Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2638(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0223/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0230

Texte adoptate
PDF 221kWORD 30k
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg
Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh
P7_TA(2013)0230RC-B7-0223/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 23 mai 2013 referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh, în special Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh(1), Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la situația din Bangladesh(2) și Rezoluția referitoare la durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului(3),

–  având în vedere declarația comună din 30 aprilie 2013 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, și a comisarului pentru comerț, Karel De Gucht, emisă în urma prăbușirii recente a unei clădiri în Bangladesh,

–  având în vedere Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh,

–  având în vedere Declarația OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, Pactul mondial al ONU și Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale,

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale(4) și la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale(5),

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Populară Bangladesh privind parteneriatul și dezvoltarea(6),

–  având în vedere Cadrul promoțional al OIM pentru sănătate și securitate în muncă (2006, C-187) și Convenția privind sănătatea și securitatea în muncă (1981, C-155), care nu au fost ratificate de Bangladesh, precum și recomandările conexe (R-197), având în vedere, de asemenea, Convenția privind inspecția muncii (1947, C-081), la care Bangladesh este parte semnatară, și recomandările acesteia (R-164),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” (COM(2011)0681),

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 6 februarie 2013 referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă(7) și la responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și a unei căi spre o redresare economică sustenabilă și cuprinzătoare(8),

–  având în vedere Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului, astfel cum au fost aprobate de Consiliul pentru Drepturile Omului în iunie 2011, care stabilesc un cadru atât pentru guverne, cât și pentru întreprinderi în sensul protejării și respectării drepturilor omului,

–  având în vedere inițiativa „Clean Clothes Campaign”,

–  având în vedere concluziile misiunii la nivel înalt a OIM care a avut loc în Bangladesh în perioada 1-4 mai 2013,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât peste 1 100 de persoane și-au pierdut viața, iar circa 2 500 au fost rănite în urma prăbușirii, la 24 aprilie 2013, a fabricilor de confecții din clădirea Rana Plaza din Dhaka, Bangladesh, aceasta fiind cea mai mare tragedie din istoria industriei confecțiilor la nivel mondial;

B.  întrucât, la 24 noiembrie 2012, în urma unui incendiu izbucnit la fabrica Tazreen din cartierul Ashulia din Dhaka, și-au pierdut viața cel puțin 112 persoane; întrucât, la 8 mai 2013, într-un incendiu dintr-o fabrică din Dhaka au murit opt persoane și întrucât se estimează că, din 2005, înainte de tragedia de la Rana Plaza, doar în incendiile din fabricile din Bangladesh au murit 600 de lucrători din industria confecțiilor;

C.  întrucât proprietarul clădirii Rana Plaza și alte opt persoane au fost arestate și puse sub urmărire penală deoarece, deși clădirea a fost construită ilegal și a început să prezinte probleme structurale grave, muncitorii au fost forțați să își continue lucrul, în ciuda faptului că se temeau pentru siguranța lor;

D.  întrucât condițiile din fabricile de textile sunt deseori precare, acordându-se foarte puțină atenție drepturilor lucrătorilor, precum cele recunoscute de principalele convenții ale OIM, iar normele de siguranță nu sunt respectate deloc sau doar în mică măsură; întrucât, în multe cazuri, proprietarii unor asemenea fabrici au rămas nepedepsiți, motiv pentru care nu au luat aproape nicio măsură pentru a îmbunătăți condițiile de muncă;

E.  întrucât, în cazul fabricii Tazreen, proprietarul nu a mai fost arestat în ciuda faptului că o comisie de anchetă guvernamentală constituită de Ministerul Afacerilor Interne și de Comisia parlamentară permanentă pentru Ministerul Muncii a ajuns la concluzia că proprietarul ar trebui urmărit penal pentru neglijență flagrantă;

F.  întrucât piața europeană este cea mai mare destinație de export pentru articolele textile și confecțiile din Bangladesh, întreprinderi occidentale de prim rang recunoscând că au contracte cu proprietarii fabricilor din Rana Plaza pentru furnizarea de articole de îmbrăcăminte;

G.  întrucât Bangladeshul a devenit al doilea exportator mondial de confecții, fiind devansat doar de China și întrucât în Bangladesh există în prezent peste 5 000 de fabrici de textile, în care lucrează aproximativ 4 milioane de persoane, confecțiile reprezentând în prezent 75 % din exporturile acestei țări;

H.  întrucât industria textilă este considerată unul dintre sectoarele industriale cele mai poluante; întrucât torsul, țesutul și producerea fibrelor industriale pot afecta calitatea aerului și pot elibera în atmosferă numeroși agenți volatili care sunt deosebit de nocivi pentru lucrători, consumatori și mediu;

I.  întrucât, potrivit informațiilor primite, salariile muncitorilor din clădirea Rana Plaza erau de doar 29 EUR pe lună; întrucât, conform organizației „Clean Clothes Campaign”, costurile cu forța de muncă în acest sector reprezintă doar 1 % până la 3 % din prețul final al produselor și întrucât se înregistrează o presiune din ce în ce mai mare asupra prețurilor;

J.  întrucât mai multe întreprinderi occidentale importante au semnat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic convenit de organizațiile locale ale lucrătorilor, care vizează să asigure standarde fundamentale de siguranță la locul de muncă în fabricile de confecții din Bangladesh, ca urmare a numeroaselor critici la adresa întreprinderilor internaționale care lucrează cu producătorii locali de confecții;

1.  își exprimă tristețea cu privire la pierderea tragică și evitabilă a peste 1 100 de vieți omenești și la rănirea câtorva mii de persoane ca urmare a prăbușirii clădirii Rana Plaza; transmite condoleanțe familiilor victimelor, își exprimă compasiunea față de persoanele rănite și condamnă persoanele responsabile care, din nou, nu au reușit să evite pierderea unui număr atât de mare de vieți omenești;

2.  subliniază că aceste accidente evidențiază în mod tragic lipsa standardelor de siguranță în fabrici și dovedesc că sunt necesare măsuri urgente pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a standardelor fundamentale de muncă ale OIM și a asigura respectarea într-o mai mare măsură a principiilor responsabilității sociale a întreprinderilor (RSI) de către întreprinderile multinaționale de distribuție a textilelor;

3.  apără dreptul lucrătorilor din Bangladesh de a constitui și a înregistra sindicate independente și de a deveni membri ai acestora fără să se teamă că vor fi hărțuiți; consideră că existența unor structuri sindicale democratice este un instrument vital în lupta pentru standarde de sănătate și de siguranță și condiții de lucru mai bune, inclusiv pentru salarii mai ridicate; solicită Guvernului din Bangladesh să garanteze aceste drepturi fundamentale;

4.  salută Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh semnat de sindicate, ONG-uri și circa 40 de întreprinderi multinaționale de distribuție a textilelor, care a fost finalizat la 15 mai 2013 și care vizează să amelioreze standardele de siguranță în fabrici (conținând dispoziții privind finanțarea unor asemenea măsuri), îndeosebi prin înființarea unui sistem independent de inspecții, care include rapoarte publice și reparații și renovări obligatorii, precum și prin sprijinirea activă a creării de „comitete pentru sănătate și siguranță” cu participarea organismelor de reprezentare a lucrătorilor din fiecare fabrică; solicită tuturor mărcilor de textile implicate să susțină acest efort, inclusiv distribuitorilor de textile Walmart, Gap, Metro, NKD și Ernstings, care resping în continuare acest acord cu forță juridică obligatorie;

5.  salută Planul de acțiune stabilit de comun acord de guvern, de angajatori, de lucrători și de OIM la 4 mai 2013, prin care părțile se angajează în special să reformeze legislația muncii pentru a permite lucrătorilor să formeze sindicate fără acordul prealabil al proprietarilor fabricilor și să poarte negocieri colective, să evalueze siguranța tuturor fabricilor de confecții pentru export care funcționează în Bangladesh până la sfârșitul lui 2013, să mute fabricile nesigure și să recruteze sute de inspectori suplimentari;

6.  speră că acordul și planul de acțiune vor fi puse în aplicare integral și în timp util; salută, în acest context, faptul că executivul din Bangladesh a aprobat, la 13 mai 2013, modificarea Legii muncii, care include dispoziții privind asigurările de grup și serviciile de sănătate oferite în fabrici; îndeamnă Parlamentul Bangladeshului să adopte această modificare fără întârziere la următoarea sa sesiune; salută, de asemenea, decizia Guvernului din Bangladesh de a majora salariul minim în următoarele săptămâni și îl îndeamnă să acționeze în justiție întreprinderile care plătesc, în mod ilegal, un salariu inferior;

7.  reamintește că Bangladeshul beneficiază de un acces scutit de taxe vamale și contingente pe piața UE, în temeiul programului „totul, în afară de arme” din cadrul sistemului generalizat de preferințe (SGP), și că aceste preferințe pot fi retrase, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul privind SGP, în cazul încălcării grave și sistematice a principiilor definite în convențiile menționate în partea A din anexa III, pe baza concluziilor organelor de supraveghere competente;

8.  solicită Comisiei să verifice respectarea de către Bangladesh a convențiilor respective și se așteaptă să se ia în considerare posibilitatea unei anchete în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul SGP dacă se constată că Bangladeshul încalcă grav și sistematic principiile prevăzute în aceste convenții;

9.  consideră că este extrem de regretabil faptul că Guvernul din Bangladesh nu este în măsură să asigure respectarea reglementărilor naționale din domeniul construcțiilor; solicită Guvernului și autorităților judiciare competente să ancheteze acuzațiile potrivit cărora neaplicarea reglementărilor în cauză se datorează complicității dintre funcționarii corupți și proprietarii de imobile în scopul reducerii costurilor;

10.  solicită ca cei care se fac vinovați de neglijență sau de comiterea altor fapte penale în legătură cu prăbușirea clădirii Rana Plaza, cu incendiul de la fabrica Tazreen și cu orice alt incendiu să fie aduși în fața justiției; solicită ca autoritățile locale și conducerea fabricilor să colaboreze pentru a garanta acces deplin la sistemul judiciar pentru toate victimele, permițându-le, astfel, să reclame compensații; solicită ca întreprinderile multinaționale de distribuție a textilelor care aveau contracte cu aceste fabrici să participe la crearea unui plan de compensare financiară; salută măsurile luate deja de Guvernul Bangladeshului pentru a sprijini victimele și familiile acestora;

11.  solicită tuturor întreprinderilor, în special mărcilor de confecții care au contractanți și subcontractanți în Bangladesh și în alte țări, să adopte integral practicile recunoscute la nivel internațional în materie de RSI, în special Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, recent actualizate, cele zece principii ale Pactului mondial al ONU, Standardul de orientare ISO 26000 privind responsabilitatea socială, Declarația tripartită a OIM privind principiile referitoare la întreprinderile multinaționale și politica socială și Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului, și să-și analizeze critic lanțurile de aprovizionare pentru a asigura fabricarea bunurilor respective exclusiv în fabrici care respectă în totalitate standardele de siguranță și drepturile lucrătorilor;

12.  solicită Comisiei să promoveze activ comportamentul comercial responsabil în rândul întreprinderilor din UE care operează în străinătate, punând un accent deosebit pe asigurarea unei conformități stricte cu obligațiile lor legale, îndeosebi cu standardele și normele internaționale din domeniile drepturilor omului, muncii și mediului;

13.  invită distribuitorii, ONG-urile și toți ceilalți actori implicați, inclusiv, după caz, Comisia, să colaboreze în vederea elaborării unui standard facultativ de etichetare socială care să certifice că un produs a fost fabricat cu respectarea standardelor fundamentale de muncă ale OIM în întregul lanț de aprovizionare; solicită întreprinderilor care utilizează RSI ca instrument de marketing să ia măsuri pentru a se asigura că declarațiile făcute sunt corecte;

14.  salută sprijinul oferit de Comisie Ministerului Muncii din Bangladesh și Asociației producătorilor și exportatorilor de confecții din Bangladesh; solicită întărirea și extinderea acestei cooperări, pentru a include, după caz, și alte țări din regiune;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Guvernului și Parlamentului din Bangladesh, precum și Directorului General al OIM.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0027.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0100.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0099.
(4) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31.
(5) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
(6) JO L 118, 27.4.2001, p. 48.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2013)0049.
(8) Texte adoptate, P7_TA(2013)0050.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate