Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0156(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0191/2013

Predložena besedila :

A7-0191/2013

Razprave :

PV 11/06/2013 - 3
CRE 11/06/2013 - 3

Glasovanja :

PV 11/06/2013 - 10.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0242

Sprejeta besedila
PDF 196kWORD 23k
Torek, 11. junij 2013 - Strasbourg
Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, in živila za posebne zdravstvene namene ***II
P7_TA(2013)0242A7-0191/2013
Resolucija
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. junija 2013 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05394/1/2013 – C7-0133/2013),

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja italijanskega senata v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. oktobra 2011(1) ,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije glede stališča Sveta v prvi obravnavi (COM(2013)0241),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(2) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0353),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0191/2013)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 24, 28.1.2012, str. 119.
(2) Sprejeta besedila, 14.6.2012, P7_TA(2012)0255.


PRILOGA ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o pesticidih

Pri izvajanju člena 11(1)(b) bo Komisija zlasti pozorna na pesticide, ki vsebujejo aktivne snovi, varovala ali sinergiste, razvrščene v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008(1) kot mutagene snovi kategorije 1A ali 1B, rakotvorne snovi kategorije 1A ali 1B, strupene za razmnoževanje kategorije 1A ali 1B ali za katere se šteje, da lahko povzročajo endokrine motnje, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi, ali ki so zelo strupene ali ki lahko povzročijo kritične učinke, kot so razvojni nevrotoksični ali imunotoksični učinki, da bi se preprečila njihova uporaba.

(1) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16 decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov