Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2654(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0221/2013

Předložené texty :

B7-0221/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 22.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0231

Přijaté texty
PDF 206kWORD 25k
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk
Guantánamo: hladovka vězňů
P7_TA(2013)0231B7-0221/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 2013 o Guantánamu – hladovka vězňů (2013/2654(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Guantánamu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv(1),

–  s ohledem na mezinárodní, evropské a vnitrostátní nástroje týkající se lidských práv a základních svobod a uplatňování zákazu svévolného zadržování, násilného zmizení a mučení, k nimž patří Mezinárodní pakt o občanských a politických právech uzavřený dne 16. prosince 1966 a Úmluva OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984 a její příslušné protokoly,

–  s ohledem na Společné prohlášení Evropské unie a jejích členských států a Spojených států amerických ze dne 15. června 2009 o uzavření vazebního zařízení v zátoce Guantánamo a o budoucí spolupráci v boji proti terorismu založené na sdílených hodnotách, mezinárodním právu a dodržování zásad právního státu a lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 5. dubna 2013 o režimu zadržování v Guantánamu, ve kterém uvedla, že „přetrvávající věznění řady zadržovaných po neurčitou dobu je svévolným zadržováním osob a představuje jasné porušení mezinárodního práva“,

–  s ohledem na zásady Charty Organizace spojených národů a na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na článek 122 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mnozí ze 166 zbývajících vězňů v zátoce Guantánamo zahájili hladovku na protest proti současným podmínkám ve vazebním zařízení;

B.  vzhledem k tomu, že 86 ze zbývajících vězňů bylo prohlášeno za způsobilé k propuštění, ale jsou dosud vězněni na dobu neurčitou;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené státy sdílejí základní hodnoty, k nimž náleží svoboda, demokracie a dodržování mezinárodního práva, zásad právního státu a lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že alespoň 10 zadržovaných, kteří drží hladovku, je nuceno k příjmu potravy, aby zůstali při životě; vzhledem k tomu, že na základě mezinárodních dohod lékařů je třeba respektovat informované a dobrovolné rozhodnutí jednotlivce zahájit hladovku;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené státy americké sdílejí společnou hodnotu, kterou je svoboda náboženského vyznání; vzhledem k tomu, že byly zaznamenány četné případy, kdy americký vojenský personál během prohledávání cel nedůstojně zacházel s Korány, který patřily zadržovaným;

F.  vzhledem k tomu, že ve společném prohlášení EU-USA ze dne 15. června 2009 vzaly obě strany na vědomí závazek prezidenta Obamy nařídit uzavření vazebního zařízení v zátoce Guantánamo do 22. ledna 2010 a uvítaly „další přijatá opatření, včetně důkladného přezkumu politik v oblasti zadržování, přemísťování, soudních řízení a vyslýchání uplatňovaných v boji proti terorismu a větší transparentnosti ohledně postupů dříve používaných v rámci těchto politik“;

G.  vzhledem k tomu, že USA ruší jediný provozovaný civilní let do zátoky Guantánamo, což znamená, že jediným dostupným letem je let vojenským letounem, k jehož použití potřebují jednotlivci povolení z Pentagonu, čímž se omezí přístup zástupců tisku, právníků a pracovníků z oblasti lidských práv;

1.  poukazuje na úzké transatlantické vztahy založené na sdílených klíčových hodnotách a dodržování základních, všeobecných a nezadatelných lidských práv, jako je právo na spravedlivý soudní proces a zákaz svévolného zadržování; vítá rozsáhlou transatlantickou spolupráci v široké škále mezinárodních otázek v oblasti lidských práv;

2.  vyzývá orgány USA, aby náležitě respektovaly přirozenou důstojnost zadržovaných a dodržovaly jejich lidská práva a základní svobody;

3.  vyjadřuje znepokojení nad zajištěním duševní a tělesné pohody zadržovaných zapojených do hladovky a vězňů nucených k příjmu potravy a vyzývá USA, aby respektovaly jejich práva a rozhodnutí;

4.  naléhavě vyzývá USA, aby přehodnotily rozhodnutí zrušit jediný civilní let do zátoky Guantánamo, které povede k omezení přístupu zástupců tisku a občanské společnosti;

5.  naléhavě vyzývá USA, aby při provádění povinných prohlídek důstojně zacházely s náboženskými texty a aby je náležitě respektovaly;

6.  zdůrazňuje, že nadále zadržovaní vězni by měli mít nárok na pravidelný přezkum zákonnosti svého zadržení v souladu s článkem 9 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který uvádí, že „každý, kdo je zatčen nebo se nalézá ve vazbě, má právo na řízení před soudem tak, aby soud mohl rozhodnout bez prodlení o právoplatnosti jeho zadržení a nařídit jeho propuštění, jestliže vazba není zákonná“;

7.  znovu připomíná své rozhořčení a pobouření nad všemi akty masového terorismu a svou solidaritu s oběťmi takových útoků a soucítění s bolestí a utrpením jejich rodin, přátel a příbuzných; připomíná však, že boj proti terorismu nemůže být veden na úkor etablovaných sdílených základních hodnot, jako je dodržování lidských práv a právního státu;

8.  vyjadřuje politování nad skutečností, že závazek prezidenta USA uzavřít Guantánamo do ledna 2010 nebyl dosud splněn; připomíná svou výzvu orgánům USA, aby revidovaly systém vojenských soudů s cílem zajistit spravedlivá soudní řízení, uzavřít Guantánamo a za všech okolností zakázat mučení, špatné zacházení a zadržování na dobu neurčitou bez soudního řízení;

9.  pohlíží s politováním na rozhodnutí prezidenta USA ze dne 7. března 2011 podepsat příkaz k zadržování a odvolání zákazu vojenských tribunálů; je přesvědčen, že běžná trestní řízení, která spadají pod civilní soudnictví, jsou nejlepším způsobem, jak vyřešit status zadržovaných z Guantánama; trvá na tom, že zadržovaní ve vazbě USA by měli být ihned obviněni a souzeni v souladu s mezinárodními normami a právního státu nebo by měli být propuštěni; v této souvislosti zdůrazňuje, že by pro všechny bez diskriminace měly platit stejné normy týkající se spravedlivých soudních řízení;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení svolávacímu orgánu pro vojenské soudy (Convening Authority for Military Commissions), ministru zahraničí USA, prezidentovi USA, Kongresu a Senátu USA, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a vládám členských států OSN.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0126.

Právní upozornění - Ochrana soukromí