Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2929(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0198/2013

Predložena besedila :

B7-0198/2013

Razprave :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Glasovanja :

PV 23/05/2013 - 13.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0228

Sprejeta besedila
PDF 227kWORD 29k
Četrtek, 23. maj 2013 - Strasbourg
Ponovna vzpostavitev dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2013 o obnovitvi dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov (2012/2929(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi/Mjanmaru, zlasti resolucij z dne 20. aprila 2012(1) in 22. novembra 2012(2), ter svoje resolucije z dne 13. septembra 2012 o preganjanju muslimanskega ljudstva Rohingja v Burmi/Mjanmaru(3),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve z dne 23. aprila 2012 o Burmi/Mjanmaru,

–  ob upoštevanju skupne izjave visoke predstavnice Catherine Ashton in komisarja za trgovino Karla De Guchta z dne 15. junija 2012, v kateri pozivata k ponovni vzpostavitvi trgovinskih preferencialov za Burmo/Mjanmar, kot tudi izjave predstavnika visoke predstavnice z dne 6. februarja 2013 o morebitni organizaciji delovne skupine Mjanmar-EU, da se okrepi gospodarsko sodelovanje,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 552/97 o začasnem umiku dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov (COM (2012)0524),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008(4) o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov,

–  ob upoštevanju resolucije o ukrepih v zvezi z Mjanmarom, sprejetimi v skladu s členom 33 ustave Mednarodne organizacije dela, ki jo je 13. junija 2012 sprejela Mednarodna konferenca dela,

–  ob upoštevanju skupne strategije Mjanmar/Burma Mednarodna organizacija dela za odpravo prisilnega dela do 31. decembra 2015, ki so jo oblasti Mjanmara/Burme odobrile 5. julija 2012,

–  ob upoštevanju dokumenta vlade ZDA z dne 11. julija 2012 z naslovom „Zahteve za poročanje o odgovornih naložbah v Burmi“(5),

–  ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca Združenih narodov o položaju človekovih pravic v Burmi/Mjanmaru z dne 6. marca 2013,

–  ob upoštevanju Deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, sprejete leta 1998, in konvencij Mednarodne organizacije dela, ki vzpostavljajo splošne temeljne delovne standarde v zvezi z: odpravo prisilnega dela (št. 29 (1930) in št. 105 (1957)); svobodo združevanja in pravico do kolektivnih pogajanj (št. 87 (1948) in št. 98 (1949)); odpravo otroškega dela (št. 138 (1973) in št. 182 (1999)); ter nediskriminacijo pri zaposlovanju (št. 100 (1951) in št. 111 (1958)),

–  ob upoštevanju akcijskega načrta za preprečevanje rekrutiranja in uporabe otrok s strani oboroženih sil Mjanmara, ki so ga 27. junija 2012 podpisali vlada Burme/Mjanmara in ZN,

–  ob upoštevanju konvencije ZN o otrokovih pravicah, zlasti člena 38,

–  ob upoštevanju vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah(6) ter sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 8. decembra 2009(7),

–  ob upoštevanju smernic OECD za multinacionalne družbe, ki so bile posodobljene maja 2011,

–  ob upoštevanju smernic za trajnostno poročanje Pobude za globalno poročanje(8),

–  ob upoštevanju načel ZN za odgovorne naložbe,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Sveženj „Odgovorna podjetja“(COM(2011)0685),

–  ob upoštevanju potekajočih pogajanj o predlogu Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2004/109/ES (direktiva o preglednosti) (COM(2011)0683) in predloga Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij (COM(2011)0684), ki spreminja Direktivo 2003/51/ES (računovodska direktiva),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. februarja 2013 o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu okrevanju(10) kot tudi o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno in odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna rast(11),

–  ob upoštevanju prvega medparlamentarnega srečanja EP-Mjanmar, ki je potekalo od 26. februarja do 2. marca 2012 in poročilo o njem(12),

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker ostajajo razmere na področju človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi negotove kljub ukrepom, ki jih je sprejela vlada predsednika Theina Seina;

B.  ker Mjanmar/Burma z geografskega vidika leži v regiji, ki je zlasti za EU, Združene države Amerike, Kitajsko, Indijo in Avstralijo strateško in geopolitično izjemno zanimiva;

C.  ker aktualne spremembe ponujajo pomembne priložnosti za razvoj zelo izboljšanih odnosov med EU in Mjanmarom/Burmo, pomagajo pri procesu reform ter prispevajo k ekonomskemu, političnemu in socialnemu razvoju;

D.  ker je Komisija na podlagi presoje Mednarodne organizacije dela, da kršitve konvencije Mednarodne organizacije dela o prisilnem delu niso več resne in sistematične, predlagala obnovitev dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov;

E.  ker je po ocenah Mednarodne organizacije dela v Mjanmaru/Burmi še vedno okrog 5 000 otrok vojakov;

F.  ker je potrebna previdnost, če upoštevamo, da glede na poročilo posebnega poročevalca ZN za človekove pravice v Mjanmaru ostaja velika zaskrbljenost glede človekovih pravic, vključno s samovoljnimi odvzemi prostosti, prisilnimi preseljevanji, zaplembami zemlje, uporabo otrok vojakov, napadi na etnične manjšine in šibkim pravosodnim sistemom;

G.  ker so bili v preteklosti mnogi sektorji gospodarstva v Mjanmaru/Burmi, kot so rudarstvo, lesna industrija, naftna in plinska industrija ter gradnja jezov, neposredno povezani z resnimi kršitvami človekovih pravic in uničevanjem narave, hkrati pa so bili glavni vir prihodkov vojaške vlade;

H.  ker so podjetja, ki delujejo v nestabilnih državah in na področjih s slabim upravljanjem, kot je Mjanmar/Burma, soočena s povečanim tveganjem, da povzročajo kršitve človekovih pravic oziroma k njim prispevajo; ker zato potrebujemo posebne ukrepe, da se izognemo temu tveganju, kakor je bilo ugotovljeno v zahtevah za poročanje vlade ZDA o odgovornih naložbah v Mjanmaru/Burmi;

I.  ker evropska podjetja in njihove hčerinske družbe ter podizvajalci lahko igrajo ključno vlogo pri spodbujanju in širjenju socialnih in delovnih standardov po vsem svetu;

J.  ker je treba od vsakega podjetja, ki deluje v Mjanmaru/Burmi, zahtevati, da izpolni svoje dolžnosti glede spoštovanja mednarodnih standardov na področju človekovih pravic in torej:

   (a) izpolnjuje nacionalne in mednarodne zakonske obveznosti na področju človekovih pravic, socialnih in delovnih standardov ter okoljskih predpisov,
   (b) je resnično zavezano pravicam, varstvu in dobremu počutju delovne sile in državljanov na splošno,
   (c) podpira svobodo združevanja in pravice do kolektivnih pogajanj,
   (d) si ne prilašča zemlje in ne posega po prisilnem preseljevanju lokalnega prebivalstva,
   (e) hitro in učinkovito obravnava morebitne kršitve;

1.  priznava pomembne ukrepe, ki so jih v Mjanmaru/Burmi sprejeli predsednik Thein Sein in drugi reformatorji, s čimer so v preteklem letu uvedli demokratične reforme, zaradi katerih je Komisija predlagala, da se Mjanmaru/Burmi ponovno omogoči dostop do sheme splošnih tarifnih preferencialov; spodbuja jih k nujnemu nadaljevanju tega procesa, da bo približevanje popolni demokratizaciji, utrjevanju načela pravne države ter spoštovanju vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin stalno in trajno;

2.  poziva k nadaljevanju mirovnih pogajanj z etničnimi skupinami, zlasti s Kačini, in poziva vlado Mjanmara/Burme, da pripravi akcijski načrt za končanje zatiranja ljudstva Rohingja in drugih zatiranih manjšin, vključno z zagotavljanjem državljanskih pravic, da se tako sooči z globoko ukoreninjenimi predsodki in diskriminacijskim odnosom, ki temeljijo na narodnosti in veri, ter razvije politika o vključevanju in dolgoročni spravi razseljenih skupnosti;

3.  poziva vlado Mjanmara/Burme, naj spoštuje načela dobrega upravljanja ter nemudoma in brezpogojno izpusti vse preostale politične zapornike; dodatno poziva vlado Mjanmara/Burme, naj zagotovi spoštovanje svobode mnenja, izražanja, združevanja in zbiranja, ter naj še naprej tesno sodeluje z organizacijami kot je Mednarodna organizacija dela, da se izkorenini prisilno delo in zagotovi, da bo izvajanje zakonodaje s področja delavskih organizacij in mirnih demonstracij ter zbiranja v skladu z mednarodnimi standardi s področja človekovih pravic;

4.  poziva vlado Mjanmara/Burme, naj ratificira Konvencijo proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju in fakultativni protokol k njej, dovoli Mednarodnemu odboru Rdečega križa in nacionalnim skupinam za spremljanje popoln dostop do zaporov ter sprejme takojšnje in učinkovite ukrepe za preprečevanje mučenja in slabega ravnanja;

5.  poziva vlado Mjanmara/Burme, naj pospeši prizadevanja za pregled in reformo zakonodaje in pravnih določb, ki kršijo mednarodne standarde o človekovih pravicah, z jasnimi ciljnimi datumi za zaključek vsakega pregleda; ugotavlja, da morajo te reforme zajeti svobodno udeležbo skupin civilne družbe in pomoč mednarodnih organizacij za človekove pravice, kot je Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice; poziva vlado, naj zagotovi učinkovito izvajanje novih in revidiranih zakonov, vključno z usposabljanjem in razvijanjem zmogljivosti izvedbenih institucij, članov pravne stroke, organov kazenskega pregona in sodstva;

6.  obžaluje, da kljub številnim obljubam predsednika Theina Seina Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice še ni stalno prisoten v državi;

7.  poudarja pomen neodvisne obravnave vseh domnev o kršitvah človekovih pravic na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, ter nudenja dostopa ZN in drugim humanitarnim delavcem in delavcem, ki nudijo pomoč, do tistih, ki humanitarno podporo potrebujejo, tako na področjih, ki jih nadzira vlada, kot tudi na področjih, ki jih vlada ne nadzira;

8.  poziva vlado Mjanmara/Burme, naj v celoti izvaja svoj skupni akcijski načrt z Mednarodno organizacijo dela za odpravo prisilnega dela do 31. decembra 2015, ter naj še naprej tesno sodeluje z organizacijami, kot je Mednarodna organizacija dela, da se izkorenini ta praksa in zagotovi, da bo izvajanje zakonodaje s področja delavskih organizacij in mirnih demonstracij ter zbiranja v skladu z mednarodnimi standardi s področja človekovih pravic;

9.  je seznanjen, da se je novembra 2012 začela izvajati zakonodaja o tujih naložbah, s čimer smo priča liberalizaciji gospodarstva, kot je še ni bilo; poudarja pomen ratifikacije memoranduma o soglasju Mednarodne organizacije dela, ki ga je podpisalo burmansko ministrstvo za delo, z njim pa bi do leta 2015 odpravili prisilno delo, pa tudi pomen izvajanja načrta za sprejetje zakonodaje na področju boja proti korupciji in obdavčevanja;

10.  priznava, da so zaradi dolge vojaške vladavine, ki je prodrla v vse pore burmanske družbe, spremembe kljub pomembnim in demokratičnim pobudam počasne ter zahtevajo mednarodno pomoč in podporo;

11.  je močno zaskrbljen zaradi poročil o tem, da prisilno rekrutiranje otrok v vrste mjanmarske vojske (Tatmadaw Kyi) in mejne straže še ni prenehalo, zato poziva vlado Mjanmara/Burme, naj začne hitro izvajati vse točke akcijskega načrta o otrocih vojakih, ki ga je podpisala z ZN, zaščito otrok pa naj uvrsti med najpomembnejše reforme;

12.  poziva vlado Mjanmara/Burme, naj zagotovi, da bodo kmetje in skupnosti v skladu z mednarodnimi standardi zaščiteni pred prilaščanjem zemlje in prisilnim izseljevanjem; izreka pomisleke glede ustave, zakonodaje o obdelovalnih površinah ter zakonodaje o upravljanju še neobdelanih površin, ki vladi dajejo pooblastila, da zaseže zemljo za poljuben projekt, za katerega trdi, da je v „nacionalnem interesu“, prav tako pa ji dovoljujejo, da uporabi vse „nezasedene površine“, od katerih so nekatere zasedene in nudijo vir preživetja za skupnosti; dodatno ugotavlja, da so poslovneži z dobrimi stiki sprožili sodni postopek, da bi registrirali to zemljo pod njihovimi imeni;

13.  poudarja, kako pomemben je kratkoročni trgovinski program pomoči Komisije, ki se bo začel izvajati leta 2013; poziva vlado Mjanmara/Burme, naj okrepi svoje trgovinske institucije in politike, saj ugodno vplivajo na gospodarstvo države, in naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi čim bolje izkoristila prednosti trgovinske pomoči EU in obnovitve dostopa do preferencialov „Vse razen orožja“;

14.  poziva k povečanju dvostranske pomoči EU za razvoj, namenjene Mjanmaru/Burmi v okviru večletnega finančnega okvira 2014 – 2020, in poziva vlado Mjanmara/Burme/, naj spodbuja in podpira ukrepe na osrednjih področjih, ki jih pokriva evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR): utrjevanje demokracije, načelo pravne države ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; glede tega je seznanjen z delom mirovnega centra v Mjanmaru, ki ga financira EU; pričakuje, da bo vlada Mjanmara/Burme sprejela in olajšala odprtje regijskega urada visokega komisarja ZN za človekove pravice z vsemi pooblastili, saj država potrebuje ne samo tehnično pomoč, ampak tudi mehanizem za tesno spremljanje stanja človekovih pravic;

15.  je seznanjen z odločitvijo Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), ki je kot znamenje ponovnega zaupanja v Burmo/Mjanmar sprejelo ponudbo te države za predsedovanje organizaciji v letu 2014;

16.  poudarja, da mora vlada Mjanmara/Burme okrepiti svoje trgovinske institucije in politike, da bi pripravila načrt za krepitev zakonodaje na področju boja proti korupciji in obdavčevanja, in vzpostaviti okvir za podjetja, ki bo v skladu z mednarodnimi standardi za družbeno in okoljsko odgovornost gospodarskih družb;

17.  pozdravlja zavezo vlade Mjanmara/Burme za pristop k pobudi za preglednost v ekstraktivni industriji, ki bo od vlade zahtevala, da razkrije prihodke iz naslova ekstraktivnih panog in gospodarskih dejavnosti; prav tako poziva vlado Mjanmara/Burme, naj čim prej doseže popolno skladnost s to pobudo, v postopek pa naj v celoti vključi tudi civilno družbo;

18.  priznava, da odgovorna in trajnostna trgovina ter naložbe, vključno z Unijo in iz nje, lahko podprejo prizadevanja Mjanmara/Burme za spopadanje z revščino in za zagotovitev, da ukrepi koristijo širši skupini prebivalcev; vendar pa ugotavlja, da je to treba storiti s spodbujanjem izvajanja prakse najvišjih standardov integritete in družbene odgovornosti gospodarskih družb, kot je določeno v smernicah OECD za večnacionalna podjetja, vodilnih načelih ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter v strategiji EU za družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011–14 (COM(2011)0681);

19.  meni, da je razkritje vlagateljem in potrošnikom gonilna sila družbene odgovornosti gospodarskih družb in da mora temeljiti na socialnih in okoljskih načelih, ki se lahko preprosto uporabijo in so merljiva; poudarja, da je to pomembno tudi za varovanje dolgoročne vrednosti evropskih naložb; poziva, naj se to razkritje trdno opira na načela ZN za odgovorne naložbe in načelo celovitega poročanja;

20.  je seznanjen s pozitivnimi ukrepi iz sedanje reforme direktive o preglednosti in računovodske direktive pri obravnavanju vprašanja družbene odgovornosti gospodarskih družb ob hkratnem vzpostavljanju ravnovesja med upravičenim prizadevanjem za preglednost in odgovornost gospodarskih družb ter bremenom poročanja za podjetja; odločno podpira zakonodajni predlog za poročanje po posameznih državah, ki temelji na standardih pobude za preglednost v ekstraktivni industriji, na podlagi katerega se bo poročalo o prodaji in dobičkih, pa tudi o davkih in prihodkih, da bi tako odvračali od korupcije in preprečili izogibanje davkom; poudarja, da bi moralo poročanje po državah zajemati sektorje, ki so bili v Mjanmaru/Burmi neposredno povezani z resnim in sistematičnimi kršitvami človekovih pravic in uničevanjem narave, na primer rudarstvo, lesna industrija ter naftna in plinska industrija;

21.  poziva velika evropska podjetja, ki poslujejo v Mjanmaru/Burmi, naj poročajo o politikah in postopkih s področja skrbnega spoštovanja človekovih pravic, pravic delavcev in okolja, pa tudi o njihovem izvajanju;

22.  zahteva, da Komisija, v skladu s sporočilom o strategiji EU na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb, spremlja obveze, ki so jih na področju mednarodno priznanih načel in smernic družbene odgovornosti gospodarskih družb sprejela velika podjetja iz EU, pa tudi prostovoljnih zahtev, ki bi jih utegnila ta podjetja enostransko sprejeti, prav tako pa naj opredeli smernice na področju človekovih pravic za naftni in plinski sektor;

23.  poziva Komisijo, naj še naprej spremlja razvoj dogodkov v Mjanmaru/Burmi glede prisilnega dela in drugih resnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic, ter se nanje odzove v skladu z veljavnimi postopki in mehanizmi, po potrebi tudi z novimi predlogi za preklic trgovinskih preferencialov;

24.  pričakuje, da se bo Evropska služba za zunanje delovanje posvetovala s Parlamentom in ga obveščala o postopku vzpostavitve dialoga o človekovih pravicah z Mjanmarom/Burmo;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic ter parlamentu in vladi Mjanmara/Burme.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0142.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0464.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0355.
(4) UL L 211, 6.8.2008, str. 1.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
(6) „Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira Združenih narodov “varovanje, spoštovanje in pomoč„, ki ga je 16. junija 2011 sprejel Svet Združenih narodov za človekove pravicehttp://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework in http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
(8) Različica 3.1, marec 2011:https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
(9) UL C 99 E, 3.4.2012, str. 101.
(10) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0050.
(11) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov