Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0312(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0215/2013

Внесени текстове :

A7-0215/2013

Разисквания :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Гласувания :

PV 12/06/2013 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0260

Приети текстове
PDF 268kWORD 21k
Сряда, 12 юни 2013 г. - Страсбург
Създаване на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген *
P7_TA(2013)0260A7-0215/2013
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2013 г. относно проекта за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (10273/2013),

–  като взе предвид член 70 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид искането за становище, получено от Съвета (C7-0160/2013),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 30 май 2013 г., за приемане на акта във вида, предаден от Парламента,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0215/2013),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията

Европейският парламент, Съветът и Комисията приветстват приемането на Регламента за изменение на Кодекса на шенгенските граници с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства и на Регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват убеждението си, че тези нови механизми представляват подходящ отговор на заключенията на Европейския съвет от 24 юни 2011 г., в които се призовава за укрепване на сътрудничеството и взаимното доверие между държавите членки в Шенгенското пространство и за ефективна и надеждна система за наблюдение и оценка, с която да се гарантира прилагането на общи правила и укрепването, адаптирането и разширяването на критериите въз основа на достиженията на правото на ЕС, като същевременно се припомня, че външните граници на Европа трябва да бъдат управлявани ефективно и последователно, въз основа на обща отговорност, солидарност и засилено практическо сътрудничество.

Европейският парламент, Съветът и Комисията заявяват, че с настоящото изменение на Кодекса на шенгенските граници ще се засили координацията и сътрудничеството на равнището на Съюза, като от една страна се предвиждат критерии за повторно въвеждане на граничен контрол от страна на държавите членки, а от друга страна се установяват разпоредби за основан на ЕС механизъм за отговор в наистина критични ситуации, при които е застрашено цялостното функциониране на пространството без вътрешни граници.

Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават, че тази нова система за оценка е основан на ЕС механизъм и че тя ще включва всички аспекти достиженията на правото от Шенген, като в нея ще участват експерти от държавите членки, Комисията и съответните агенции на ЕС.

Европейският парламент, Съветът и Комисията споделят разбирането, че всяко бъдещо предложение на Комисията за изменение на тази система за оценка ще бъде представено на Европейския парламент за консултация, за да се вземе предвид в максимална степен неговото становище, преди приемането на окончателен текст.

Правна информация - Политика за поверителност