Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0152(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0009/2013

Předložené texty :

A7-0009/2013

Rozpravy :

PV 10/06/2013 - 17
CRE 10/06/2013 - 17

Hlasování :

PV 11/06/2013 - 10.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0243

Přijaté texty
PDF 314kWORD 32k
Úterý, 11. června 2013 - Štrasburk
Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elekromagnetická pole) ***I
P7_TA(2013)0243A7-0009/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0348),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0191/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2011(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. dubna 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0009/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 47.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. června 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EUo minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES
P7_TC1-COD(2011)0152

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2013/35/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí