Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0165(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0217/2013

Indgivne tekster :

A7-0217/2013

Forhandlinger :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0256

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 20k
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
Tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (Omarbejdning) ***II
P7_TA(2013)0256A7-0217/2013

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (omarbejdning) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08260/2/2013 – C7-0163/2013),

–  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. april 2010(1) og 26. oktober 2011(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0554),

–  der henviser til Kommissionens ændrede forslag (COM(2011)0319),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0217/2013),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 18 af 19.1.2011, s. 80.
(2) EUT C 24 af 28.1.2012, s. 79.
(3) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 184.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik