányelv és a számviteli irányelv jelenlegi reformja kapcsán a vállalati társadalmi felelősségvállalás ügyében tett előrelépést, amely egyensúlyt teremt az átláthatóság és felelősségvállalás iránti jogos igény, illetve a vállalatok jelentéstételi kötelezettsége között; határozottan támogatja a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezésen (EITI) alapuló országonkénti jelentéstételre, valamint az eladásokra és nyereségekre, továbbá az adókra és a jövedelemre vonatkozó jelentéstételre irányuló jogalkotási javaslatot, amelynek célja a korrupció visszaszorítása és az adókikerülés megelőzése; hangsúlyozza, hogy az országonkénti jelentéstételnek ki kellene terjednie azokra az ágazatokra – a bányászatra, a fakitermelésre, az olaj- és gázágazatra –, amelyekhez Mianmarban/Burmában súlyos és szisztematikus emberi jogi visszaélések és környezeti károkozások közvetlenül köthetők;

21.  felszólítja a Mianmarban/Burmában üzleti tevékenységet folytató európai nagyvállalatokat, hogy számoljanak be az emberi jogokkal, a munkavállalók jogaival és a környezettel kapcsolatos kellő gondosságra irányuló politikáikról és eljárásaikról, valamint azok alkalmazásáról;

22.  kéri, hogy a Bizottság, összhangban a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos uniós stratégiáról szóló közleményben foglaltakkal, kövesse nyomon az uniós nagyvállalatok által a nemzetközileg elismert vállalati társadalmi felelősségvállalási elvek és iránymutatások tükrében vállalt kötelezettségek, valamint az uniós nagyvállalatok által esetlegesen önként és egyoldalúan vállalt egyéb kötelezettségek teljesítését, és hogy dolgozzon ki emberi jogi útmutatót az olaj- és gázágazat számára;

23.  felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a kényszermunkával és az emberi jogok megsértésének bármely más súlyos és rendszeres eseteivel összefüggő mianmari/burmai fejlemények ellenőrzését, és e fejleményekre az érvényes eljárásoknak és mechanizmusoknak megfelelően reagáljon, szükség esetén akár megújítva a kereskedelemi preferenciák visszavonására irányuló javaslatait;

24.  elvárja az Európai Külügyi Szolgálattól, hogy a Mianmarral/Burmával létesített emberi jogi párbeszéd folyamatáról konzultáljon a Parlamenttel, és rendszeresen tájékoztassa;

25.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint Mianmar/Burma parlamentjének és kormányának.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0142.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0464.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0355.
(4) HL L 211., 2008.8.6., 1. o.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
(6) „Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework”, 2011. június 16., az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának jóváhagyásávalhttp://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework és http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
(8) A 2011. márciusi 3.1. változat: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
(9) HL C 99., 2012.4.3., 101. o.
(10) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0050.
(11) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat