Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2638(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0223/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Приети текстове :

P7_TA(2013)0230

Приети текстове
PDF 292kWORD 29k
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург
Условия на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш
P7_TA(2013)0230RC-B7-0223/2013

Резолюция на Европейския парламент от 23 май 2013 г. относно условията на труд и стандартите за здраве и безопасност след неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш (2013/2638(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Бангладеш, и по-конкретно резолюцията от 17 януари 2013 г. относно неотдавнашните жертви на пожарите в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш(1), от 14 март 2013 г. относно положението в Бангладеш(2) и относно устойчивостта на световната верига за създаване на стойност по отношение на памука(3),

–  като взе предвид съвместното изявление от 30 април 2013 г., последвало неотдавнашното срутване на сграда в Бангладеш, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън и на Карел де Гухт, член на Европейската комисия, отговарящ за търговията,

–  като взе предвид Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш,

–  като взе предвид Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда, Световния пакт на Организацията на обединените нации и насоките на ОИСР за многонационалните предприятия,

–  като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(4) и относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(5),

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие(6),

–  като взе предвид Рамката за насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд на МОТ (2006 г., C-187) и Конвенцията относно безопасността на труда и здравето на работниците (1981 г., C-155), които не са ратифицирани от Бангладеш, както и съответните им препоръки (R-197); като взе предвид също така Конвенцията относно инспекцията по труда (1947 г., C-081), по която Бангладеш е страна, и нейните препоръки (R-164),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011‐2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681),

–  като взе предвид своите резолюции от 6 февруари 2013 г. относно „Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно бизнес поведение и устойчив растеж“(7), и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“(8),

–  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, които определят рамка както за правителствата, така и за дружествата по отношение на защитата и зачитането на правата на човека, и които бяха одобрени от Съвета по правата на човека през юни 2011 г.,

–  като взе предвид кампанията „Чисти дрехи“,

–  като взе предвид заключенията на мисията на високо равнище на МОТ в Бангладеш от 1-4 май 2013 г.,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 24 април 2013 г. повече от 1100 души загинаха и около 2500 бяха ранени при срутване на фабрика за облекло в сградата „Рана Плаза“ в Дака, Бангладеш, превръщайки това в най-голямата трагедия в историята на световната промишленост за производство на облекло;

Б.  като има предвид, че на 24 ноември 2012 г. поне 112 души загинаха при пожара във фабриката „Тазрин“ в район Ашулия, Дака; като има предвид, че на 8 май 2013 г. осем души загинаха при пожар във фабрика в Дака; kaто има предвид, че броят на текстилните работници, загинали в пожари във фабрики само в Бангладеш от 2005 г. насам и преди трагедията в „Рана Плаза“, се оценява на 600;

В.  като има предвид, че собственикът на „Рана Плаза“ и други осем души бяха задържани и им бяха повдигнати обвинения на основание, че сградата е била незаконно построена и е развила мащабни структурни проблеми, но работниците са били принудени да продължат да работят въпреки страховете си във връзка с безопасността;

Г.  като има предвид, че условията в тези текстилни фабрики често са незадоволителни, че се обръща малко внимание на трудовите права, като например признатите в основните конвенции на МОТ, и често на безопасността се обръща слабо или никакво внимание; като има предвид, че в много случаи собствениците на такива фабрики не са понесли наказания и поради това не са положили достатъчно усилия, за да подобрят условията на труд;

Д.  като има предвид, че в случая с фабриката „Тазрин“, въпреки че правителствена анкетна комисия, сформирана от Министерството на вътрешните работи и постоянната парламентарна комисия за Министерството на труда, стигна до заключението, че следва да бъде повдигнато обвинение за непростима небрежност срещу собственика на фабриката, той все още не е задържан;

Е.  като има предвид, че Европа е най-големият пазар за облекло и текстилни изделия, изнасяни от Бангладеш, като водещи западни предприятия признават, че са имали договори за доставка на облекло с фабрики в „Рана Плаза“;

Ж.  като има предвид, че Бангладеш се превърна във втория по големина износител на готово облекло, само след Китай, като има предвид, че понастоящем в страната има повече от 5000 текстилни фабрики, в които са заети приблизително 4 милиона души, и като има предвид, че в момента облеклото съставлява 75 % от износа на страната;

З.  като има предвид, че текстилната промишленост се счита за един от най-замърсяващите промишлени отрасли; като има предвид, че преденето, тъкането и производството на промишлени влакна могат да влошат качеството на въздуха и изпускат в атмосферата многобройни летливи вещества, които са особено вредни за работниците, потребителите и околната среда;

И.  като има предвид, че се твърди, че работещите в „Рана Плаза“ са получавали едва по 29 евро на месец; като има предвид, че според кампанията „Чисти дрехи“ разходите за труд в този сектор възлизат на едва 1–3 % от крайната цена на продукта, и като има предвид, че натискът върху цените се увеличава;

Й.  като има предвид, че няколко големи западни предприятия вече подписаха правно обвързващо споразумение, договорено от местните организации на труда, чиято цел е да се гарантират основни стандарти за безопасност на работното място във фабриките за облекло в Бангладеш, след множеството критики към международните предприятия, работещи с местни производители на облекло;

1.  Изразява своята скръб за трагичната и предотвратима смърт на над 1 100 души и нараняванията на още хиляди, причинени от срутването на „Рана Плаза“; изразява своите съболезнования на семействата на жертвите и на ранените и осъжда отговорните за поредния неуспех в предотвратяването на подобни тежки загуби на човешки живот;

2.  Подчертава, че такива инциденти изтъкват трагичната липса на стандарти за безопасност в производствените обекти и доказват необходимостта от неотложни действия за подобряване на прилагането на основните трудови стандарти на МОТ и засилване на спазването на принципите на корпоративната социална отговорност от страна на многонационалните търговци на текстилни изделия на дребно;

3.  Защитава правото на работниците в Бангладеш да учредяват, регистрират и да участват в независими профсъюзи без да се страхуват от тормоз; счита, че съществуването на демократични профсъюзни структури е жизненоважен инструмент в борбата за по-добри стандарти за здраве и безопасност и по-добри условия на труд, включително по-високо възнаграждение; призовава правителството на Бангладеш да гарантира тези основни права;

4.  Приветства Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите, сключено на 15 май 2013 г. в Бангладеш между профсъюзите, НПО и около 40 многонационални търговци на текстилни изделия на дребно, което цели подобряване на стандартите за безопасност на производствените обекти (и включващо договорености за плащане за такива мерки), по-специално чрез създаване на независима система за инспекции, която да включва публични доклади и задължителни ремонтни и обновителни дейности, и чрез активна подкрепа за създаването на комитети по здравето и безопасността с участието на представителни органи на работниците във всяка фабрика; призовава всички съответни текстилни марки да подкрепят това усилие, включително търговците на текстилни изделия на дребно „Уолмарт“, „Гап“, „Метро“, „НКД“ и „Ернстингс“, които продължават да отхвърлят всякакво обвързващо споразумение;

5.  Приветства плана за действие, приет от правителството, работодателите, работниците и МОТ на 4 май 2013 г., който задължава страните по-конкретно да извършат реформа на трудовото право, като позволят на работниците да учредяват синдикати без предварително разрешение от собствениците на фабрики и да участват в колективно договаряне, да оценяват безопасността на всички фабрики, активно насочени към износ на готово облекло, в Бангладеш до края на 2013 г., да преместят небезопасните фабрики и да назначат още стотици инспектори;

6.  Изразява надеждата, че споразумението и планът за действие ще бъдат изцяло и навременно изпълнени; във връзка с това приветства одобряването от правителството на Бангладеш на 13 май 2013 г. на Закона за (изменение на Закона за) труда от 2013 г., който включва разпоредби за групово застраховане и здравни служби във фабриките; настоятелно призовава парламента на Бангладеш да приеме това изменение незабавно на следващото си заседание; приветства също решението на правителството на Бангладеш в предстоящите седмици да увеличи минималната заплата и настоятелно го призовава да възбуди наказателно преследване срещу дружествата, които противозаконно предлагат заплащане, по-ниско от минималната работна заплата за страната;

7.  Припомня, че Бангладеш се ползва с безмитен достъп без квоти до пазара на ЕС по схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) на Общата система за преференции (ОСП), и че тези преференции могат да бъдат оттеглени съгласно член 15, параграф 1 от регламента за ОСП в случай на тежки и системни нарушения на принципите, посочени в конвенциите, изброени в приложение ІІІ, част А, въз основа на заключенията на съответните органи, извършващи мониторинг;

8.  Призовава Комисията да проучи спазването на тези конвенции от страна на Бангладеш и очаква да се разгледа възможността за започване на разследване съгласно член 18 от регламента за ОСП, ако се установи, че Бангладеш извършва тежки и системни нарушения на определените в тях принципи;

9.  Счита, че неуспехът на бангладешкото правителство да осигури изпълнението на националните нормативни актове в областта на строителството е факт, който буди съжаление; призовава правителството и съответните съдебни органи да разследват твърденията, че тези нормативни актове не са били изпълнени поради тайно споразумение между корумпирани чиновници и собствениците, целящи да намалят разходите си;

10.  Очаква да бъдат изправени пред правосъдието лицата, отговорни за престъпната небрежност или наказателно отговорни по друг начин във връзка със срутването на „Рана Плаза“, пожара във фабриката „Тазрин“ и всички други пожари; очаква местните органи и ръководството на фабриките да сътрудничат с цел гарантиране на пълен достъп до съдебната система за всички жертви, така че да им се даде възможност да потърсят обезщетение; очаква многонационалните търговци на текстилни изделия на дребно, за които се е осъществявало производството в тези фабрики, да участват в изработването на план за финансово обезщетяване; приветства мерките, които вече бяха предприети от правителството на Бангладеш за подкрепа на жертвите и техните семейства;

11.  Призовава предприятията, и по-специално търговските марки за облекло, които имат преки договорни отношения или сключват договори за подизпълнение с фабрики в Бангладеш и други държави, изцяло да се придържат към международно признатите практики за корпоративна социална отговорност, по-конкретно наскоро осъвременените насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, десетте принципа на Световния пакт на Организацията на обединените нации, ръководния стандарт ISO 26000 относно социалната отговорност, тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, и строго да проучват веригите си на доставка, за да гарантират, че стоките им се произвеждат изключително във фабрики, които изцяло спазват стандартите за безопасност и трудовите права;

12.  Призовава Комисията да насърчава активно сред дружествата от ЕС, извършващи дейност извън Европа, отговорното стопанско поведение с особено силен акцент върху гарантирането на стриктно спазване на всички техни правни задължения, по-специално на международните стандарти и правила в областите на правата на човека, труда и околната среда;

13.  Призовава търговците на дребно, НПО и всички други участници, включително – по целесъобразност – Комисията, да работят заедно с цел разработване на незадължителен стандарт за социално етикетиране, удостоверяващо, че даден продукт е произведен съобразно основните трудови стандарти на МОТ по цялата дължина на веригата на доставка; призовава дружествата, използващи корпоративната социална отговорност като маркетингов инструмент, да вземат мерки да гарантират, че всички предявени претенции са верни;

14.  Приветства предоставяната от Комисията подкрепа за бангладешкото министерство на труда и заетостта и сдружението на производителите и износителите на облекла в Бангладеш; призовава за засилване на това сътрудничество и за неговото разширяване така, че то да включва по целесъобразност и други държави в региона;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека, правителството и парламента на Бангладеш и на генералния директор на МОТ.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0027.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0100.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0099.
(4) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31.
(5) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.
(6) OВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 48.
(7) Приети текстове, P7_TA(2013)0049.
(8) Приети текстове, P7_TA(2013)0050.

Правна информация - Политика за поверителност