Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0312(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0215/2013

Předložené texty :

A7-0215/2013

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Hlasování :

PV 12/06/2013 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0260

Přijaté texty
PDF 274kWORD 20k
Středa, 12. června 2013 - Štrasburk
Vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis *
P7_TA(2013)0260A7-0215/2013
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu nařízení Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10273/2013),

–  s ohledem na článek 70 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na žádost o stanovisko, kterou obdržel od Rady (C7-0160/2013),

–  s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 30. května 2013, že akt bude přijat v podobě předané Parlamentu,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0215/2013),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

Evropský parlament, Rada a Komise vítají přijetí nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích, a nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis. Věří, že tyto nové mechanismy jsou náležitou reakcí na výzvu Evropské rady uvedenou v závěrech ze dne 24. června 2011, v nichž vybídla k posílení spolupráce a vzájemné důvěry mezi členskými státy v schengenského prostoru a k vytvoření účinného a spolehlivého systému sledování a hodnocení s cílem zajistit prosazování společných pravidel a posílení, přizpůsobení a rozšíření kritérií založených na acquis EU, a současně připomněla, že vnější hranice Evropy musí být řízeny účinným a soudržným způsobem, na základě společné odpovědnosti, solidarity a praktické spolupráce.

Uvádějí, že tato změna Schengenského hraničního kodexu posílí koordinaci a spolupráci na úrovni Unie tím, že se stanoví na jedné straně stanoví kritéria pro jakékoli zavedení hraničních kontrol ze strany členských států a na druhé straně mechanismus na úrovni EU pro reakci na skutečně kritické situace, při nichž je ohroženo celkové fungování prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

Zdůrazňují, že tento nový hodnotící systém představuje mechanismus na úrovni EU, který zahrne všechny aspekty schengenského acquis a zapojí odborníky z členských států, Komise a příslušných agentur EU.

Jsou si vědomy, že jakýkoli budoucí návrh změny tohoto hodnotícího systému ze strany Komise bude předložen ke konzultaci Evropskému parlamentu, aby bylo před přijetím konečného znění v nejvyšší možné míře zohledněno jeho stanovisko.

Právní upozornění - Ochrana soukromí