Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2640(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0237/2013

Rozpravy :

PV 23/05/2013 - 21.1
CRE 23/05/2013 - 21.1

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 22.2

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0232

Přijaté texty
PDF 206kWORD 22k
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk
Indie: poprava Mohammada Afzala Gurua a její dopady
P7_TA(2013)0232RC-B7-0237/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o Indii: poprava Mohammada Afzala Gurua a její důsledky (2013/2640(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 62/149 ze dne 18. prosince 2007, která vyzývá k uvalení moratoria na uplatňování trestu smrti, a na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 63/168 ze dne 18. prosince 2008, která vyzývá k uplatňování rezoluce Valného shromáždění č. 62/149,

  s ohledem na závěrečné prohlášení 4. světového kongresu proti trestu smrti konaného ve dnech 24. až 26. února 2010 v Ženevě, které obsahuje výzvu ke všeobecnému zrušení trestu smrti,

  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 11. srpna 2010 o moratoriích na používání trestu smrti,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména na usnesení ze dne 26. dubna 2007 o iniciativě pro všeobecné moratorium na trest smrti(1),

  s ohledem na podání předložené v červenci 2012 14 bývalými soudci indického nejvyššího soudu a vrchního soudu prezidentovi Indie, v němž ho vyzývají ke zmírnění trestů smrti vynesených nad 13 vězni z toho důvodu, že tyto tresty byly v průběhu předcházejících devíti let nejvyšším soudem potvrzeny chybně,

  s ohledem na Světový den boje proti trestu smrti a na Evropský den boje proti trestu smrti, který se každoročně slaví dne 10. října,

  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Mohammad Afzal Guru byl v roce 2002 odsouzen k smrti poté, co byl shledán vinným ze spiknutí v souvislosti s útokem na parlament Indie, k němuž došlo v prosinci 2001, a dne 9. února 2013 byl indickými orgány popraven;

B.  vzhledem k tomu, že trest smrti je tím nejkrajnějším druhem krutého, nelidského a pokořujícího trestu, jaký lze uložit, a porušuje právo na život zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že 154 zemí světa již de jure nebo de facto trest smrti zrušilo; vzhledem k tomu, že se Indie při podání kandidatury na členství v Radě OSN pro lidská práva před volbami dne 20. května 2011 zavázala, že bude udržovat nejvyšší úroveň prosazování a ochrany lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že Indie ukončila své osmileté neoficiální moratorium na vykonávání poprav v listopadu 2012, když popravila Ajmala Kasaba, jenž byl shledán vinným za roli, kterou hrál při útocích v Bombaji v roce 2008;

E.  vzhledem k tomu, že národní i mezinárodní organizace pro lidská práva vznesly ohledně spravedlivosti soudu s Afzalem Guruem závažné otázky;

F.  vzhledem k tomu, že více než 1 455 vězňů v Indii čeká v současné době na vykonání trestu smrti;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory zákazu vycházení vyhlášenému v rozsáhlých částech Indií spravovaného Kašmíru následovaly po smrti Afzala Gurua protesty;

1.  opakuje, že je dlouhodobým odpůrcem trestu smrti za všech okolností, a znovu požaduje okamžité moratorium na popravy v těch zemích, kde je trest smrti stále uplatňován;

2.  odsuzuje tajnou popravu Afzala Gurua vykonanou vládou Indie v tiharské věznici v Dillí dne 9. února 2013 v rozporu s celosvětovým trendem směřujícím ke zrušení trestu smrti a vyjadřuje politování nad tím, že manželka Afzala Gurua a další rodinní příslušníci nebyli o blížící se popravě a pohřbu informováni;

3.  žádá vládu Indie, aby navrátila tělo Afzala Gurua jeho rodině;

4.  naléhavě žádá indické orgány, aby při všech soudních řízeních dodržovaly nejvyšší národní a mezinárodní justiční normy a aby všem vězňům a osobám stojícím před soudem poskytovaly nezbytnou právní pomoc;

5.  lituje smrti tří mladých Kašmířanů po protestech proti popravě Afzala Gurua; vyzývá bezpečnostní síly, aby při používání síly proti pokojným demonstrantům jednaly zdrženlivě; vyjadřuje znepokojení nad možnými negativními důsledky pro kašmírský mírový proces;

6.  žádá vládu Indie, aby se vší naléhavostí neschvalovala v budoucnu žádné rozkazy k vykonání popravy;

7.  vyzývá vládu a parlament Indie k přijetí právních předpisů, které by zavedly trvalé moratorium na vykonávání poprav s cílem trest smrti v blízké budoucnosti zrušit;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce, Radě, Komisi, vládám a parlamentů členských států, generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a prezidentovi, vládě a parlamentu Indie.

(1) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 775.

Právní upozornění - Ochrana soukromí