Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0244(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0214/2013

Predkladané texty :

A7-0214/2013

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0254

Prijaté texty
PDF 199kWORD 21k
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) ***II
P7_TA(2013)0254A7-0214/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (14654/2/2012 – C7-0165/2013),

–  so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. júla 2009(1) a z 26. októbra 2011(2),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2009(3),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(4) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2008)0815),

–  so zreteľom na zmenený návrh Komisie (COM(2011)0320),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0214/2013),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 110.
(2) Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 80.
(3) Ú. v. EÚ C 79, 27.3.2010, s. 58.
(4) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 348.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia