Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0165(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0217/2013

Texte depuse :

A7-0217/2013

Dezbateri :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0256

Texte adoptate
PDF 192kWORD 21k
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg
Acordarea și retragerea protecției internaționale ***II
P7_TA(2013)0256A7-0217/2013

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (08260/2/2013 – C7-0163/2013),

–  având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din 28 aprilie 2010(1) și 26 octombrie 2011(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0554),

–  având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2011)0319),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0217/2013),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 18, 19.1.2011, p. 80.
(2) JO C 24, 28.1.2012, p. 79.
(3) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 184.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate