Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2654(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0221/2013

Texte depuse :

B7-0221/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/05/2013 - 22.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0231

Texte adoptate
PDF 202kWORD 26k
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg
Guantánamo: deținuții aflați în greva foamei
P7_TA(2013)0231B7-0221/2013

Rezoluția Parlamentului European din 23 mai 2013 referitoare la Guantanamo: deținuții aflați în greva foamei (2013/2654(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Guantanamo,

–  având în vedere Rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului(1),

–  având în vedere instrumentele internaționale, europene și naționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale și privind interzicerea detenției arbitrare, a disparițiilor forțate și a torturii, cum ar fi Pactul internațional din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile civile și politice și Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984, precum și protocoalele aferente,

–  având în vedere Declarația comună a Uniunii Europene și a statelor membre ale acesteia și a Statelor Unite ale Americii din 15 iunie 2009 cu privire la închiderea centrului de detenție de la Guantanamo Bay și la viitoarea cooperare în domeniul combaterii terorismului, pe baza valorilor comune, a dreptului internațional și a respectării statului de drept și a drepturilor omului,

–  având în vedere declarația din 5 aprilie 2013 a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, cu privire la regimul de detenție din Guantanamo, prin care aceasta afirma că „detenția continuă pe durată nedeterminată a numeroși deținuți echivalează cu o detenție arbitrară și este o încălcare clară a dreptului internațional”,

–  având în vedere principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere articolul 122 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât mulți dintre cei 166 de prizonieri deținuți în continuare în centrul de la Guantanamo au început greva foamei pentru a protesta împotriva condițiilor actuale din centrul de detenție;

B.  întrucât 86 dintre prizonierii deținuți în continuare au primit avizul pentru a fi eliberați, dar se află încă în detenție pe durată nedeterminată;

C.  întrucât Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii împărtășesc valorile fundamentale ale libertății, democrației și respectării dreptului internațional, a statului de drept și a drepturilor omului;

D.  întrucât cel puțin 10 deținuți care fac greva foamei sunt hrăniți cu forța pentru a fi ținuți în viață; întrucât acordurile internaționale între medici impun ca decizia voluntară și în cunoștință de cauză a unui individ de a face greva foamei să fie respectată;

E.  întrucât Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii împărtășesc valoarea fundamentală a libertății religioase; întrucât, potrivit mai multor relatări, exemplare ale Coranului aparținând deținuților au fost manipulate într-un mod lipsit de respect de către personalul militar american în timpul perchezițiilor celulelor;

F.  întrucât declarația comună UE-SUA din 15 iunie 2009 ia act de angajamentul președintelui Obama de a ordona închiderea centrului de detenție de la Guantanamo până la 22 ianuarie 2010 și salută „celelalte măsuri care trebuie întreprinse, inclusiv revizuirea intensă a politicilor sale de detenție, transfer, judecare și interogare în cadrul luptei împotriva terorismului și transparența sporită în ceea ce privește practicile anterioare referitoare la aceste politici”;

G.  întrucât SUA elimină singurul zbor civil către Guantanamo, ceea ce înseamnă că singurul zbor disponibil este un zbor militar permis doar persoanelor care au obținut autorizația Pentagonului, ceea ce limitează accesul presei, avocaților și al activiștilor pentru drepturile omului,

1.  remarcă relațiile transatlantice strânse bazate pe valori fundamentale comune și pe respectarea drepturilor fundamentale, universale și nenegociabile ale omului, cum ar fi dreptul la un proces echitabil și interzicerea detenției arbitrare; salută cooperarea transatlantică strânsă pe o gamă largă de teme legate de drepturile omului la nivel internațional;

2.  solicită autorităților americane să acorde deținuților respectul cuvenit pentru demnitatea lor inerentă și să asigure protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cazul deținuților;

3.  își exprimă îngrijorarea cu privire la sănătatea deținuților aflați în greva foamei și a celor care sunt alimentați cu forța și solicită SUA să le respecte drepturile și deciziile;

4.  îndeamnă SUA să reexamineze eliminarea singurului zbor civil către Guantanamo, fapt care ar limita accesul presei și al membrilor societății civile;

5.  îndeamnă SUA să se asigure că materialele religioase sunt gestionate corespunzător și cu respectul cuvenit, urmând, în același timp, procedurile de percheziție obligatorii;

6.  subliniază că prizonierii care se află încă în detenție ar trebui să aibă dreptul la o revizuire periodică a legalității reținerii lor în conformitate cu articolul 9 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care prevede că „oricine a fost privat de libertate prin arestare sau detențiune are dreptul de a introduce recurs în fața unui tribunal, pentru ca acesta să hotărască neîntârziat asupra legalității detențiunii sale și să ordone eliberarea sa, dacă detențiunea este ilegală”;

7.  își reiterează indignarea și revolta față de toate atacurile teroriste în masă, își manifestă solidaritatea cu victimele acestor atacuri și își exprimă compasiunea pentru durerea și suferința familiilor, prietenilor și rudelor lor; reafirmă totuși că lupta împotriva terorismului nu se poate desfășura în detrimentul unor valori fundamentale comune consacrate, cum ar fi respectarea drepturilor omului și statul de drept;

8.  își exprimă regretul cu privire la faptul că angajamentul președintelui SUA de închidere a centrului de detenție de la Guantanamo până ianuarie 2010 nu a fost încă pus în aplicare; reiterează apelul către autoritățile americane de a-și revizui sistemul comisiilor militare în vederea garantării unor procese corecte, de a închide Guantanamo și de a interzice utilizarea torturii, a relelor tratamente și a detenției pe termen nedeterminat fără judecată în toate circumstanțele;

9.  își exprimă regretul față de decizia președintelui SUA din 7 martie 2011 de a semna ordinul executiv privind detenția și de revocare a interdicției privind tribunalele militare; își exprimă convingerea că procesele penale normale, desfășurate în fața unor instanțe civile, reprezintă cea mai bună soluție la problema statutului deținuților de la Guantanamo; insistă asupra faptului că deținuții aflați în custodia SUA ar trebui să fie puși sub acuzare fără întârziere și judecați în conformitate cu standardele internaționale privind statul de drept sau, în caz contrar, eliberați; subliniază, în acest context, faptul că tuturor ar trebui să li se aplice aceleași standarde privind un proces echitabil, fără discriminare;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Autorității de convocare a comisiilor militare, Secretarului de Stat al SUA, Președintelui SUA, Congresului și Senatului SUA, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ONU, Președintelui Adunării Generale a ONU și guvernelor statelor membre ale ONU.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0126.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate