Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2638(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0223/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0230

Priimti tekstai
PDF 217kWORD 29k
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d. - Strasbūras
Darbo sąlygos ir sveikatos ir saugos standartai Bangladeše po to, kai pastaruoju metu įvyko gaisrai gamyklose ir sugriuvo pastatas
P7_TA(2013)0230RC-B7-0223/2013

2013 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl darbo sąlygų ir sveikatos ir saugos standartų Bangladeše po to, kai pastaruoju metu įvyko gaisrai gamyklose ir sugriuvo pastatas (2013/2638(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, ypač į 2013 m. sausio 17 d. dėl nukentėjusiųjų per neseniai įvykusius gaisrus tekstilės gamyklose, ypač Bangladeše(1), į 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl padėties Bangladeše(2) ir dėl pasaulinės medvilnės vertės grandinės tvarumo(3),

–  atsižvelgdamas į bendrą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton ir Komisijos nario, atsakingo už ES prekybą, Karelo de Guchto bendrą 2013 m. balandžio 30 d. pareiškimą, paskelbtą po neseniai Bangladeše įvykusios pastato griūties,

–  atsižvelgdamas į Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimą,

–  atsižveldamas į TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą ir į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas tarptautinėms įmonėms,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliucijas dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose(4) ir dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose(5),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Bangladešo Liaudies Respublikos bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi(6),

–  atsižvelgdamas į TDO darbuotojų saugos ir sveikatos programą (2006 m., C–187) ir Konvenciją dėl darbuotojų saugos ir sveikatos (1981 m., C–155), kurių Bangladešas dar neratifikavo, taip pat į atitinkamas jų rekomendacijas (R–197); be to, atsižvelgdamas į Konvenciją dėl darbo inspekcijos (1947 m., C-081), kurią yra pasirašęs Bangladešas, ir į jos rekomendacijas (R-164),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011)0681),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliucijas „Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas“(7) ir „Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“(8),

–  atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, pagal kuriuos vyriausybėms ir įmonėms nustatyta sistema, skirta žmogaus teisėms saugoti ir gerbti, kaip 2011 m. birželio mėn. patvirtino Žmogaus teisių taryba,

–  atsižvelgdamas į aljansą „Clean Clothes Campaign“,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 1–4 d. vykusios TDO aukšto lygio misijos į Bangladešą išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2013 m. balandžio 24 d. Dakoje (Bangladešas) sugriuvus aprangos gamyklai, veikusiai pastate „Rana Plaza“, žuvo daugiau kaip 1 100 žmonės ir maždaug 2 500 buvo sužeisti, o tai didžiausia tragedija pasaulinės aprangos pramonės istorijoje;

B.  kadangi 2012 m. lapkričio 24 d. Dakos miesto Ašulijos rajone esančios gamyklos „Tazreen“ gaisre žuvo mažiausiai 112 žmonių; kadangi 2013 m. gegužės 8 d. Dakoje esančios gamyklos gaisre žuvo aštuoni žmonės; ir kadangi apie 600 darbužių pramonės darbuotojų žuvo gamyklų gaisruose Bangladeše vien tik nuo 2005 m., prieš įvykstant gamyklos „Rana Plaza“ tragedijai;

C.  kadangi komplekso „Rana Plaza“ savininkas ir dar aštuoni asmenys sulaikyti ir jiems pareikšti baužiamieji kaltinimai remiantis tuo, kad pastatas buvo pastatytas neteisėtai ir jame buvo atsiradę didžiulių struktūrinių problemų, tačiau darbininkai buvo verčiami dirbti toliau nepaisant nuogąstavimų dėl saugumo,

D.  kadangi sąlygos tokiose tekstilės gamyklose dažnai prastos ir mažai dėmesio skiriama darbo teisėms, kurios pripažįstamos pagal pagrindines TDO konvencijas, ir dažnai menkai paisoma arba nepaisoma saugos reikalavimų; kadangi tokių gamyklų savininkai daugeliu atvejų išvengia bausmės ir todėl yra padarę nedaug, kad pagerintų darbo sąlygas,

E.  kadangi, nors dėl „Tazreen“ gamyklos bylos vyriausybės tyrimo komitetas, sudarytas iš Vidaus reikalų ministerijos ir Nuolatinio parlamentinio komiteto Darbo ministerijos klausimais atstovų, padarė išvadą, kad gamyklos savininkui turėtų būti pateikti kaltinimai už neleistiną aplaidumą, tačiau kadangi jis taip ir nebuvo suimtas;

F.  kadangi Europos rinka – didžiausia Bangladeše gaminamos aprangos ir tekstilės importuotoja ir žinomos Vakarų įmonės pripažįsta, kad buvo sudariusios drabužių tiekimo sutartis su komplekso „Rana Plaza“ gamyklomis,

G.  kadangi pagal gatavų drabužių eksporto apimtį Bangladešas yra antras pasaulyje didžiausias eksportuotojas ir nusileidžia tik Kinijai ir jame yra per 5 000 tekstilės gamyklų, kuriose dirba daugiau kaip 4 mln. žmonių, ir, kadangi drabužių eksportas sudaro 75 proc. viso eksporto;

H.  kadangi tekstilės pramonė laikoma vienu labiausiai teršiančių pramonės sektorių; kadangi verpimas, audimas ir pramoninio pluošto gamyba gali kenkti oro kokybei ir į atmosferą išleidžiamos įvairios lakios medžiagos, kurios ypač žalingos darbininkams, vartotojams ir aplinkai;

I.  kadangi teigiama, kad komplekso „Rana Plaza“ darbininkams buvo mokami vos 29 EUR per mėnesį, kadangi, remiantis organizacijos „Clean Clothes Campaign“ informacija, darbo jėgos sąnaudos šiame sektoriuje sudaro vos 1–3 proc. galutinės gaminio kainos ir kadangi didėja spaudimas dėl kainų,

J.  kadangi atsižvelgdamos į plačiai nuskambėjusią kritiką tarptautinių įmonių, bendradarbiaujančių su vietos drabužių gamintojais, atžvilgiu keletas stambių vakarietiškų įmonių dabar yra pasirašiusios teisiškai privalomą susitarimą, suderintą su vietos darbo organizacijomis, kuriuo siekiama užtikrinti pagrindinius saugios darbo vietos standartus Bangladešo aprangos gamyklose,

1.  Liūdi dėl tragiškos ir išvengti galėtos daugiau nei 1 100 žmonių netekties ir tūkstančių sužeistųjų sugriuvus pastatui „Rana Plaza“; reiškia užuojautą aukų šeimoms ir sužeistiesiems ir smerkia atsakingus asmenis, dar kartą nesugebėjusius užkirsti kelio didelio masto netektims;

2.  pabrėžia, kad tokios nelaimės tragiškai atkreipia dėmesį į saugos standartų gamybos vietose trūkumą ir įrodo, kad būtina skubiai imtis veiksmų siekiant geriau įgyvendinti pagrindinius TDO darbo standartus ir kad daugiašaliai tekstilės mažmenininkai labiau laikytųsi įmonių socialinės atsakomybės (ĮSO) principų;

3.   gina Bangladešo darbininkų teisę kurti, registruoti nepriklausomas profesines sąjungas ir į jas stoti nebijant persekiojimo; mano, kad demokratiškų profesinių sąjungų struktūrų buvimas yra gyvybiškai svarbi priemonė kovojant už geresnius sveikatos ir saugos standartus ir darbo sąlygas, įskaitant didesnius atlyginimus; ragina Bangladešo vyriausybę užtikrinti šias pagrindines teises;

4.  palankiai vertina profesinių sąjungų, NVO ir maždaug 40 daugiašalių tekstilės mažmenininkų Bangladeše sudarytą priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimą, kuris buvo užbaigtas 2013 m. gegužės 15 d. ir pagal kurį siekiama pagerinti saugos gamybos vietose standartus (be to, jis apima mokėjimo už tokias priemones tvarką), pirmiausia parengiant nepriklausomą patikrinimo sistemą, įskaitant viešas ataskaitas ir privalomą remontą ir renovaciją, ir aktyviai remiant sveikatos ir saugos komitetų, kurie apimtų kiekvienos gamyklos darbininkams atstovaujančias organizacijas, kūrimą; ragina visų kitų susijusių tekstilės prekės ženklų atstovus, įskaitant tokius tekstilės mažmenininkus, kaip „Walmart“, „Gap“, „Metro“, „NKD“ ir „Ernstings“, kurie toliau atmeta bet kokį įpareigojantį susitarimą, remti šias pastangas;

5.  palankiai vertina 2013 m. gegužės 4 d. vyriausybės, darbdavių, darbininkų ir TDO priimtą veiksmų planą, pagal kurį šalys pirmiausia įpareigojamos reformuoti darbo įstatymus, kad darbininkams be išankstinio gamyklos sutikimo būtų leidžiama kurti profesines sąjungas ir įsitraukti į kolektyvines derybas, iki 2013 m. pabaigos įvertinti visų Bangladeše veikiančių į eksportą orientuotų gatavų drabužių gamyklų saugą, perkelti nesaugias gamyklas ir įdarbinti šimtus papildomų inspektorių;

6.  tikisi, kad susitarimas ir veiksmų planas bus įgyvendinti laiku ir visapusiškai; todėl palankiai vertina tai, kad 2013 m. gegužės 13 d. Bangladešo vyriausybė patvirtino 2013 m. pakeistą Bangladešo darbo įstatymą, į kurį įtrauktos nuostatos dėl grupinio draudimo ir gamyklų sveikatos tarnybų; primygtinai ragina Bangladešo parlamentą kitoje sesijoje nedelsiant priimti šiuos pakeitimus; taip pat palankiai vertina Bangladešo vyriausybės sprendimą artimiausiomis savaitėmis pakelti minimalų darbo užmokestį ir primygtinai ragina ją bausti bendroves, neteisėtai mokančias mažesnį darbo užmokestį nei šis minimalus darbo užmokestis;

7.  primena, kad Bangladešas naudojasi bemuite ir kvotų nevaržoma prieiga prie ES rinkos – tai numatyta pagal bendrosios lengvatinių muitų tarifų sistemos programą „Viskas, išskyrus ginklus ir kad šie lengvatiniai muitai gali būti atšaukti, vadovaujantis BLS reglamentu ir remiantis atitinkamų kontrolės institucijų išvadomis, jei nuolat ir sistemingai bus pažeidžiami principai, įtvirtinti konvencijose, nurodytose A dalies III priede;

8.  ragina Komisiją ištirti, kaip Bangladešas laikosi šių konvencijų ir tikisi, kad vadovaujantis BLS reglamento 18 straipsniu bus apsvarstyta galimybė surengti tyrimą, jei būtų nustatyta, kad Bangladešas rimtai ir sistemingai pažeidžia jose nustatytus principus;

9.  labai apgailestauja, kad Bangladešo vyriausybė nesugeba užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių statybos reglamentų; ragina vyriausybę ir atitinkamas teismines institucijas ištirti įtarimus, kad šios taisyklės nebuvo įgyvendintos dėl korumpuotų pareigūnų ir žemės savininkų, siekiančių sumažinti savo išlaidas, slapto susitarimo;

10.  tikisi, kad už nusikalstamą aplaidumą ir kitokią nusikalstamą veiklą atsakingi asmenys, susiję su už pastato „Rana Plaza“ griūtimi, gaisru gamykloje „Tazreen“ ir kitais gaisrais, bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn; tikisi, kad vietos valdžios institucijos ir gamyklų vadovai bendradarbiaus siekiant užtikrinti visas galimybes visoms aukoms kreiptis į teisingumo sistemą ir sudaryti sąlygas jiems reikalauti kompensacijos; tikisi, kad tarptautiniai tekstilės mažmeninės prekybos atstovai, kuriems produktai buvo gaminami šiose gamyklose, taip pat dalyvaus rengiant finansinių kompensacijų planą; palankiai vertina veiksmus, kurių jau ėmėsi Bangladešo vyriausybė, kad paremtų nukentėjusiuosius ir aukų šeimas;

11.  ragina visas įmones, ypač drabužių prekės ženklų atstovus, kurie sudaro rangos ar subrangos sutartis su gamyklomis Bangladeše ir kitose šalyse, visapusiškai laikytis tarptautiniu mastu pripažintos įmonių socialinės atsakomybės praktikos, ypač neseniai atnaujintų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijų tarptautinėms įmonėms, JT pasaulinio susitarimo principų, Socialinės atsakomybės gairių standarto ISO 26000, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) trišalės deklaracijos dėl principų, susijusių su tarptautinėmis ir Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, taip pat atidžiai tikrinti savo tiekimo grandines siekiant užtikrinti, kad jų prekės būtų gaminamos tik gamyklose, kuriose visapusiškai laikomasi saugos standartų ir gerbiamos darbininkų teisės;

12.  ragina Komisiją aktyviai skatinti užsienyje veikiančių ES įmonių atsakingą elgesį ir ypatingą dėmesį skirti tam, kad būtų užtikrintas griežtas jų teisinių prievolių, visų pirma, tarptautinių standartų ir taisyklių žmogaus teisių, darbo ir aplinkos apsaugos srityse, laikymasis;

13.  ragina mažmenininkus, NVO ir visus kitus susijusius veikėjus, įskaitant, jeigu reikia, Komisiją, bendradarbiauti siekiant sukurti savanoriško socialinio ženklinimo standartą, kuriuo būtų patvirtinama, kad produktas pagamintas visoje tiekimo grandinėje laikantis pagrindinių TDO darbo standartų; ragina įmones, kurios įmonių socialinę atsakomybę pasitelkia kaip rinkodaros priemonę, imtis veiksmų ir užtikrinti, kad visi teiginiai atitiktų tikrovę;

14.  palankiai vertina Komisijos paramą, teikiamą Bangladešo darbo ir užimtumo ministerijai ir Bangladešo drabužių gamintojų ir eksportuotojų asociacijai; ragina stiprinti tokį bendradarbiavimą ir jį plėsti, jei tinkama, įtraukiant kitas regiono šalis;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Žmogaus teisių tarybai, Bangladešo vyriausybei ir parlamentui ir TDO generaliniam direktoriui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0027.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0100.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0099.
(4) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 31.
(5) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 101
(6) OL L 118, 2001 4 27, p. 48.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0049.
(8) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0050.

Teisinė informacija - Privatumo politika