Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0165(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0217/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0217/2013

Viták :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Szavazatok :

PV 12/06/2013 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0256

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 20k
2013. június 12., Szerda - Strasbourg
Nemzetközi védelem megadása és visszavonása (átdolgozás) ***II
P7_TA(2013)0256A7-0217/2013

Az Európai Parlament 2013. június 12-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (08260/2/2013 – C7-0163/2013),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. április 28-i(1) és 2011. október 26-i(2) véleményére,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2009)0554) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel a Bizottság módosított javaslatára COM(2011)0319),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0217/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 18., 2011.1.19., 80. o.
(2) HL C 24., 2012.1.28., 79. o.
(3) HL C 296. E, 2012.10.2., 184. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat