Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0165(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0217/2013

Teksty złożone :

A7-0217/2013

Debaty :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0256

Teksty przyjęte
PDF 271kWORD 22k
Środa, 12 czerwca 2013 r. - Strasburg
Udzielanie i cofanie statusu ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) ***II
P7_TA(2013)0256A7-0217/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania statusu ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (08260/2/2013 – C7–0163/2013),

–  uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 kwietnia 2010 r.(1) i 26 października 2011 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0554),

–  uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2011)0319),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0217/2013),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawodawczego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo przeprowadzone, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 18 z 19.1.2011, s. 80.
(2) Dz.U. C 24 z 28.1.2012, s. 79.
(3) Dz.U. C 296E z 2.10.2012, s. 184.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności